Coördinatoren

Home > Inwoners > Coördinatoren

Coördinatoren

Team Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten

De gemeente werkt met een team stads-, dorps- en bedrijfscontacten. De stads-, dorps- en wijkcoördinatoren hebben ieder hun eigen werkgebied en zijn het eerste ambtelijke aanspreekpunt voor de besturen van stads-, dorps- en wijkbelangen. Met de bedrijvencontactfunctionarissen heeft de gemeente ook een vast aanspreekpunt voor ondernemers en ondernemersverenigingen gecreëerd. Vragen, plannen en opmerkingen van ondernemers en ondernemersverenigingen worden via het bedrijvenloket gecoördineerd en begeleid.

De taken van het team zijn:

 • bijdragen aan de leefbaarheid
 • ogen en oren van de gemeentelijke organisatie
 • zorg dragen voor goede communicatie tussen (groepen) inwoners en gemeente
 • signaleren van knelpunten en kansen in de samenleving
 • loket voor collectieve vragen
 • de organisatie informeren en raadplegen over initiatieven in de steden, dorpen en wijken
 • coördineren van initiatieven in de steden, dorpen en wijken
 • signaleren van belangen van gemeente, steden, dorpen en wijken
 • loket voor bedrijfsvragen
 • de organisatie informeren en raadplegen over initiatieven van ondernemers
 • coördineren van initiatieven van ondernemers in de organisatie
 • signaleren van belangen van ondernemers en de gemeentelijke organisatie als geheel
 • faciliteren en als vliegwiel functioneren.

Elke stad, dorp en wijk heeft een eigen stads-, dorps- of wijkcoördinator en een contactwethouder. Lees voor de verdeling van coördinatoren de gebiedsindeling. Om de belangen in de steden, dorpen en wijken zo goed mogelijk te bedienen werken de stads-, dorps- en wijkcoördinatoren samen met externe partijen. De bedrijvencontactfunctionarissen hebben elk hun eigen aandachtsvelden. Kijk hieronder voor de verdeling. Het team is gehuisvest in het stadhuis van IJlst en is zowel overdag als ‘s avonds telefonisch bereikbaar.

Contact

Gemeente Súdwest-Fryslân
Telefonisch: 14 0515
(geen netnummer nodig)

Openingstijden

Afspraak maken

Contactformulier

Contact vanuit buitenland