Bijdrageregeling minima & Kindpakket

Home > Inwoners > Bijdrageregeling minima & Kindpakket

Bijdrageregeling minima & Kindpakket

 • Wat is het

  De bijdrageregeling minima is een financiële bijdrage voor inwoners van Súdwest–Fryslân met een laag inkomen. Het Kindpakket is een onderdeel van de bijdrageregeling minima en is speciaal voor kinderen. U kunt de bijdrageregeling minima en het Kindpakket over het jaar 2018 tot 1 januari 2019 aanvragen.

  Belangrijk!

  Wanneer u geen uitkering van de gemeente ontvangt, moet u bewijsstukken van uw loon, uitkering, etc. uploaden. Scan deze documenten alvast in of maak er een digitale foto van. Sla de bestanden op op uw computer. Doe dit vóórdat u met de aanvraag begint. U kunt ze dan bij het invullen van het online formulier meteen uploaden.

  Bijdrageregeling minima aanvragen met DigiD

 • Hoe werkt het?

  Per volwassene vanaf 18 jaar, krijgt u per jaar maximaal € 121,00 vergoed. Per kind tot en met 17 jaar krijgt u maximaal € 342,00 per jaar vergoed. U kunt de bijdrageregeling minima en het Kindpakket over het jaar 2018 tot 1 januari 2019 aanvragen.

  De bijdrageregeling minima is voor het betalen van:

  • Sociale en culturele activiteiten, zoals toegangskaartjes voor de bioscoop, een concert of een theatervoorstelling;
  • Gemaakte kosten voor sport, muziek en/of hobby, zoals een muziekinstrument, sportkleding en -schoenen;
  • Een abonnement voor internet, krant of televisie;
  • De aanschaf van de identiteitskaart of paspoort;
  • Gemaakte kosten voor openbaar vervoer.

  Daarnaast kunt u voor uw kind(eren) aanvragen:

  • Een laptop voor school voor schoolgaande of studerende kinderen (12 tot en met 17 jaar), die naar het voortgezet of ander onderwijs gaan (maximaal 1 laptop per huishouden per 3 jaar);
  • Zwemles voor diploma A, B en/of C voor kinderen van 5 t/m 17 jaar.

  Bekijk het filmpje over het Kindpakket

  Wanneer kunt u de bijdrageregeling minima en het Kindpakket aanvragen?

  De bijdrageregeling minima voor het jaar 2018 is bedoeld voor inwoners van de gemeente Súdwest–Fryslân met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm. In onderstaande tabel staan de inkomensnormen. Deze bedragen zijn zonder de vakantietoeslag.

  Heeft u vragen over de inkomensgrens die voor u geldt? Neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0515.

  Hoogte van het inkomen bij 120% van de bijstandsnorm voor de aanvraag 2018 (normen per 1 juli 2018)

  Gehuwden/samenwonenden vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd €1.622,98
  Gehuwden/samenwonenden, vanaf de pensioengerechtigde leeftijd €1.747,82
  Alleenstaande ouder vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd €1.460,68
  Alleenstaande ouder vanaf de pensioengerechtigde leeftijd €1.573,04
  Alleenstaande vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd €1.136,08
  Alleenstaande vanaf de pensioengerechtigde leeftijd €1.278,43
  Alleenstaande (ouder) in een verzorgings- of verpleeghuis € 400,51
  Echtpaar/samenwonenden in een verzorgings- of verpleeghuis € 656,72


  Wanneer kunt u de bijdrageregeling minima en het Kindpakket niet aanvragen?

  De bijdrageregeling minima en het Kindpakket gelden niet voor:

  • Studenten met een studiefinanciering (niet zijnde een ten laste komend kind)
  • Mensen die gedwongen opgenomen zijn in een instelling
  • Mensen zonder een geldige verblijfsvergunning

  Veelgestelde vragen over de laptop

  Wat voor laptop krijgt u?
  De gemeente kiest voor u een laptop uit en zorgt ervoor dat uw kinderen met de laptop hun schoolopdrachten kunnen maken. U kunt de laptop niet zelf kiezen.

  Uw kind wordt binnenkort 14, moet u de laptop dan ook inleveren?
  Nee, dat hoeft niet. De laptop blijft van u.

  U heeft twee kinderen, een van 11 en een van 13. Mag u twee laptops?
  Nee, u krijgt maximaal één laptop per gezin, per drie jaar. Uw kinderen zullen de laptop moeten delen.

