Instructie Ondersteunende Software Verkiezingen

Home > Bestuur > Herindelingsverkiezing > Instructie Ondersteunende Software Verkiezingen

Instructie Ondersteunende Software Verkiezingen

In de folder met informatie over de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezing is aangegeven dat in september een instructie wordt gehouden over het aanmaken van de kandidatenlijsten, ondersteuningsverklaringen etc. met de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Inmiddels is de datum van deze instructie bekend.


Op donderdag 7 september 2017 wordt op het Waltaplein in het gemeentehuis te Sneek vanaf 19.00 uur een instructie gehouden over het gebruik van de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). De instructie is bedoeld voor degene(n) die binnen uw groepering de documenten aanmaken en het wordt dringend aangeraden deze instructie te bezoeken. Over de wijze van aanmelding wordt te zijner tijd nog gecommuniceerd, maar u kunt de datum alvast reserveren.

De software wordt u daarna beschikbaar gesteld op een zogenaamde ‘partij-USB-stick’ die wordt uitgegeven door het team Burgerzaken, en waarop u de kandidatenlijst via de OSV-software van de Kiesraad eenvoudig kunt aanmaken. Deze software wordt ook door het centraal stembureau gebruikt voor het onderzoeken van de ingeleverde lijsten en de uitslagverwerking. Voor een juiste verwerking bij de voorinlevering en de kandidaatstelling (9 oktober) is het van belang dat uw groepering gebruikt maakt van de OSV. Ook het herstel van eventuele fouten gaat via OSV eenvoudiger, er wordt voorkomen dat u alles bij eventuele geconstateerde fouten opnieuw moet invoeren. U gebruikt bovendien de juiste, wettelijk voorgeschreven, modellen. Ook komt het de eenduidigheid ten goede.

Vanaf de USB-stick kan een complete uitdraai van de kandidatenlijst, de ondersteuningsverklaringen, formulieren voor kandidaatstelling enz. worden geprint. Deze heeft u nodig voor inlevering van de kandidatenlijst.

Meer informatie over OSV vindt u op: www.kiesraad.nl