Studiebeurs voor jongeren van 15 tot 28 jaar

Home > Bestuur > Nieuws > Studiebeurs voor jongeren van 15 tot 28 jaar

Studiebeurs voor jongeren van 15 tot 28 jaar

Dit item is verlopen op 15-08-2017.

Door burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren worden ieder jaar studiebeurzen uit het Vrouwe CJ Rengersleen toegekend. 

Studiebeurs Vrouwe CJ Rengersleen

Om voor een beurs in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • je bent minimaal 15 jaar en niet ouder dan 27 jaar;
  • je ouders wonen (of woonden op het tijdstip van overlijden) in de gemeenten De Fryske Marren, Littenseradiel of Súdwest-Fryslân.

Let op: de studiebeurs Vrouwe CJ Rengersleen wordt dit jaar voor het laatst uitgekeerd.

Stichting Studiefonds Van der Wal-Tromp

Ook kun je in aanmerking komen voor de Stichting Studiefonds Van der Wal-Tromp. Dit is een particulier studiefonds. Dit studiefonds kent beurzen toe ook al ontvang je uit andere bronnen al een tegemoetkoming of een beurs.

Op de website van de Fryske Marren staan de voorwaarden en criteria van deze studiebeurzen.