Nieuws

Home > Bestuur > Nieuws

Nieuws

 • Meer mensen aan het werk in Súdwest-Fryslân

  (11-08-2017)

  Het aantal mensen met een baan blijft groeien in Súdwest-Fryslân. “Een bemoedigende ontwikkeling”, zegt wethouder Maarten Offinga van economische zaken.
   

  Meer info
 • De goudschat van Hemelum: left overs van de watergeuzen?

  (02-08-2017)

  Het veldwerk is voorbij. Een klein deel van het ooit grootse kloosterterrein is opgegraven. En de rest blijft voorlopig een mysterie. En het toeval wil dat we net de kloosterboerderij in het tracé hebben zitten. Met de waterputten, een hooimijt en de greppels krijg je een goed beeld van de inrichting van dit kloosterterrein. Het paardengraf en het gebroken serviesgoed vertellen ons veel over het dagelijkse leven.

  Meer info
 • Súdwest-Fryslân regelt leerlingenvervoer met ouders, scholen en Wmo-platform

  (25-07-2017)

  Ouders van kinderen tot tien jaar hoeven niet meer ieder jaar opnieuw leerlingenvervoer aan te vragen. Kinderen die naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan en zelfstandig reizen met het openbaar vervoer behouden hun vergoeding. Daarnaast is er meer aandacht voor het leren zelfstandig naar school te gaan.

  Meer info
 • Gemeentelijke herindeling: heffingen en belastingen

  (16-05-2017)

  Vijftien dorpen van gemeente Littenseradiel vallen per 1 januari onder gemeente Súdwest-Fryslân. De voorbereidingen voor deze gemeentelijke herindeling zijn in volle gang. Eén van de onderwerpen is de zogenoemde belastingharmonisatie. Het harmoniseren van belastingen houdt in dat verschillen in heffingen en tarieven in een gemeente worden weggenomen. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft de uitgangspunten voor de belastingharmonisatie vastgesteld. Deze worden voorgelegd aan de commissie Bestjoer & Finânsjes op 1 juni en de vergadering van de gemeenteraad van 15 juni.

  Meer info
 • Blauwalg? Bel de zwemwatertelefoon 058-2925650

  (15-05-2017)

  Heeft u zelf een melding over zwemwater? Geef uw melding door via de internetsite www.zwemwater.nl

  Meer info
 • Ervaar het gemak van MijnOverheid

  (12-04-2017)

  Wilt u post van de overheid liever digitaal ontvangen? Dat kan met de berichtenbox van MijnOverheid.

  In uw persoonlijke Berichtenbox ontvangt u berichten over uw toeslagen, uw kinderbijslag, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Én u logt gemakkelijk in met uw DigiD.

  Ga naar Mijn.Overheid.nl voor meer informatie en meld u aan.

  Uw post van de overheid digitaal ontvangen

  Het aantal berichten is nu nog beperkt, maar zal de komende tijd verder uitbreiden. In de berichtenbox vindt u niet alleen post van de gemeente Súdwest-Fryslân. U krijgt hier ook post van de belastingdienst, het Kadaster, de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer), SVB (Sociale Verzekeringsbank) en het UWV.

  Als er nieuwe berichten voor u zijn, krijgt u automatisch een melding via e-mail.

  Blijf op de hoogte van de status van uw aanvraag

  Bij steeds meer producten van de gemeente Súdwest-Fryslan is het mogelijk de status van uw aanvraag te volgen via het tabblad ‘lopende zaken’.  Dit is nu al mogelijk bij de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en bij het doorgeven van een verhuizing.

Archief