Havens

Home > Inwoners > Havens

Havens

Súdwest-Fryslân heeft vijf gemeentelijke havens: Bolsward, Makkum, Stavoren, Workum en Sneek. Op deze pagina vindt u praktische informatie over deze havens. In de Waterwegwijzer vindt u alle informatie die u voor een bezoek aan de haven nodig hebt.

Blauwe Vlag voor gemeentelijke havens!

In onze gemeentelijke havens in Bolsward, Makkum, Sneek en Stavoren wappert de Blauwe Vlag. Dit internationale keurmerk staat voor een duurzame, schone en veilige jachthaven.

Schoon, veilig met goede sanitaire voorzieningen

Om de Blauwe Vlag te mogen voeren, moeten de jachthavens aan een aantal criteria voldoen. In die havens moeten bijvoorbeeld goede sanitaire voorzieningen zijn, schoon (zwem)water zijn en de haven moet veilig zijn. Jachthavens met een Blauwe Vlag worden jaarlijks gecontroleerd. Meer informatie over de Blauwe Vlag kunt u vinden op: www.blauwevlag.nl 

Kiezen voor een jachthaven met kwaliteit

Wethouder Maarten Offinga over de Blauwe Vlag: “Als watertoeristen de keuze hebben, kiezen ze natuurlijk voor een jachthaven die garant staat voor kwaliteit. Een jachthaven die erom bekend staat schoon en veilig te zijn. Daarnaast willen wij ons als gemeente inzetten voor schoon en veilig water, mooie natuur, een gezond milieu en duurzame jachthavens. Wij willen hierin blijven investeren!”

We hopen u te begroeten in één van onze gemeentelijke havens!

Toilet- en bilgewater recreatievaart

Per 1 januari 2009 mogen pleziervaartuigen geen toiletwater meer lozen op het oppervlaktewater. Dit verbod is ingesteld omdat door het lozen van toiletwater er E. coli bacteriën in het oppervlaktewater terecht komen. Zwemmers, surfers en andere watersporters komen in direct contact met het water en dus deze bacteriën en kunnen daar ziek van worden.

Jaarlijks belanden zo tienduizenden Nederlanders in het ziekbed door recreëren in met toiletwater vervuild oppervlaktewater. Ze hebben bijvoorbeeld maag-darmklachten, last van de luchtwegen of de gehoorgangen. De noodzaak om de toiletlozingen van de recreatievaart op het oppervlaktewater te beëindigen is dus groot.

Overboord pompen van het vuile water mag niet meer en kan ook niet uit oogpunt van fatsoen en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat het toiletwater aan boord bewaard moet worden in een vuilwatertank om deze vervolgens te legen bij een uitpompstation voor vuilwater. Waar zijn die uitpompstations te vinden?

Alle jachthavens met 50 of meer ligplaatsen voor grotere pleziervaartuigen (met opbouw, dus niet open boten) moeten vanuit de wetgeving een voorziening hebben om toiletwater van de pleziervaart in te nemen en af te voeren op een vuilwater riool. Dus dat zijn in de praktijk de grotere jachthavens. Soms werken nabij elkaar gelegen jachthavens samen en maken gebruik van één innamepunt. In het Sneekermeer is er een vuilwaterpomp op het starteiland aan de grote steiger aan de zuidkant. Daarnaast zijn er ook nog gemeentelijk inzamelstations met een vuilwaterpomp. In Makkum in de grote jachthaven en in Sneek bij de Kolk voor de Waterpoort en in de Houkesloot achter het terrein van Stadsbeheer aan de Oude Oppenhuizerweg.

Het niet meer overboord lozen van het toiletwater betekent dat de vuilwatertank na een aantal dagen vol is en dat het legen hiervan bij een innamenstation gepland moet worden. Dit legen kan gedaan worden tijdens bijvoorbeeld een “boodschappenbezoek” aan dorp of met het volgooien van de brandstoftanks. Ook is het verstandig om voordat een paar dagen in de “vrije waternatuur” doorgebracht worden, bijvoorbeeld bij een ligplaats op een eiland in een meer, de vuilwatertank nog even te lozen zodat hierin weer ruimte is voor een paar dagen.

