Doe mee met het vervolg van de CultuurTop

Home > Bestuur > Nieuws > Doe mee met het vervolg van de CultuurTop

Doe mee met het vervolg van de CultuurTop

Dit item is verlopen op 09-05-2017.

Op maandagavond 27 maart tijdens de Cultuurtop zijn we met een zaal vol enthousiaste deelnemers gestart met het maken van nieuwe cultuurbeleid in Súdwest-Fryslân. Bekijk hier de terugblik.

Hoe gaan we nu verder?

Op maandagavond 8 mei houden we een werksessie in de raadszaal in IJlst, Stadslaan 75. Tijdens de werksessie gaan we de thema’s en wensen die op de CultuurTop naar voren zijn gekomen verder uitwerken. Wat is er nodig om de wensen te realiseren en wie kan daarbij wat doen? We proberen opnieuw zoveel mogelijk mensen met ideeën bij elkaar te brengen. Kent u nog iemand die niet mag ontbreken op deze avond? Nodig hem of haar dan uit om zich aan te melden. Iedereen is welkom om mee te doen!

Het programma is als volgt:

19:15 Inloop met koffie en thee
19.30 Opening door team cultuur
19:35 Anne Heleen Bijl over Mindmapping
20:00 Start werksessie
20:30 Pauze
20:45 Vervolg werksessie
21:15 Afsluiting
21:30 Borrel
22:00 Einde

Aanmelden voor werksessie cultuur

Wilt u meedoen aan de werksessie cultuur?  
Meld u aan via het digitale aanmeldformulier.
U kunt bij het aanmelden aangeven over welk (voorkeurs)thema u in gesprek wilt. De laatste dag waarop u zich kunt aanmelden is zondag 30 april.

Meer informatie en vragen

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team cultuur via cultuur@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515.