Fotowedstrijd gemeentegids 2017-2018

Home > Bestuur > Nieuws > Fotowedstrijd gemeentegids 2017-2018

Fotowedstrijd gemeentegids 2017-2018

Dit item is verlopen op 02-06-2017.

In september 2017 verschijnt de nieuwe gemeentegids. Wij willen de gids niet alleen voor u maken, maar ook met u. Daarom organiseert gemeente Súdwest-Fryslân weer een fotowedstrijd. De drie mooiste foto’s winnen een plaats in de gemeentegids. En de foto van de winnaar zal op de voorpagina van de drie edities van de gemeentegids komen te staan.

Doet u mee?

U kunt tot donderdag 1 juni 2017 meedoen met de fotowedstrijd. Stuur uw digitale foto(s)  naar communicatie@sudwestfryslan.nl. Samen uw naam, adres en telefoonnummer. En vermeld waar de foto is gemaakt.

Wat kunt u winnen?

De drie winnende foto’s krijgen een plaats in de gemeentegids. Daarnaast ontvangen de winnaars een bedrag van € 75, - (eerste prijs), € 50, - (tweede prijs), € 25, - (derde prijs).

Wat zijn de spelregels?

  1. Alleen inwoners van Súdwest-Fryslân mogen meedoen aan de wedstrijd.
  2. Op de foto staat een herkenbare locatie in Súdwest-Fryslân afgebeeld.
  3. Op de foto mogen mensen niet op een herkenbare manier afgebeeld staan.
  4. U mag maximaal twee foto’s opsturen.
  5. U levert de foto’s digitaal aan in JPEG/JPG formaat en met een resolutie van minimaal 2 MB.
  6.  Medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn uitgesloten van deelname.

In juli maakt Súdwest-Fryslân de winnende foto’s bekend. De winnaars krijgen schriftelijk bericht.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met mevrouw E. Bouwsma via telefoonnummer 14 0515.

Algemeen
Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
Deelnemers verklaren door middel van deelname aan deze fotowedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto's bezitten en vrijwaren de gemeente 
Súdwest-Fryslân van iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de gemeente Súdwest-Fryslân. Stockfoto's mogen derhalve niet worden ingezonden.
Door deel te nemen aan de fotowedstrijd geeft de deelnemer de gemeente Súdwest-Fryslân het onbeperkte recht de ingezonden foto's zonder enige vergoeding (aan de deelnemer), zonder mededelingen vooraf en vrij van (re)productierechten op haar website te publiceren of op enigerlei andere wijze te vermenigvuldigen en commercieel te exploiteren.
Foto's waarop mogelijk portretrecht rust van derden (bekende Nederlanders, fotomodellen, etc), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of leeduitbeeldende foto's zijn uitgesloten van deelname.