  Waarom krijgt u geen iPad?
  Voor het maken van schoolopdrachten zijn de mogelijkheden van een laptop groter dan van een iPad.  U kunt contact opnemen met school over de ouderbijdrage voor een iPad.

  Veel gestelde vragen over zwemles voor kinderen van 5 t/m 17 jaar

  U hebt geen geld voor zwemkleding, kan de gemeente helpen?
  Jazeker. U kunt met de bijdrage van het Kindpakket zwemspullen kopen.

  Vergoedt de gemeente het vervoer naar het zwembad?
  Nee, de gemeente vergoedt de vervoerskosten niet.

  Heb ik toestemming van de gemeente nodig voor de zwemlessen?
  Ja, voor aanvang van de eerste zwemles moet u altijd toestemming van de gemeente vragen. U ontvangt een toekenningsbrief (beschikking). Met deze brief kunt u uw kind inschrijven voor zwemles. Alleen dan kan uw kind gratis naar zwemles (het zwembad brengt de kosten bij de gemeente in rekening).

  Moet u zelf het afzwemmen betalen?
  Nee, de gemeente vergoedt de inschrijf- en administratiekosten, zwemles, afzwemmen en het diploma. U betaalt het vervoer van en naar het zwembad wel zelf.

  Bij welke zwembaden kunt u zwemles nemen?
  De Rolpeal (Workum), Mounewetter (Witmarsum), Vitaloo (Bolsward), It Rak (Sneek), Splash (Sneek) , De Dolfijn (Bolsward), De Klomp (Wommels) en Zwemschool Hindeloopen (Hindeloopen).

 • Wat moet u doen?

  Hoe vraagt u de minimaregelingen en het Kindpakket aan?

  U kunt de bijdrageregeling minima en het Kindpakket over het jaar 2018 tot 1 januari 2019 aanvragen. U kunt dit digitaal doen met DigiD. Houd uw inloggegevens van DigiD bij de hand. Geen uitkering via de gemeente? Dan, moet u bewijsstukken van uw loon, uitkering, etc. uploaden. Scan deze documenten alvast in of maak er een digitale foto van. Sla de bestanden op op uw computer. U kunt ze dan bij het invullen van het online formulier meteen uploaden.

  Aanvraag met papieren aanvraagformulier

  Via onze website kunt  u alleen nog de bijdrage minima en kindpakket via het DigiD-aanvraagformulier aanvragen. Lukt dat niet? Bel dan met 14 0515.

  Maakt u andere kosten voor uw kinderen?

  Maakt u extra kosten bijvoorbeeld voor schoolbenodigdheden of een schoolreisje? Inwoners van Súdwest–Fryslân kunnen dan contact opnemen met Stichting Leergeld. Zij vergoeden voor kinderen andere kosten die niet onder de Bijdrageregeling minima en het Kindpakket vallen. Denkt u bijvoorbeeld aan de aanschaf van een fiets of de kosten van muziekles. Kijk op de website www.leergeldsneek.nl voor meer informatie of stuur een email naar info@leergeldsneek.nl. Aanvragen bij Stichting Leergeld kan ook via www.kindpakket.nl.

  Wat als u het niet eens bent met de beschikking?

  U krijgt een brief waarop staat welke hulp de gemeente inschakelt. Dit heet een beschikking. Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Hoe lang duurt het?

  • U kunt de bijdrageregeling minima en het Kindpakket over het jaar 2018 tot 1 januari 2019 aanvragen.
  • Binnen acht weken ontvangt u van de gemeente een brief waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.
  • Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan staat in de brief welke bijdragen u ontvangt.
  • Dit bedrag stort de gemeente binnen twee weken na de datum van de brief op uw rekening.
  • De gemeente informeert u via een brief over het ophalen van de laptop en de inschrijving voor zwemles.
 • Tips

 • Formulieren

  Belangrijk!

  U moet bewijsstukken meesturen. Scan deze bewijsstukken (of maak een foto) en bewaar ze op uw computer. Doe dit vóórdat u aan de aanvraag begint. Dan kunt u ze tijdens de aanvraag gewoon toevoegen. Dit geldt ook voor een kopie van uw bankpas en bewijsstukken van uw inkomen, wanneer u geen uitkering van de gemeente ontvangt.

  Bijdrageregeling minima aanvragen met DigiD

  Logo DigiD
  Om u te identificeren moet u voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.

 • Documenten