Gemeenteraadsverkiezing

Home > Inwoners > Gemeenteraadsverkiezing

Gemeenteraadsverkiezing

icoon stemvakje

Gemeenteraadsverkiezing 22 november 2017

Op 22 november 2017 zijn er in de gemeente Súdwest-Fryslân verkiezingen voor de gemeenteraad. Dit zijn vervroegde verkiezingen in verband met een herindeling per 2018 van de gemeente Littenseradiel.

Op 1 januari 2018 worden de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menamerdiel en Súdwest-Fryslân samengevoegd tot drie nieuwe gemeenten: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Meer informatie over de herindeling vindt u op de website www.stem2211.nl