Bijdrageregeling minima & Kindpakket

Home > Inwoners > Bijdrageregeling minima & Kindpakket

Bijdrageregeling minima & Kindpakket

 • Wat is het

  De bijdrageregeling minima is een financiële bijdrage voor inwoners van Súdwest–Fryslân en Littenseradiel met een laag inkomen. Het Kindpakket is een onderdeel van de bijdrageregeling minima en is speciaal voor kinderen.

  Bekijk het filmpje over het Kindpakket

  Per volwassene vanaf 18 jaar, krijgt u per jaar maximaal € 121,00 vergoed. Per kind tot en met 17 jaar krijgt u maximaal € 342,00 per jaar vergoed.

  De bijdrageregeling minima is voor het betalen van:

  • Sociale en culturele activiteiten, zoals toegangskaartjes voor de bioscoop, een concert of een theatervoorstelling;
  • Gemaakte kosten voor sport, muziek en/of hobby, zoals een muziekinstrument, sportkleding en -schoenen;
  • Een abonnement voor internet, krant of televisie;
  • De aanschaf van de identiteitskaart;
  • Gemaakte kosten voor fietsonderhoud;
  • Gemaakte kosten voor openbaar vervoer.

  Daarnaast kunt u voor uw kind(eren) aanvragen:

  • Een laptop voor school voor kinderen van het voortgezet onderwijs zitten (maximaal 1 laptop per huishouden per 3 jaar);
  • Zwemles voor diploma A, B en/of C voor kinderen van 5 t/m 17 jaar.

  Kijk bij + 'Hoe werkt het' voor meer informatie over de laptop en zwemles.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer kunt u de bijdrageregeling minima en het Kindpakket aanvragen?

  De bijdrageregeling minima voor het jaar 2017 is bedoeld voor inwoners van de gemeente Súdwest–Fryslân en Littenseradiel met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm. In onderstaande tabel staan de inkomensnormen. Deze bedragen zijn zonder de vakantietoeslag.

  Heeft u vragen over de inkomensgrens die voor u geldt? Neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0515.

  Hoogte van het inkomen bij 120% van de bijstandsnorm voor de aanvraag 2017 (normen per 1 januari 2017)

  Gehuwden/samenwonenden vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd €1.600,54
  Gehuwden/samenwonenden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd €1.719,19
  Alleenstaande ouder vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd €1.440,48
  Alleenstaande ouder vanaf de pensioengerechtigde leeftijd €1.547,27
  Alleenstaande vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd €1.120,38
  Alleenstaande vanaf de pensioengerechtigde leeftijd €1.258,72
  Alleenstaande (ouder) in een verzorgings- of verpleeghuis € 401,53
  Echtpaar/samenwonenden in een verzorgings- of verpleeghuis € 653,76


  Wanneer kunt u de bijdrageregeling minima en het Kindpakket niet aanvragen?

  De bijdrageregeling minima en het Kindpakket gelden niet voor:

  • Studenten met een studiefinanciering
  • Mensen die een straf uitzitten
  • Mensen die gedwongen opgenomen zijn in een instelling
  • Mensen zonder een geldige verblijfsvergunning

  Veelgestelde vragen over de laptop

  Wat voor laptop krijgt u?
  De gemeente kiest voor u een laptop uit en zorgt ervoor dat uw kinderen met de laptop hun schoolopdrachten kunnen maken. U kunt de laptop niet zelf kiezen.

  Uw kind wordt binnenkort 14, moet u de laptop dan ook inleveren?
  Nee, dat hoeft niet. De laptop blijft van u.

  U heeft twee kinderen, een van 11 en een van 13. Mag u twee laptops?
  Nee, u krijgt maximaal één laptop per gezin, per drie jaar. Uw kinderen zullen de laptop moeten delen.

  Waarom krijgt u geen iPad?
  Voor het maken van schoolopdrachten zijn de mogelijkheden van een laptop groter dan van een iPad.  U kunt contact opnemen met school over de ouderbijdrage voor een iPad.

  Veel gestelde vragen over zwemles voor kinderen van 5 t/m 17 jaar

  U hebt geen geld voor zwemkleding, kan de gemeente helpen?
  Jazeker. U kunt met de bijdrage van het Kindpakket zwemspullen kopen.

  Vergoedt de gemeente het vervoer naar het zwembad?
  Nee, de gemeente vergoedt de vervoerskosten niet.

  Heb ik toestemming van de gemeente nodig voor de zwemlessen?
  Ja, voor aanvang van de eerste zwemles moet u altijd toestemming van de gemeente vragen. U ontvangt een toekenningsbrief (beschikking). Met deze brief kunt u uw kind inschrijven voor zwemles. Alleen dan kan uw kind gratis naar zwemles (het zwembad brengt de kosten bij de gemeente in rekening).

  Moet u zelf het afzwemmen betalen?
  Nee, de gemeente vergoedt de inschrijf- en administratiekosten, zwemles, afzwemmen en het diploma. U betaalt het vervoer van en naar het zwembad wel zelf.

  Bij welke zwembaden kunt u zwemles nemen?
  De Rolpeal (Workum), Mounewetter (Witmarsum), Vitaloo (Bolsward), It Rak (Sneek), Splash (Sneek) , De Dolfijn (Bolsward), De Klomp (Wommels) en Zwemschool Hindeloopen (Hindeloopen).

 • Wat moet u doen?

  Hoe vraagt u de minimaregelingen en het Kindpakket aan?

  U kunt de bijdrageregeling minima en het Kindpakket over het jaar 2017 tot 1 januari 2018 aanvragen.

  Aanvraag met papieren aanvraagformulier:

  • U doet de aanvraag via het aanvraagformulier ‘Aanvraagformulier Minimaregelingen en Kindpakket 2017’. Het aanvraagformulier downloadt u onder het kopje Documenten.
  • Stuur een bewijsstuk van uw loon, bijvoorbeeld een salarisstrook, met de aanvraag mee. Als u een uitkering van de gemeente Súdwest-Fryslân of Littenseradiel ontvangt hoeft dit niet.
  • Bewaar betalingsbewijzen, zoals kassabonnen en nota’s voor contributies. De gemeente kan erom vragen tijdens een controle.

  Maakt u andere kosten voor uw kinderen?

  Maakt u extra kosten bijvoorbeeld voor schoolbenodigdheden of een schoolreisje? Inwoners van Súdwest–Fryslân kunnen dan contact opnemen met Stichting Leergeld. Zij vergoeden voor kinderen andere kosten die niet onder de Bijdrageregeling minima en het Kindpakket vallen. Denkt u bijvoorbeeld aan de aanschaf van een fiets of de kosten van muziekles. Kijk op de website www.leergeldsneek.nl voor meer informatie of stuur een email naar info@leergeldsneek.nl.

  Wat als u het niet eens bent met de beschikking?

  U krijgt een brief waarop staat welke hulp de gemeente inschakelt. Dit heet een beschikking. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen acht weken ontvangt u van de gemeente een brief waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.
  • Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan staat in de brief welke bijdragen u ontvangt.
  • Dit bedrag stort de gemeente binnen twee weken na de datum van de brief op uw rekening.
  • De gemeente informeert u via een brief over het ophalen van de laptop en de inschrijving voor zwemles.
 • Tips

 • Documenten