Geo-portaal

Home > Inwoners > Geo-portaal

Geo-portaal

Geo-portaal van gemeente Súdwest-Fryslân

Via het Geo-portaal biedt de gemeente allerlei interactief kaartmateriaal aan. Geo staat hierbij voor geografisch en met interactief wordt bedoeld dat in de kaart ingezoomd kan worden en van de objecten informatie opgevraagd kan worden. U kunt de kaarten kiezen uit het onderstaande menu. Afhankelijk van het onderwerp kan de kaart andere functionaliteit hebben. Maar u zult altijd een kaart zien, met aan de linkerkant  een legenda waar gebruikte symbolen en kleuren worden verklaard. Als tegelijkertijd meerdere lagen worden ontsloten kunt u deze in de legende stuk voor stuk uit of aan zetten. In de legenda kan per laag verder de transparantie ingesteld worden. In het Filter-venster kunt u de selectie verkleinen, bijvoorbeeld tot uw woonplaats.
Boven de kaart vindt u de knoppen om door te kaart te navigeren en informatie van een object op te vragen. Als een knopfunctie u niet helemaal duidelijk is,  kan meer informatie gevonden worden achter de ‘Help-knop’

Informatie over open data van de gemeente kunt u nalezen op de pagina Open Data.


Regels innemen en aanleggen ligpaatsen

Baggeren in de Gemeente Súdwest-Fryslân

Woningbouwkavels in Súdwest-Fryslân

Bomen die deze winter gekapt gaan worden

Sportlocaties in de gemeente Súdwest-Fryslân

Onderhoud wegen

Via deze link: Overzicht van gepland onderhoud aan onze wegen komt u bij de kaart met daarop een overzicht van de wegen we dit jaar gaan aanpakken of al hebben aangepakt. Links van de kaart vindt u de legende. Daar ziet u waarom de ene weg bijvoorbeeld blauw is en de andere weg groen. Klikt u op een gekleurde weg, dan ziet u informatie over het onderhoud aan die weg.

Hoe zoek ik op mijn woonplaats?

Links van de kaart staat het blokje ‘Filter’. Door daarbinnen op ‘Woonplaats’ te klikken, ziet u de lijst met plaatsnamen van onze gemeente. Als u op uw woonplaats klikt, zoomt de kaart in op uw woonplaats. Ziet u bij een blauwe weg (= in de planning) staan dat het werk begint op 2099-01-01? Dan betekent dit dat wij nog niet precies weten wanneer we het onderhoudswerk gaan doen.

Staat de planning vast?

Soms moeten we onze planning aanpassen. Dat kan zijn vanwege het weer of omdat een andere weg toch voorgaat. Houd dus geregeld de kaart in de gaten, mocht er wat veranderen in onze planning.

Overzicht hondentoiletten

Voor een overzicht van alle locaties waar hondenpoepbakken staan, ga naar het overzicht hondentoiletten. Meer info vindt u op de pagina Hondenpoepbeleid.