Organogram en directie

Home > Bestuur > Organogram en directie

Organogram en directie

De organisatie Súdwest-Fryslân bestaat uit 32 teams en de griffie. In het organogram staat een overzicht van alle teams.

De organisatie staat onder leiding van een directie: de algemeen directeur Pieter Zondervan en de directeuren Sjoerd Joustra, Cynthia van Keulen en Griet Heeg.