Nieuws

Home > Bestuur > Nieuws

Nieuws

 • Gaswinning Oppenhuizen: Kennisgeving wijziging instemming winningsplan

  (15-06-2017)

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken kunt u de kennisgeving lezen.

  Het gaat hier dus niet om een kennisgeving van de gemeente.

  De kennisgeving ligt ter inzage van vrijdag 16 juni tot en met vrijdag 28 juli 2017 op het gemeentehuis in Sneek.

  Meer informatie kunt u vinden op www.bureau-energieprojecten.nl onder de rubriek “gaswinning”. U kunt ook telefonisch contact opnemen met Bureau Energieprojecten via 070-3798979

  Meer info
 • Maaien van grasvelden en bermen

  (23-05-2017)

  We krijgen zo nu en dan vragen over het maaien van grasvelden en bermen. We leggen daarom graag uit hoe we te werk gaan!

  Meer info
 • Gemeentelijke herindeling: heffingen en belastingen

  (16-05-2017)

  Vijftien dorpen van gemeente Littenseradiel vallen per 1 januari onder gemeente Súdwest-Fryslân. De voorbereidingen voor deze gemeentelijke herindeling zijn in volle gang. Eén van de onderwerpen is de zogenoemde belastingharmonisatie. Het harmoniseren van belastingen houdt in dat verschillen in heffingen en tarieven in een gemeente worden weggenomen. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft de uitgangspunten voor de belastingharmonisatie vastgesteld. Deze worden voorgelegd aan de commissie Bestjoer & Finânsjes op 1 juni en de vergadering van de gemeenteraad van 15 juni.

  Meer info
 • Blauwalg? Bel de zwemwatertelefoon 058-2925650

  (15-05-2017)

  Heeft u zelf een melding over zwemwater? Geef uw melding door via de internetsite www.zwemwater.nl

  Meer info
 • Wees alert bij asfalteringswerk!

  (05-05-2017)

  Wordt u benaderd door verkopers/aanbieders van asfalteringswerk? Wees dan alert en ga na of de aanbieder een bestaand / betrouwbaar bedrijf is.

  Meer info
 • Vervroegde Herindelingsverkiezing op 22 november 2017

  (03-05-2017)

  Voorafgaande aan de datum van herindeling worden op 22 november 2017 verkiezingen gehouden. Vanwege deze vervroegde herindelingsverkiezing worden er in maart 2018 geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Gevolg is dat de nieuwe raad vier jaar en drie maanden zitting zal hebben.

  Bij een herindelingsverkiezing zijn zaken op details anders geregeld dan bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen omdat hier niet alleen de Kieswet van toepassing is, maar ook bepalingen uit de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi).  Meer informatie over herindelingsverkiezingen en de data waarmee rekening moet worden gehouden kunt u vinden in de folder die u hier kunt downloaden en op de website van de Kiesraad.

 • Ervaar het gemak van MijnOverheid

  (12-04-2017)

  Wilt u post van de overheid liever digitaal ontvangen? Dat kan met de berichtenbox van MijnOverheid.

  In uw persoonlijke Berichtenbox ontvangt u berichten over uw toeslagen, uw kinderbijslag, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Én u logt gemakkelijk in met uw DigiD.

  Ga naar Mijn.Overheid.nl voor meer informatie en meld u aan.

  Uw post van de overheid digitaal ontvangen

  Het aantal berichten is nu nog beperkt, maar zal de komende tijd verder uitbreiden. In de berichtenbox vindt u niet alleen post van de gemeente Súdwest-Fryslân. U krijgt hier ook post van de belastingdienst, het Kadaster, de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer), SVB (Sociale Verzekeringsbank) en het UWV.

  Als er nieuwe berichten voor u zijn, krijgt u automatisch een melding via e-mail.

  Blijf op de hoogte van de status van uw aanvraag

  Bij steeds meer producten van de gemeente Súdwest-Fryslan is het mogelijk de status van uw aanvraag te volgen via het tabblad ‘lopende zaken’.  Dit is nu al mogelijk bij de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en bij het doorgeven van een verhuizing.

 • Súdwest-Fryslân is ûnderweis nei 2018

  (19-01-2017)

  Dat Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad is, is bekend. Maar het project heet niet voor niets Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa. Dus voor Súdwest-Fryslân, als eigenzinnige gemeente, biedt dit kansen. Kansen om Europees op de kaart te komen.

  Meer info
Archief