Inkoop Sociaal Domein

Home > Inwoners > Inkoop Sociaal Domein

Inkoop Sociaal Domein

De gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân hebben afspraken gemaakt met organisaties (aanbieders) over de lichte- en specialistische ondersteuning. Voor de inkoop van deze ondersteuning is gekozen voor bestuurlijk aanbesteden. Meerdere organisaties kunnen dan een contract krijgen.

Het is nog steeds mogelijk om een contract aan te gaan met één of meerdere gemeenten.
Op deze pagina vindt u alle documenten, zoals informatiebrieven, verslagen, overeenkomsten, etc. die tot op heden zijn opgesteld.

        

 • Tarieven 2018

  De colleges van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen Wmo2015 en deels Jeugdzorg (SWF) over 2018 vastgesteld.

 • Producten- en dienstenaanbod zorgaanbieders

  Via deze link https://zorgaanbod.sudwestfryslan.nl vindt u het zorgaanbod van onze zorgaanbieders. Met behulp van deze website kunt u bekijken welke aanbieders welke producten leveren. Het overzicht kan u helpen bij het vinden van de juiste aanbieder.

 • Informatiebrieven voor gecontracteerde aanbieders

  De gecontracteerde aanbieders hebben de volgende informatiebrieven van de gemeenten ontvangen.

  De meest recente informatiebrief is van juni 2018.

  U vindt hier ook het productenboek 2017.

 • Planning

  Dit zijn de geplande data van de fysieke overlegtafel Wmo, Jeugd en Participatie voor het resterende deel van 2018.
  4 september
  30 oktober
  11 december
  Alle overleggen zijn van 09.00 tot 11.00 uur.

 • Melden start behandeling zorgverlener

  Met jeugdzorgaanbieders hebben we afgesproken dat zij de start van begeleiding of behandeling melden bij de gemeente.
  Dit kon u als zorgverlener regelen door een digitaal meldingsformulier aan de gemeente te sturen. Dit is niet meer mogelijk. U kunt dit nu melden door een iJw315 bericht (Verzoek om Toewijzing) via het systeem VECOZO aan de gemeente te sturen. Meer info

 • Agenda's, Verslagen & Documenten Wmo en Jeugd

  Onderaan deze websitepagina vindt u de verslagen en documenten van de verschillende overleggen van het Inkooptraject Sociaal Domein met betrekking tot de gecombineerde fysieke overlegtafel Wmo, Jeugd, Participtie en schulddienstverlening.

  De meest recent geplaatste documenten zijn de vergaderstukken voor het overleg op dinsdag 4 september 2018.

 • Agenda's, Verslagen & Documenten Participatie en Schulddienstverlening

  Onderaan deze websitepagina vindt u de verslagen en documenten van de verschillende overleggen van het Inkooptraject Sociaal Domein met betrekking tot de overlegtafels Participatie en Schulddienstverlening. De laatste stukken zijn van 15 april 2015. Daarna is dit overleg samengevoegd met dat van Wmo en Jeugd.

 • Documenten relationele overeenkomst

  Hieronder vindt u de definitieve getekende relationele overeenkomst van de gemeente Súdwest-Fryslân met de daarbij behorende bijlagen. Ook leest u hier hoe u een relationele overeenkomst kunt aangaan met de gemeenten.

 • Documenten deelovereenkomst Wmo en Jeugd

  Hieronder vindt u de deelovereenkomst Wmo/Jeugd van de gemeente Súdwest-Fryslân met de daarbij behorende bijlagen zoals deze vanaf 1 november 2017 van toepassing is. Tevens vindt u bij de documenten een lijst van contractanten die de deelovereenkomst inmiddels hebben ondertekend.

  Hieronder vindt u de uitleg hoe u contractpartner van de gemeente Súdwest-Fryslân kunt worden.

 • Documenten deelovereenkomst Participatie

  Hieronder vindt u de definitieve getekende deelovereenkomst Participatie van de gemeenten Súdwest-Fryslân met de daarbij behorende bijlagen. Ook wordt de procedure met betrekking tot het inleveren nader toegelicht. Tevens is een lijst toegevoegd van de contractanten die tot op heden deze deelovereenkomst hebben afgesloten.

 • Documenten Deelovereenkomst Schulddienstverlening

  Hieronder deze pagina vindt u de definitieve getekende deelovereenkomst Schulddienstverlening van de gemeente Súdwest-Fryslân  met de daarbij behorende bijlagen. Ook wordt de procedure met betrekking tot het inleveren nader toegelicht.

 • Veel gestelde vragen over de Relationele overeenkomst en de Eigen verklaring

 • Overige documenten

  Hier vindt u een overzicht van de pilots, het productenoverzicht in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en de werkwijze Hulp bij het huishouden in De Fryske Marren. Ook vindt u hier de brief van staatssecretaris Van Rijn van 22 juli 2014.

 • Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de inkoop Sociaal Domein?
  Neemt dan contact op via het algemene telefoonnummer 14 0515 of stel uw vraag via het antwoordformulier.

  Antwoordformulier