Forse donatie vanuit Bolsward voor het Historisch Centrum Westergo

Home > Inwoners > Bouwen aan Bolsward > Forse donatie vanuit Bolsward voor het Historisch Centrum Westergo

Forse donatie vanuit Bolsward voor het Historisch Centrum Westergo

Dit item is verlopen op 19-07-2017.

Vier Bolswarder stichtingen – het Sint Anthony Gasthuis, de Hendrick Nannes & Catrijn Epesstichting, het Weeshuis en het Fonds Bolsward-Dronrijp – hebben een genereuze donatie gedaan voor de verbouwing van het stadhuis Bolsward tot historisch centrum. De gemeente ontving op het 400ste verjaardagsfeest van het Stadhuis een cheque van 1,25 miljoen euro van de stichtingen. “Een fantastisch bedrag”, aldus wethouder Mirjam Bakker. “Het laat zien hoe groot de betrokkenheid is bij dit plan.”

Het 400 jaar oude stadhuis van Bolsward krijgt de functie van historisch centrum. Een plek voor de Bolswarder musea en de oudheidskamer. Maar ook de plek van de bibliotheek en waar je de gemeente ontmoet.  Er komt een nieuwe ruimte voor een archiefbewaarplaats van de gemeente Súdwest-Fryslân en haar rechtsvoorgangers. Een publieksruimte verbindt het oude en nieuwe gedeelte.  Hier vindt de bezoeker een moderne leeszaal, digitale presentaties, toeristische informatie en ook gemeentelijke diensten. De Waag wordt ingericht voor horeca.

Voor de verbouwing van het stadhuis tot historisch centrum is ongeveer 8,5 miljoen euro nodig. De gemeente heeft hiervoor al enkele miljoenen gereserveerd. De gemeenteraad wordt in juli gevraagd het nog ontbrekende geld beschikbaar te stellen.

Overhandiging cheque burgemeester Historisch Centrum Westergo Bolsward

Op de foto: Burgemeester Hayo Apotheker en wethouder Mirjam Bakker zijn opgetogen als Wiebren Minnema (Sint Anthony Gasthuis, links) het gedoneerde bedrag op de cheque heeft geschreven. Verder op de foto Bauke Jansen (Hendrick Nannes & Catrijn Epesstichting), Jan Dijkstra (het Weeshuis) en Martin Wijnia (Fonds Bolsward-Dronrijp).