Nieuws

Home > Bestuur > Nieuws

Nieuws

 • Denk mee over de gemeentewebsite!

  (20-10-2017)

  Wij nodigen jou uit om mee te denken over de verbetering van onze website. Op maandag 13 november organiseert de gemeente een avond waarbij we jouw mening willen horen.

  Meer info
 • Kandidatenlijsten Súdwest-Fryslân gemeenteraadsverkiezingen 22 november bekend

  (13-10-2017)

  Burgemeester Hayo Apotheker heeft vrijdag 13 oktober de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 22 november a.s. bekendgemaakt. Dit zijn vervroegde verkiezingen vanwege de herindeling met Littenseradiel. Op 1 januari 2018 houdt Littenseradiel op te bestaan. Een deel van die gemeente, inclusief vijftien dorpen, komt bij Súdwest-Fryslân.

  Meer info
 • Inschrijving Appeltjes van Oranje 2018

  (12-10-2017)

  In 2018 reikt Koningin Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, weer de Appeltjes van Oranje uit. Deze jaarlijkse prijs gaat naar organisaties of initiatieven die met veel succes verschillende groepen mensen met elkaar verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij.

  Meer info
 • ‘Praat met de raad’ in Warns

  (28-09-2017)

  Leden van de gemeenteraad gaan voor hun komende editie van ‘Praat met de raad’ naar het zuidwestelijk deel van de gemeente, naar de regio Stavoren en Warns. Op dinsdag 17 oktober zijn ze op bezoek in havencafé/restaurant ‘De Pyramide’ in Warns.

  Meer info
 • Officiële namen voor Sneker bruggen

  (27-09-2017)

  Een aantal bruggen in de binnenstad van Sneek krijgt een officiële naam. In de volksmond hebben deze bruggen al namen, die vooral bekend zijn bij de oudere Snekers. Nu worden deze officieel vastgelegd, in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

  Meer info
 • Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2211 online van start

  (25-09-2017)

  De inwoners van Het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân kunnen op 22 november al stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Om hen daarvan bewust te maken, zijn de gemeenten gestart met een online campagne. Met de campagne willen zij hun inwoners stimuleren op 22 november te stemmen.

  Meer info
 • Gemeentelijke herindeling: heffingen en belastingen

  (16-05-2017)

  Vijftien dorpen van gemeente Littenseradiel vallen per 1 januari onder gemeente Súdwest-Fryslân. De voorbereidingen voor deze gemeentelijke herindeling zijn in volle gang. Eén van de onderwerpen is de zogenoemde belastingharmonisatie. Het harmoniseren van belastingen houdt in dat verschillen in heffingen en tarieven in een gemeente worden weggenomen. Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft de uitgangspunten voor de belastingharmonisatie vastgesteld. Deze worden voorgelegd aan de commissie Bestjoer & Finânsjes op 1 juni en de vergadering van de gemeenteraad van 15 juni.

  Meer info
 • Blauwalg? Bel de zwemwatertelefoon 058-2925650

  (15-05-2017)

  Heeft u zelf een melding over zwemwater? Geef uw melding door via de internetsite www.zwemwater.nl

  Meer info
 • Ervaar het gemak van MijnOverheid

  (12-04-2017)

  Wilt u post van de overheid liever digitaal ontvangen? Dat kan met de berichtenbox van MijnOverheid.

  In uw persoonlijke Berichtenbox ontvangt u berichten over uw toeslagen, uw kinderbijslag, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Én u logt gemakkelijk in met uw DigiD.

  Ga naar Mijn.Overheid.nl voor meer informatie en meld u aan.

  Uw post van de overheid digitaal ontvangen

  Het aantal berichten is nu nog beperkt, maar zal de komende tijd verder uitbreiden. In de berichtenbox vindt u niet alleen post van de gemeente Súdwest-Fryslân. U krijgt hier ook post van de belastingdienst, het Kadaster, de RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer), SVB (Sociale Verzekeringsbank) en het UWV.

  Als er nieuwe berichten voor u zijn, krijgt u automatisch een melding via e-mail.

  Blijf op de hoogte van de status van uw aanvraag

  Bij steeds meer producten van de gemeente Súdwest-Fryslân is het mogelijk de status van uw aanvraag te volgen via het tabblad ‘lopende zaken’.  Dit is nu al mogelijk bij de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs en bij het doorgeven van een verhuizing.

Archief