Nieuws

Home > Bestuur > Nieuws

Nieuws

Wilt u oude nieuwsberichten teruglezen? U kunt via archiefweb.eu alles terugvinden wat ooit op de website heeft gestaan.

 • Jannewietske de Vries beëdigd als burgemeester van Súdwest-Fryslân

  (28-09-2018)

  Jannewietske de Vries is gisteravond in een bijzondere vergadering van de gemeenteraad geïnstalleerd als burgemeester van Súdwest-Fryslân. Commissaris van de Koning Arno Brok nam haar de eed af. De hamer die hoort bij het voorzitterschap van de gemeenteraad kreeg ze overhandigd door raadsoudste Djoke de Jong. De ambtsketen werd haar omgehangen door waarnemend burgemeester Magda Berndsen.

  Vanwege de grote belangstelling vond de bijeenkomst plaats in de Martinikerk in Sneek (en niet in het Bestjoershûs van de gemeente), in het bijzijn van enkele honderden genodigden en andere belangstellenden.

  “Hjir stean ik as jimme nije boargemaster. Mei in amtskeatling dy’t ienfâldich en licht is. De ferantwurdlikens dy’t dêrby heart, is dat net”, zei de kersverse burgemeester in haar ‘maidenspeech’. “Ik fiel de djipte en de earnst fan it amt. Dêr sil ik op myn eigen positive en ek entûsjaste wize mei omgean.”

  “Hjir stiet in boargemaster dy’t kânsen sjocht, dy’t nocht hat oan de takomst, nocht oan it iepenbier bestjoer. In boargemaster dy’t har hert folge hat en dy’t dat ek alle ynwenners fan Súdwest-Fryslân gunt: in plak dêr’tst yn alle frijheid en feilichheid dyn hert fine kinst.
  Dêr sil ik alle dagen op ’e nij myn bêst foar dwaan. Myn bêst om de iepen, ambisjeuze en belutsen boargemaster te wêzen dy’t dizze gemeente fertsjinnet.”

 • Publicatie anterieure overeenkomst ter inzage

  (24-09-2018)

  Anterieure overeenkomst: ontwikkeling en realisatie supermarkt en zorgwoningen op voormalig Flexaterrein in Sneek.

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân hebben op 17 september 2018 een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten met VOF Oppenhuizerweg en de vennoten van genoemde VOF, te weten: Elkien CPS B.V., Van Wijnen Projectontwikkeling Noord  B.V., en
  BPD Ontwikkeling B.V., voor de mogelijkheid tot ontwikkeling en realisatie van een supermarkt, al dan niet in combinatie met ondersteunende horeca in de eerste bouwlaag en woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf  in de tweede en hogere bouwlagen, en met de bij deze functies behorende parkeergelegenheid en een (zorg)woningencomplex al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis-verbonden beroep of bedrijf en al dan niet in combinatie met maatschappelijke voorzieningen, en met bijbehorende (deels) onder het (zorg)woningencomplex gelegen parkeervoorziening op het voormalig Flexa-terrein te Sneek.

  Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt gedurende zes weken ter inzage bij de gemeenteloketten in Sneek en Bolsward.

 • We starten met hekkelen

  (29-08-2018)
  percelen hekkelen 2018

  Vanaf 1 september starten we weer met het onderhoud van sloten en vijvers. Dit onderhoud noemen we ‘hekkelen’.

  Meer info
 • Nieuwe app Súdwest-Fryslân helpt inwoners met smalle beurs

  (19-04-2018)

  Súdwest-Fryslân verspreidt deze maand zo’n 9.000 Kansbrieven. Daarin staan gemeentelijke en andere regelingen voor inwoners met een kleine beurs overzichtelijk bij elkaar.

  Meer info
 • Volg de verkiezingsavond live via de website

  (22-11-2017)

  Om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Het tellen van de stemmen kan beginnen. Eén voor één komen de uitslagen per stembureau binnen. Welk stembureau is eerst en hoe lang duurt het voordat alle stemmen geteld zijn?

  Meer info
 • Blauwalg? Bel de zwemwatertelefoon 058-2925650

  (15-05-2017)

  Heeft u zelf een melding over zwemwater? Geef uw melding door via de internetsite www.zwemwater.nl

  Meer info
Archief