Aanmelden nieuwsbrief Stads-, Dorps- en Bedrijfscoördinatoren

Home > Inwoners > Aanmelden nieuwsbrief Stads-, Dorps- en Bedrijfscoördinatoren

Aanmelden nieuwsbrief Stads-, Dorps- en Bedrijfscoördinatoren

In de digitale nieuwsbrief 'Mei de doar yn 'e hûs' van het team Stads-, Dorps- en Bedrijfscoördinatoren komt nieuws over uw dorp of stad aan bod. De nieuwsbrief komt zo'n vier á zes keer per jaar uit.

Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

(U kunt zich via dit formulier ook weer afmelden voor de nieuwsbrief.)