Bouwkavels en nieuwbouwprojecten

Home > Inwoners > Bouwkavels en nieuwbouwprojecten

Bouwkavels en nieuwbouwprojecten

Op deze pagina vindt u een overzicht van nieuwbouwprojecten en beschikbare bouwkavels in Súdwest-Fryslân.

Ga naar www.woneninsudwestfryslan.nl

Voor informatie en advies kunt u terecht in onze Woonwinkel Thús in Súdwest-Fryslân.

Woningbouwprojecten

Hieronder vindt u meer informatie over de woningbouwprojecten van projectontwikkelaars.

Sneek

Bolsward

  • Hartwerdervaart

Makkum

Workum

  • Thomashof

Blauwhuis, uitbreidingsplan Sylroede II

De tweede fase van uitbreidingsplan Sylroede bestaat uit de bouw van 15 woningen. Hiervan worden 4 koopwoningen (type 2/1-kap) projectmatig gebouwd door Jelle's boubedriuw uit Greonterp. Woningcorporatie Elkien ontwikkelt 4 huurwoningen (type 2/1-kap). De overige kavels zijn bedoeld voor de bouw van vrijstaande woningen.

Meer informatie over de beschikbare kavels en kavelprijzen vindt u op de digitale kaart.

Heeft u belangstelling voor een kavel of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, vakgroep Vastgoed & Exploitatie via het algemene telefoonnummer 0515 - 48 90 00.

Folsgare, uitbreidingsplan

Folsgare wordt ten oosten van de Easthimmerwei uitgebreid. In de 1e fase wordt het dorp uitgebreid met 8 woningen. Dit zijn 4 vrijstaande woningen en 4 2/1-kapwoningen. Jelle’s boubedriuw uit Greonterp bouwt de 2/1-kapwoningen. Het plan is bouwrijp opgeleverd. De woningen van dit uitbreidingsplan moeten voldoen aan een EPC van 0,4.

Meer informatie over de beschikbare kavels en kavelprijzen vindt u op de digitale kaart.

Heeft u belangstelling voor een kavel of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, vakgroep Vastgoed & Exploitatie via het algemene telefoonnummer 14 0515.

Oosthem, uitbreidingsplan Ald Rien

Oosthem wordt uitgebreid ten oosten van de Nessenwei. In de 1e fase breidt het dorp uit met 16 woningen. Dit zijn 8 vrijstaande woningen en 8 2/1-kapwoningen. Woningcorporatie Elkien realiseert de 8 2/1-kapwoningen. Dit worden vier huurwoningen en vier koopwoningen. De woningen van dit uitbreidingsplan moeten voldoen aan een EPC van 0,4.

Meer informatie over de beschikbare kavels en kavelprijzen vindt u op de digitale kaart.

Heeft u belangstelling voor een kavel of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, vakgroep Vastgoed & Exploitatie via het algemene telefoonnummer 14 0515.

Oudega, uitbreidingsplan Tsjerkemar

De eerste fase van uitbreidingsplan Tsjerkemar bestaat uit de bouw van 24 woningen en de christelijke basisschool Klaver Trije. Woningcorporatie Welkom ontwikkelt 6 2/1-kap huurwoningen.

Van de beschikbare kavels zijn vier kavels (kavel 1,2  & 6,7) bestemd voor de bouw van 2/1-kap woningen en kavel 15 voor een meerkapper. Voor de 2/1-kap kavels moeten belangstellenden zich als duo melden. De overige kavels zijn bedoeld voor de bouw van vrijstaande woningen.

Meer informatie over de beschikbare kavels en kavelprijzen vindt u op de digitale kaart.

Heeft u belangstelling voor een kavel of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, vakgroep Vastgoed & Exploitatie via het algemene telefoonnummer 0515 - 48 90 00.

Tjerkwerd, uitbreidingsplan “De Dorpsrand”

Op het terrein van de oude ijsbaan aan de zuidoostzijde van het dorp worden vrijstaande woningen en 2 onder 1 kap woningen gebouwd.

Meer informatie over de beschikbare kavels en kavelprijzen vindt u op de digitale kaart.

Heeft u belangstelling voor een kavel of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, vakgroep Vastgoed & Exploitatie via het algemene telefoonnummer 0515 - 48 90 00.

Witmarsum, uitbreidingsplan De Dôle II

Uitbreidingsplan De Dôle II ligt aan aan de rand van de kern Witmarsum en grenst direct aan de bestaande wijk de Dôle. In het plan is ruimte voor de bouw van 46 woningen: 20 huurwoningen van woningcorporatie Elkien en 26 vrije sector kavels. De woningen in de uitbreidingsplan moeten voldoen aan een EPC van 0,4 waarbij verplicht gebruik moet worden gemaakt van een warmtepomp. Deze waterpomp is nodig voor het gebruik van de aardwarmtebron.

Meer informatie over de beschikbare kavels en kavelprijzen vindt u op de digitale kaart.

Heeft u belangstelling voor een kavel of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, vakgroep Vastgoed & Exploitatie via het algemene telefoonnummer 14 0515.

Ysbrechtum, planinformatie uitbreiding De Râne

Ysbrechtum wordt aan de zuidzijde van het dorp uitgebreid. In het plan is ruimte voor vrije kavels, 2/1 kap -en 3/1 kapkavels. Bouwbedrijf Plegt-Vos bouwt de 2 onder 1 kapwoningen. Woningbouwcorporatie Elkien bouwt projectmatig de 3/1 kapwoningen. De vrije kavels zijn te koop via de gemeente.

Meer informatie over de beschikbare kavels en kavelprijzen vindt u op de digitale kaart.

Heeft u belangstelling voor een kavel of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, vakgroep Vastgoed & Exploitatie via het algemene telefoonnummer 0515 - 48 90 00.

De Oudvaart Sneek

Er worden nog drie locaties ontwikkeld.  Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Houkepoort Sneek

Nog dit jaar wordt gestart met de verkoop van kavels en woningen op Houkepoort in Sneek. Op het wooneiland aan de Houkesloot komen ongeveer 180 woningen. VolkerWessels Vastgoed ontwikkelt ongeveer 80 woningen, de combinatie Dijkstra Draisma / Friso bouwt 80 woningen en 12 tot 15 appartementen. De gemeente Súdwest-Fryslân verkoopt 14 vrije kavels zonder aannemingsverplichting.

Heeft u belangstelling voor een woning of kavel op Houkepoort? Kijk dan voor meer informatie op de website van Houkepoort of bel met de heer R. Akkerman via t 14 0515

Harinxmaland Sneek

Wooncorporatie Accolade leverde in 2012 41 huur- en 39 koopwoningen op. Op dit moment heeft de gemeente bouwkavels voor vrijstaande woningen aan het water (Middelsee route met een vrije doorvaarhoogte van 2.5 meter) in de verkoop, de zogenaamde waterwoningen.

Meer informatie over de beschikbare kavels en kavelprijzen vindt u op de digitale kaart.

Heeft u belangstelling voor een kavel of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van Harinxmaland of neem contact op met het team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid, vakgroep Vastgoed & Exploitatie via het algemene telefoonnummer 0515 - 48 90 00.

Bouwkavels voor bedrijventerreinen

Ga voor meer informatie over bouwkavels voor bedrijventerreinen naar de pagina Bouwlocaties bedrijven.

Contact

Gemeente Súdwest-Fryslân
Telefonisch: 14 0515
(geen netnummer nodig)

Openingstijden

Afspraak maken

Contactformulier

Contact vanuit buitenland