Contactwethouders

Home > Inwoners > Contactwethouders

Contactwethouders

De leden van het college zijn sterk betrokken bij het kernenbeleid.

Portefeuillehouder kernenbeleid

Wethouder Durk Stoker beheert binnen het college van burgemeester en wethouders de portefeuille kernenbeleid. De regie en coördinatie van het kernenbeleid en de uitvoering zijn daarbij de belangrijkste taken. Daarnaast treedt de portefeuillehouder ook op als contactwethouder voor een aantal kernen.

De contactwethouders

Naast de eigen dorpen- en wijkencoördinator heeft elke stad, dorp en wijk ook een eigen contactwethouder. De contactwethouders zijn Gea Akkerman, Sjoerd Tolsma, Mirjam Bakker, Durk Stoker en Maarten Offinga. De contactwethouder is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor de stads-, dorps- en wijkbelangen. Daarnaast zijn de contactwethouders, als vakwethouders, verantwoordelijk voor het nakomen en uitvoeren van toezeggingen aan de besturen van stads-, dorps- en wijkbelangen.