Bruggen en sluizen

Home > Inwoners > Bruggen en sluizen

Bruggen en sluizen

Wanneer u varend een bezoek wilt brengen aan onze gemeente kunt u voor verschillende vaarroutes kiezen die ook onze watersportplaatsen aandoen, zoals bijvoorbeeld de Middelseeroute, de aquaductenroute en de Woudaaproute. Een groot gedeelte van de Elfstedentocht voert u door onze gemeente (met de steden Sneek, IJlst, Stavoren, Hindeloopen, Workum en Bolsward).

Voor mogelijke stremmingen en werkzaamheden zie: werk in uitvoering

  • Bedieningstijden en tarieven

    Vanaf 24 maart tot en met 31 oktober worden alle bruggen en sluizen 7 dagen per week bediend van: 9.00 – 12.00, van 13.00 – 16.15 en van 17.15 – 20.00 uur (april/mei en september/oktober tot 19.00 uur) met uitzondering van Workum, die het gehele seizoen een eindtijd van 20.00 uur kent. De bruggen in Sneek, IJlst, Osingahuizen en Woudsend kennen geen sluiting tussen 12.00 en 13.00 en tussen 16.15 en 17.15 uur. De Koninginnebrug in Sneek wordt niet meer bediend.