Checklist toegankelijkheid gebouwen

Home > Inwoners > Checklist toegankelijkheid gebouwen

Checklist toegankelijkheid gebouwen

 • Wat is het

  Motto: Overal kunnen komen, alles kunnen doen

  De  Cliëntenparticipatie Integraal Gehandicaptenbeleid (CIG) is een adviescommissie die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking. De commissie adviseert de gemeente hoe de openbare ruimtes en gebouwen zo ingericht kunnen worden dat iedereen er goed gebruik van kan maken.

  De  Cliëntenparticipatie Integraal bestaat uit  mensen met of zonder een beperking. Zij hebben contacten met allerlei belangenverenigingen; zoals den belangenverenigingen voor slechtzienden, slechthorenden, mensen met reuma, MS, CVA, dwarslaesie of andere zichtbare of niet zichtbare beperkingen.

  Bij de bouwaanvragen van openbare gebouwen, plannen voor het opnieuw inrichten van openbare gebieden zoals verkeerspleinen, denkt de commissie  met  de gemeente mee en geeft haar adviezen. De commissie doet haar werk op basis van een B&W-besluit en werkt vooral op het vlak van ‘Toegankelijkheid voor openbare ruimte en gebouwen’.

  Checklisten toegankelijkheid gebouwen

  Waar moeten we aan denken als we onze openbare gebouwen ook echt toegankelijk willen maken voor iedereen? Hieronder vindt u de checklisten. De onderwerpen zonder * geven aan wat u kunt aanpassen, de onderwerpen met een * zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Heeft u vragen? De CIG helpt u graag!

  Heeft u vragen?

  U kunt mevrouw A. Lichthart-Beintema, secretaris van het CIG bereiken op telefoonnummer 0515 - 42 58 36 en via agaathlichthart@home.nl.

 • Hoe werkt het?

  CIG-Checklisten

  De CIG ontwikkelde de CIG-checklisten om snel te beoordelen of een gebouw makkelijk bereikbaar en gebruikersvriendelijk is voor iedereen.  De commissie geeft tips en aandachtspunten, zodat gebouwen en openbare ruimten ook voor  mensen met een functiebeperking goed toegankelijk zijn. U kunt denken aan dorps- en wijkgebouwen, kerken, schoolgebouwen, sportgebouwen, theaters, bibliotheken, musea en horecagelegenheden. In de CIG-checklist staat per onderdeel van een gebouw beschreven welke voorzieningen aanwezig en nodig zijn, de afmetingen, materiaalgebruik, etc. Ook voor horecagebouwen is een handige checklist gemaakt. Hierin staan aandachtspunten  en eisen waaraan een horeca-gebouw kan –en soms- moet voldoen om gastvrij te zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking.

  Daarbij houdt de CIG rekening met :

  •          mobiliteit van rolstoel-, rollator- of scootmobielgebruikers
  •          beperkt zicht voor slechtzienden en blinden
  •          beperkt gehoor voor slechthorenden/doven

  Warm welkom voor iedereen?

  Als een openbaar gebouw voldoet aan de eisen voor gebruikers met een beperking, dan kan het gebouw in aanmerking komen voor de Award. Daarbij hoort een bordje dat bij de ingang van het gebouw kan worden gehangen. Het bordje geeft aan dat het gebouw voor iedereen toegankelijk is.

   Toetsing bij bouwplannen

  De gemeente gebruikt de CIG-checklist om de toegankelijkheid van een bouwplan te toetsen, als er een vergunning voor verbouw of nieuwbouw wordt aangevraagd. Aan de hand van de CIG-checklist kan de gemeente de aanvrager adviseren het plan aan te passen om de toegankelijkheid van het gebouw te vergroten.

 • Documenten

 • Afspraak maken

  De CIG komt graag bij u langs om te helpen. Zij hebben praktische tips en kunnen uw gebouw ook testen. Wilt u graag weten wat u kunt verbeteren? Maak dan –vrijblijvend- een afspraak. mevrouw A. Lichthart-Beintema, secretaris van het CIG bereiken op telefoonnummer 0515 - 42 58 36 en via agaathlichthart@home.nl.