We genieten met zijn allen van onze waterrijke gemeente, laten we dan ook met zijn allen zorgen dat het water schoon en veilig blijft om op en in te recreëren.

Bolsward

Bolsward heeft 10.000 inwoners en kreeg in 1455 stadsrechten. De stad is ontstaan op drie terpen. Door de ligging vlak bij de Waddenzee werd de stad in de elfde eeuw een belangrijke handelsplaats. Schepen kwamen van verre met producten die in Bolsward op de markt werden verkocht. Bolsward werd lid van het Hanzeverbond, een verdrag tussen grote steden uit Nederland, België en Duitsland. Bolsward is een knooppunt van vaarwegen en staat via het water in verbinding met Makkum, Workum, Hindeloopen en via Wommels ook Leeuwarden.

De haven

 • Aan het Krúswetter en bij de Gysbert Japicxlaan staan sanitaire units met douches en toiletten.
 • Aan de Gleibakkerij is een unit met een wasmachine en een droger. De toegangspasjes voor deze units worden verstrekt door de havenmeester of de brugwachter (Blauwpoortsbrug).
 • Brandstof en olie zijn verkrijgbaar bij het pompstation aan de Stoombootkade. Ook kunt u hier water afnemen en vuilwater afgeven.
 
Haven Gemeentelijke haven Bolsward (Stadsgrachten/Stoombootkade)
Contactgegevens 06 - 51 57 99 15
  Bereikbaarheid is tussen 8.00 - 10.00 en 17.00 - 20.00 uur
  havenbolsward@sudwestfryslan.nl
Afstand tot centrum 1 tot 5 minuten
Vuilwaterinname Ja, coördinaat N 53° 03’ 41” E 5° 31’ 6” en N 53° 03’ 35” E 5° 31’ 1”
Bilgewaterinname Ja, coördinaat N 53° 03’ 41” E 5° 31’ 6” en N 53° 03’ 35” E 5° 31’ 1”
Gescheiden afvalinzameling mogelijk Nee
Voorzieningen mindervaliden Nee
Wifi Nee
VVV/ Toeristisch informatiepunt VVV Bolsward, It Gysbert Japicxhûs Wipstraat 6

Waterwegwijzer Bolsward

In de Waterwegwijzer vindt u alle praktische informatie over de haven van Bolsward.

Makkum

Makkum ligt aan het IJsselmeer, ongeveer 4 kilometer ten zuiden van de Afsluitdijk. Het dorp telt ruim 3400 inwoners en kent een rijke (industriële) historie. Naast de grote variatie in recreatiemogelijkheden staat Makkum vandaag de dag bekend om zijn Makkumer aardewerk. Al eeuwenlang vervaardigd door het op één na oudste familiebedrijf van Nederland: Tichelaars Koninklijke Aardewerkfabriek.

De haven

De gemeentehaven van Makkum ligt tegen de dorpskern aan. De 175 ligplaatsen zijn rechtstreeks toegankelijk vanaf het IJsselmeer. In de binnenhaven van Makkum is plaats voor ca. 25 jachten. De gemeentehaven heeft goede voorzieningen als watertappunten en stroomvoorzieningen. Passanten kunnen gebruik maken van het sanitairgebouw. Het havenkantoor ligt direct naast de sluis. Gedurende de zomermaanden (1 april tot en met 31 oktober) is het kantoor dagelijks open van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 20.00 uur. De sluis in Makkum is een schutsluis, die scheepvaart verwerkt van en naar het IJsselmeer.

