Brede scholen

Home > Inwoners > Brede scholen

Brede scholen

Een Brede School is een netwerk van voorzieningen voor kinderen, ouders en de buurt, met de school als middelpunt. Een school kan bijvoorbeeld samenwerken met de peuterspeelzaal, de kinderopvang of fysiotherapie. Belangrijk is dat de voorzieningen in de Brede School aansluiten bij de behoeften van het dorp of de wijk. Geen enkele Brede School is dus gelijk! Elke Brede School kiest zijn eigen profiel te kiezen, bijvoorbeeld het opvangprofiel of het buurtprofiel.

Met het ontwikkelen van mogelijkheden voor Brede Scholen richten we ons op een optimale ontwikkeling van kinderen, onze toekomst. Samenwerkingspartners van de Brede Scholen zijn: primair onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, Timpaan, Jeugdgezondheidszorg en Wijkverenigingen. Ook wordt samengewerkt met onder andere de Openbare Bibliotheek, het Centrum voor de Kunsten, het Friesland college, Kegg, Talant en sportverenigingen.

Verdere ontwikkeling van Brede Scholen

De gemeente zet zich actief in voor de verdere ontwikkeling van nieuwe Brede Scholen in de gemeente. Hiervoor stelt de gemeente samen met vertegenwoordigers van basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een kadernotitie op, waarin een visie op Brede Scholen wordt geformuleerd.

Film bekijken brede scholen

Bekijk de beelden van voorbeelden van Brede Scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  • Brede School Sperkhem/Nij Túndoarp te Sneek

  • Brede School Zwette-Noordoosthoek te Sneek

  • Brede School Duinterpen te Sneek

    De Brede School duinterpen is bedoeld voor ouders en kinderen uit Sneek-Zuid. "Onze Brede School richt zich met name op de behoefte van werkende en studerende ouders. Deze ouders hebben behoefte aan opvang van hun kinderen buiten de reguliere schooltijden. Groot bijkomend voordeel is, dat alle voorzieningen zich onder één dak bevinden". Het profiel van deze Brede school is opvang.

  • Brede School Lemmerweg te Sneek

  • Brede School Noorderhoek te Sneek

    Het profiel van deze Brede school is kansrijk jeugdbeleid. "We willen dat alle kinderen de kans krijgen om hun talenten en mogelijkheden te ontwikkelen. Door middel van samenwerking wordt een doorgaande pedagogische lijn aangebracht. Hierbij wordt ingezet op Voor- en Vroegschoolse Educatie, naschoolse activiteiten en het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind."