Culturele Hoofdstad 2018

Home > Inwoners > Culturele Hoofdstad 2018

Culturele Hoofdstad 2018

Súdwest-Fryslân is ûnderweis nei 2018

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Een mooie kans om bezoekers te laten zien wat Súdwest-Fryslân cultureel te bieden heeft.

Iepen mienskip is het thema van het programma Leeuwarden-Fryslân 2018. Cultuur is de drager van de mienskip. Maar cultuur is ook een aanjager van vernieuwing en bevordert de creativiteit en het zelfvertrouwen. “Culturele Hoofdstad 2018 is ook voor Súdwest-Fryslân een uitgelezen kans om dit gebied op de kaart te zetten. Wij bieden een divers aanbod op cultureel en historisch vlak. Denk alleen al aan de prachtige zes steden in Súdwest-Fryslân en de unieke mogelijkheden voor de watersporttoerist,”” zegt Mirjam Bakker.

 • Werkzaamheden rondom de fonteinen

  De eerste werkzaamheden zijn van start gegaan voor de fonteinen van IJlst en Workum. In de komende weken zal ook de schop in de grond gaan voor de fonteinen van Bolsward, Hindeloopen, Stavoren en Sneek.

  Wilt u weten of u hier hinder van kan ondervinden? Of welke werkzaamheden precies uitgevoerd gaan worden? Klik op één van de onderstaande fonteinen waar u informatie over wilt hebben.

  Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij projectleider Age Joustra (tel nr. 14 0515).

 • Mienskipsinitiatieven

  In de gemeente zijn 43 mienskipsinitiatieven verspreid over de hele gemeente. Het zijn allemaal nieuwe activiteiten die speciaal bedacht zijn in het kader van Leeuwarden-Fryslân2018. De gemeente heeft met alle initiatiefnemers één of meer gesprekken gehad. We denken mee over subsidiemogelijkheden of adviseren over het opzetten van een projectplan en een begroting.

  De projecten zijn te verdelen in drie groepen:

 • Nieuwsbrieven

  Meer info
 • Participatie

  De evenementen rondom Culturele Hoofdstad staan ook in het teken van meedoen. Meedoen als vrijwilliger kan bij vele projecten en vanuit diverse rollen.  Wij kennen mensen die van ons een uitkering ontvangen en graag mee willen helpen aan uw project. Daarom willen wij van u weten waarbij u hulp kunt gebruiken. Wij gaan dan mensen benaderen voor deze klussen. Hiervoor willen wij weten:

  • Wat moet iemand kunnen doen om u te helpen?
  • Wanneer heeft u hulp nodig, ’s ochtends, ’s middag of ’s avonds?
  • Hoeveel uren per week heeft u iemand nodig?
  • Is het werk fysiek zwaar?

  U kunt dit melden bij een medewerker van uw gebiedsteams. Dit kan via het algemene telefoonnummer 14 0515.

 • WerkgroepLF18

  In de gemeente is een werkgroep LF18 actief. Hier kunt u terecht voor informatie en advies. U kunt een mail sturen naar kulturelehaadsted2018@sudwestfryslan.nl of bellen met 140515.

  De werkgroep LF18 bestaat uit:
  Trynke Schuurmans Projectleider
  Age Joustra Deelprojectleider zes fonteinen
  Magryt Keuning Deelprojectleider Marketing 11F en communicatie
  Wim Beckers Deelprojectleider Iepen Mienskipsinitiatieven
  Joke Visser Deelprojectleider Iepen Mienskipsinitiatieven
  Carla Riezebos Deelprojectleider Participatie
  Hanny Durkstra Communicatieadviseur
  Ria van der Werf Projectsecretaris
  Bestuurlijke verantwoordelijkheid Wethouder Mirjam Bakker