Samenstelling college

Home > Bestuur > Samenstelling college

Samenstelling college

Jannewietske de Vries

de Vries
contactgegevens en taken Jannewietske de Vries
FunctieBurgemeester
E-mailadressecr.devries@sudwestfryslan.nl
Overig

Portefeuille:

 • Algemeen bestuur
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Communicatie
 • Burgerzaken

Secretaresse: Dineke IJkema

Maarten Offinga

Offinga
contactgegevens en taken Maarten Offinga
FunctieWethouder
E-mailadressecr.offinga@sudwestfryslan.nl
Overig

1e locoburgemeester

Portefeuille:

 • Financiën
 • Economische zaken, inclusief Landbouw
 • Ontwikkelagenda (strategie) en Gebiedsagenda ZWH
 • Agenda IJsselmeerkust
 • Kernenbeleid

Secretaresse: Martina Pool

Politieke partijCDA

Stella van Gent

van Gent
contactgegevens en taken Stella van Gent
FunctieWethouder
E-mailadressecr.vangent@sudwestfryslan.nl
Overig

2e  locoburgemeester

Portefeuille:

 • Arbeidsparticipatie en Inkomen
 • Cultuur en Kunst, inclusief Erfgoed en HCW
 • Onderwijs, inclusief doordecentralisatie
 • Wonen, inclusief programma wonen

Secretaresse: Anke Zwerver

Politieke partijPartij van de Arbeid

Gea Wielinga

Wielinga
contactgegevens en taken Gea Wielinga
FunctieWethouder
E-mailadressecr.wielinga@sudwestfryslan.nl
Overig

3e locoburgemeester

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkelingen en Omgevingswet inclusief grondexploitatie
 • Agenda Sneek-Bolsward
 • Zorg / WMO
 • Welzijn / Vrijwilligers
 • Gebiedsteams
 • Sport

Secretaresse: Ciska Visser

Politieke partijCDA

Mark de Man

de Man
contactgegevens en taken Mark de Man
FunctieWethouder
E-mailadressecr.deman@sudwestfryslan.nl
Overig

4e locoburgemeester

Portefeuille:

 • Toerisme en Recreatie
 • Verkeer en Vervoer
 • Kapitaalgoederen, inclusief vastgoed en huisvesting buitendienst
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Handhaving

Secretaresse: Martina Pool/Ciska Visser

Politieke partijVVD

Erik Faber

Faber
contactgegevens en taken Erik Faber
FunctieWethouder
E-mailadressecr.faber@sudwestfryslan.nl
Overig

5e locoburgemeester

Portefeuille:

 • Duurzaamheid, inclusief afval, waterbeheer en riolering
 • Bedrijfsvoering en Dienstverlening, inclusief Huisvesting en Digitalisering
 • Vernieuwing Lokale Democratie (bestuurlijke vernieuwing)
 • Agenda Ut de Mienskip
 • Dorpshuizen

Secretaresse: Jeltsje Folmer

Politieke partijGroenLinks

Pieter Zondervan

Zondervan
contactgegevens en taken Pieter Zondervan
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresgemeentesecretaris@sudwestfryslan.nl
Overig

Secretaresse: Martha Wijnia