4 mei herdenkingen in Súdwest-Fryslân

Home > Bestuur > Nieuws > 4 mei herdenkingen in Súdwest-Fryslân

4 mei herdenkingen in Súdwest-Fryslân

Dit item is verlopen op 05-05-2017.

In de gemeente Súdwest-Fryslân kunt u op meerdere plaatsen de herdenking bijwonen. Een afgevaardigde van het gemeentebestuur is aanwezig bij de herdenking.
Familieleden van gevallenen, afgevaardigden van verenigingen en allen die bloemen wensen neer te leggen zijn uitgenodigd bij één van deze herdenkingen.
De organisatie van de lokale herdenking is in handen van de plaatselijke 4 mei comités.

Op donderdag 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. Dan is Nederland om 20.00 uur twee minuten stil. Overal in het land worden veel herdenkingen gehouden waarbij verschillende verhalen centraal staan, dit jaar met als thema ‘Geef vrijheid door’.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij alle burgers en militairen, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld, in oorlogssituaties en bij vredesmissies, zijn omgekomen.

Een ieder wordt vriendelijk verzocht ’s avonds vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen en vanaf 20.00 uur twee minuten stilte in acht te nemen.