Blauwalg? Bel de zwemwatertelefoon 058-2925650

Home > Bestuur > Nieuws > Blauwalg? Bel de zwemwatertelefoon 058-2925650

Blauwalg? Bel de zwemwatertelefoon 058-2925650

Heeft u zelf een melding over zwemwater? Geef uw melding door via de internetsite www.zwemwater.nl

In de zomerperiode komt blauwalg regelmatig voor in oppervlaktewater. Dat geldt ook voor onze gemeente. Te hoge concentraties blauwalg kunnen leiden tot maag- en darmklachten en huidirritatie. Officiële zwemlocaties worden daarom regelmatig bemonsterd en er wordt bij te hoge concentraties blauwalg gewaarschuwd op het informatiebord. Bij alle andere locaties waar ook gezwommen wordt is dat echter niet het geval. Als u denkt dat er blauwalg in het water zit, dan adviseren wij om niet op die locatie te gaan zwemmen.

De zwemwatertelefoon (058-2925650) van de provincie is het gehele zomerseizoen bereikbaar. Bij dit nummer is tot eind september de meest actuele informatie over de waterkwaliteit van het zwemwater in de provincie beschikbaar. Specifieke vragen kunt u stellen per e-mail aan zwemwater@fumo.nl. Actuele informatie is ook te raadplegen via de internetsite www.zwemwater.nl.

Heeft u zelf een melding over zwemwater?

Geef uw melding door via de internetsite www.zwemwater.nl