 
Haven Gemeentelijke haven Makkum
Contactgegevens Workumerdyk 1, 8754 EX Makkum
  06 - 22 56 72 54 / havenmakkum@sudwestfryslan.nl
Afstand tot centrum 1 minuut
Vuilwaterinname Ja, coördinaat N 53° 03’ 11” E 5° 24’ 11”
Bilgewaterinname Ja, coördinaat N 53° 03’ 11” E 5° 24’ 11”
Gescheiden afvalinzameling mogelijk Ja
Voorzieningen mindervaliden Nee
Wifi Nee
VVV/ Toeristisch informatiepunt Havenkantoor Makkum
  Workumerdyk 1, 8754 EX Makkum

Waterwegwijzer Makkum

In de Waterwegwijzer vindt u alle praktische informatie over de haven van Makkum.

Sneek

Sneek heeft een centrale ligging, dicht bij de Snitser Mar. De stad telt circa 33.000 inwoners. In 1456 kreeg Sneek officieel stadsrechten. De stad kwam direct tot bloei als handelsstad. In 1492 begon de stad met de aanleg van een stadsgracht en een stadsmuur. Sneek was daarmee de enige ommuurde stad in Fryslân. Tegenwoordig herinneren alleen de Waterpoort en het Bolwerk nog aan deze vestingwerken.

De stad Sneek staat tegenwoordig bekend als hét watersportcentrum van Fryslân. Er zijn maar liefst 13 jachthavens en 130 watersportbedrijven. In de zomermaanden komen zo’n 150.000 waterliefhebbers naar de stad, voor de Sneekweek, Europa’s grootste zeilevenement op binnenwater. Diverse waterwegen, zoals de Swette, Geau, Houkesleat en de Frjentsjerter Feart verbinden Sneek met de rest van Fryslân.

De haven

De gemeentelijke ligplaatsenvoorzieningen in Sneek strekken zich uit vanaf de Somerrakpromenade, Klipperkade, Klipperkadehaven en de Sternstraat, langs de stadsgrachten (Bothniakade, Koopmansgracht, Harinxmakade, Rienck Bockemakade) naar de Kolk bij de Waterpoort en de Geeuwkade.

 • Vrijwel alle ligplaatsen zijn voorzien van een walstroomvoorziening en kan gebruik gemaakt worden van draadloos internet.
 • Op de Balthuskade naast de Lemmerbrug is plaats voor het afmeren van een viertal boten met mindervaliden aan boord.
 • Sanitaire voorzieningen, zoals douches en toiletten, zijn te vinden op de Somerrakpromenade, Klipperkade/Pampuskade, Rienck Bockemakade en het Veemarktterrein. Al deze sanitaire voorzieningen zijn voorzien van een invalidentoilet.
 • Watertappunten zijn aanwezig aan de Houkesleat, aan de Somerrak-promenade en in de ter hoogte van de gemeentegarage en in de Kolk naast de Lemmerbrug.
 • Het havenkantoor is te vinden op de Somerrakpromenade.

YOSS-vuilwaterinnamesysteem

In 2011 is in de Houkesloothaven in Sneek een innovatief en duurzaam vuilwatersysteem in gebruik genomen, het YOSS-systeem. De afkorting YOSS staat voor “Yacht Own Sanitary System”. De aanlegplaatsen hebben een eigen afnamepunt voor vuilwater, zodat u gebruik kan maken van uw eigen afvoersysteem. Omvaren en wachttijden worden met het YOSS-systeem voorkomen.

Gebruik YOSS-systeem:

 1. De ligplaatshouder opent een klein luikje in de steiger bij de ligplaats en trekt de uitrekbare slang met snelkoppeling eruit.
 2. Hij bevestigt de hygiënische, drupvrije snelkoppeling op de dekdoorvoer en het uitzuigen begint automatisch.
 3. Uitzuigen is, afhankelijk van de vuilwatertankcapaciteit, binnen enkele minuten klaar.
Haven Gemeentelijke Haven Sneek
Contactgegevens 06 - 21 94 11 00
havensneek@sudwestfryslan.nl
Afstand tot centrum 1 tot 5 minuten
Vuilwaterinname Ja, YOSS-systeem, coördinaat N 53° 01’ 59” E 5° 39’ 59”
Bilgewaterinname Nee
Gescheiden afvalinzameling mogelijk Nee
Voorzieningen mindervaliden Aan de Balthuskade nabij de Waterpoort zijn ligplaatsen voor mindervaliden
Wifi Ja
VVV/ Toeristisch informatiepunt VVV Sneek Kleinzand 16, 8601 BH Sneek  Tel: 0515-75 06 78

Waterwegwijzer Sneek

In de Waterwegwijzer vindt u alle praktische informatie over de haven van Sneek.

