Gast van de raad bij de gemeenteraad in Bestjoershûs

Home > Bestuur > Nieuws > Gast van de raad bij de gemeenteraad in Bestjoershûs

Gast van de raad bij de gemeenteraad in Bestjoershûs

Dit item is verlopen op 14-06-2018.

Wilt u meer weten over hoe de politiek in Súdwest-Fryslân werkt en kennismaken met raadsleden, wethouders en de burgemeester? Meld u dan aan als speciale ‘Gast van de raad’.

Op donderdag 14 juni is de eerstvolgende ‘Gast van de raad’. Dan kunt u voor, tijdens en na de vergadering van de gemeenteraad een kijkje nemen achter de schermen in het Bestjoershûs in Sneek. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via griffie@sudwestfryslan.nl.

Sinds 1 januari heeft Súdwest-Fryslân een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders. Bovendien vergadert de gemeenteraad sinds februari op een nieuwe plek in Sneek: het Bestjoershûs.

Programma Gast van de Raad

Deelnemers aan Gast van de raad worden om 18.00 uur ontvangen in het gemeentehuis op het Waltaplein aan de Markstraat 15 te Sneek. Onder het genot van een kop soep en een broodje krijgen de deelnemers informatie over de samenstelling van de gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda van die avond. Na deze introductie gaan de gasten naar de raadszaal, waar op de publieke tribune plekken voor hen zijn gereserveerd. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Aanmelding

Wie zich heeft aangemeld, ontvangt een uitnodiging voor deze avond met aanvullende informatie. Per keer kunnen vijftien gasten worden ontvangen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn, worden de belangstellenden voor een volgende raadsvergadering uitgenodigd.

De raadsvergaderingen – en ook de voorbereidende commissievergaderingen - zijn openbaar. Daarom is iedereen altijd welkom om deze vergaderingen bij te wonen, ook als u zich niet aanmeldt voor ‘Gast van de raad’.