Automatische incasso (belasting)

Home > Inwoners > Automatische incasso (belasting)

Automatische incasso (belasting)

 • Wat is het

  Betalen in 8 termijnen

  Belastingen die op de gecombineerde aanslag staan, kunt u betalen met automatische incasso.

  Met een automatische incasso geeft u de gemeente toestemming het bedrag voor de gemeentelijke belastingen in acht termijnen van uw rekening af te schrijven. Is het totale bedrag wat u moet betalen minder dan € 100, - of meer dan € 5.000, -? Dan kunt u geen automatische incasso aanvragen.

 • Wat moet u doen?

  Automatische incasso aanvragen

  U kunt een automatische incasso digitaal aanvragen. U logt hiervoor in met Digid. Gebruik daarvoor het digitale aanvraag/wijzigingsformulier.

  Heeft u geen Digid? Download dan het formulier onder het kopje +Documenten. Nadat u het heeft ingevuld mag u het per post naar Team Financiën opsturen (Postbus 10.000 8600 HA Sneek).U kunt ook de groene machtigingskaart gebruiken, die u heeft ontvangen samen met het aanslagbiljet.

  Automatische incasso stopzetten

  U kunt uw automatische incasso ook digitaal  intrekken. Gebruik ook daarvoor het aanvraag/wijzigingsformulier Automatische Incasso.

  Stopt u een automatische incasso zelf? Dan krijgt u geen acceptgiro van team Financiën  voor de rest van de betalingen. U moet zelf zorgen dat u het geld voor de gemeentelijke belastingen op tijd betaalt.  

  Rekeningnummer wijzigen

  Gebruik ook hiervoor het  digitale aanvraag/wijzigingsformulier.

  U vindt het aanvraag/wijzigingsformulieronder het kopje + Documenten.

  Indentificeren met Digid

  U kunt de gemeente alleen machtigen met een doorlopende automatische incasso voor het betalen van de gemeentelijke belastingen.


  Om u te identificeren moet u voor het aanvraag- of wijzigingsformulier inloggen met DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.

 • Hoe lang duurt het?

  De eerste termijn wordt afgeschreven in de eerstvolgende maand nadat u automatische incasso aanvraagt. Vraag automatische incasso daarom zo snel mogelijk aan. Vraagt u automatische incasso later aan? Dan blijven er minder maanden over om de bedragen af te schrijven. Het bedrag dat u per maand moet betalen wordt dan hoger. Afschrijving gebeurt op de laatste werkdag van de maand.

  Bent u het niet eens met een afschrijving, dan kunt u uw bank opdracht geven het bedrag terug te laten boeken. Hiervoor heeft u 8 weken de tijd. 

  De automatische incasso wordt stopgezet wanneer de gemeente twee keer achter elkaar geen automatische incasso van uw rekening kan afschrijven. Als uw automatische incasso vervalt, moet u het totaalbedrag van de aanslag voor de laatste vervaldatum betalen. De vervaldatum staat op uw aanslagbiljet.

 • Tips

  Heeft u geen Digid? Download dan het formulier onder het kopje +Documenten. Nadat u het heeft ingevuld mag u het per post naar Team Financiën opsturen (Postbus 10.000 8600 HA Sneek).

 • Formulieren

  aanvraag/wijzigingsformulier Automatische Incasso


  Om u te identificeren moet u voor het aanvraag- of wijzigingsformulier inloggen met DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.

 • Documenten