Stavoren

Stavoren kreeg in 1060 stadsrechten en is daarmee de oudste stad van Fryslân. Vandaag de dag telt de Hanzestad rond de duizend inwoners. Mede dankzij de rail- en vaarverbinding Leeuwarden – Stavoren - Enkhuizen - Amsterdam, is Stavoren zowel over spoor, weg als water goed ontsloten.

De haven

De oude haven van Stavoren bevindt zicht direct aan het IJsselmeer.

In de haven kunt u gebruik maken van:

 • het toiletgebouw
 • een drinkwatervoorziening
 • walstroom.

De haven is gesitueerd vlakbij het treinstation, het VVV en een supermarkt. Vanuit de binnenhaven heeft u direct toegang tot de Friese binnenwateren en het IJsselmeer. Naast de oude haven is er ook nog een voormalige spoorhaven en een binnenhaven.

   
Haven Gemeentelijke binnenhaven Stavoren      Gemeentelijke oude haven Stavoren (IJsselmeer)
Contactgegevens Geen havenkantoor binnenhaven Havenkantoor Stavoren
  06 - 23 34 78 25 Noord 16, 8715 HR Stavoren
  Bereikbaarheid tussen 0514 - 68 12 16
  9.00 - 11.00 en na 17.00 uur  
  havenstavoren@sudwestfryslan.nl havenstavoren@sudwestfryslan.nl
Afstand tot centrum 1 tot 5 minuten 1 tot 5 minuten
Vuilwaterinname Niet aanwezig Ja, coördinaat N 52° 53’ 10” E 5° 21’ 22”
Bilgewaterinname Niet aanwezig Niet aanwezig
Gescheiden afvalinzameling mogelijk Ja Ja
Voorzieningen mindervaliden Nee Nee
Wifi Ja Ja
VVV/ Toeristisch VVV Stavoren, Stationsweg 7 VVV Stavoren, Stationsweg 7
informatiepunt 8715 ES Stavoren, 0514 - 68 24 24 8715 ES Stavoren, 0514 - 68 24 24

Waterwegwijzer Stavoren

In de Waterwegwijzer vindt u alle praktische informatie over de haven van Stavoren.

Workum

Workum kreeg in 1399 stadsrechten. Vooral dankzij de havenverbinding met de Zuiderzee ontstond er in de 16de en 17de eeuw veel industriële bedrijvigheid in de vorm van scheepsbouw, zeilmakerijen, weverijen en spinnerijen. Het stadje telt ruim 4.000 inwoners.

De haven

Workum is via een sluis en een twee kilometer lange vaarweg verbonden met het IJsselmeer. In 2007 is de vaarverbinding met de Fluessen verdiept tot 1.90 meter. Daardoor is Workum nog aantrekkelijker geworden voor watersporters. Ook de vaarverbinding met Bolsward, de Warkumer Trekfeart, is een druk bevaren route.

 
Haven Gemeentelijke buiten- en binnenhaven Workum
Contactgegevens 06 - 53 20 40 34
  Bereikbaarheid is tussen 8.00 - 10.00 en 17.00 - 20.00 uur
  havenworkum@sudwestfryslan.nl
Afstand tot centrum 1 tot 10 minuten
Vuilwaterinname Niet aanwezig
Bilgewaterinname Niet aanwezig
Gescheiden afvalinzameling mogelijk Ja
Voorzieningen mindervaliden Nee
Wifi Nee
VVV/ Toeristisch informatiepunt VVV Workum
  Merk 4, 8711 CL Workum, 0515 - 54 10 45

Waterwegwijzer Workum

In de Waterwegwijzer vindt u alle praktische informatie over de haven van Workum.