Collectieve zorgverzekering AV Frieso

Home > Inwoners > Collectieve zorgverzekering AV Frieso

Collectieve zorgverzekering AV Frieso

 • Wat is het

  AV Frieso is een basisverzekering met een aanvullende zorgverzekering van de gemeente en de Friesland Zorgverzekeraar. De zorgverzekering is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Veel voorkomende meerkosten van inwoners met hoge zorgkosten (bijvoorbeeld door een chronische ziekte of beperking) worden vergoed.

  Bekijk het filmpje over AV Frieso van de Friesland Zorgverzekering

 • Hoe werkt het?

  Voor wie is de zorgverzekering AV Frieso bedoeld?

  AV Frieso is bedoeld voor:

  • Inwoners die rondkomen van een inkomen minder dan 120% van het sociaal minimum en 18 jaar of ouder zijn. Inwonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend meeverzekerd.
  • Inwoners met een inkomen tussen de 120% en 125% van het sociaal minimum. U  profiteert dan van een collectiviteitskorting. Dit is een premiekorting van 6% op de basisverzekering en een korting van 7% op aanvullende verzekeringen.

  Inkomensnormen
  In onderstaande tabel staan een aantal inkomensnormen, die de gemeente hanteert bij de behandeling van uw aanvraag. In deze bedragen is de vakantietoeslag niet meegenomen. Ook als uw inkomen hoger is dan kolom 1, maar lager dan kolom 2, kunt u zich verzekeren bij De Friesland. U profiteert dan van een collectiviteitskorting. Dit is een premiekorting van 6% op de basisverzekering en een korting van 7% op aanvullende verzekeringen.

  Inkomensnormen

  Sociaal minimum (inkomensnormen exclusief vakantietoeslag) geldig vanaf 1 juli 2018

  Max. 120% Max. 125%

  Alleenstaand tot de pensioengerechtigde leeftijd

  €1.136,08

  €1.183,41

  Alleenstaand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

  €1.278,43

  €1.331,70

  Alleenstaande ouder tot de pensioengerechtigde leeftijd

  €1.460,68 €1.521,54

  Gehuwden/samenwonenden (met/zonder kinderen) tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

  €1.622,98

  €1.690,60

  Gehuwden/samenwonenden (met/zonder kinderen) vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

  €1.747,82

  €1.820,65

  Alleenstaande die in een verzorgings-/verpleeghuis verblijft

  €400,51

  €417,20

  Gehuwden, beiden in een verzorgingshuis-/verpleeghuis

  €656,72

  €684,09

  Welke zorg wordt in de AV Frieso vergoed?

  In het vergoedingenoverzicht AV Frieso staat informatie over de inhoud van de verzekering. Deze kunt u bekijken bij het kopje Documenten.

  Heeft u uw basisverzekering niet bij de Friesland Zorgverzekeraar?

  Als u niet verzekerd bent bij de Friesland Zorgverzekeraar dan kunt u alsnog AV Frieso aanvragen. U moet dan wel uw huidige zorgverzekering opzeggen. Vraag AV Frieso aan voor 21 december 2018 bij de gemeente (Team ABSD, Cluster Minima). Onder het kopje "Wat moet u doen?" vindt u hierover meer informatie.

 • Wat moet u doen?

  AV Frieso aanvragen

  1. U voldoet aan de deelname-eisen en u bent al verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar en u wilt graag meedoen aan de collectieve verzekering: Vul dan het aanvraagformulier plus bijbehorende bijlage in en stuur dit zo spoedig mogelijk naar de gemeente. De Friesland Zorgverzekeraar schrijft u dan zo spoedig mogelijk over naar de collectieve verzekering en u profiteert dan binnen 1 à 2 maanden van de voordelen van de collectieve ziektekostenverzekering.
  2. U voldoet aan de deelname-eisen en u bent bij een andere verzekeringsmaatschappij dan De Friesland Zorgverzekeraar verzekerd en u wilt graag overstappen naar de collectieve verzekering van De Friesland Zorgverzekeraar: Voor u geldt dat u vanaf half november 2018, maar voor 1 januari 2019  kunt overstappen naar De Friesland Zorgverzekeraar. De ingangsdatum van de nieuwe verzekering is dan 1 januari 2019. Hiervoor moet u het aanvraagformulier plus bijbehorende bijlage invullen en uiterlijk vóór 21 december 2018 opsturen naar team ABSD, cluster Minima. Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente.

  AV Frieso opzeggen

  U kunt AV Frieso niet opzeggen bij de zorgverzekeraar, maar schriftelijk of per e-mail bij de gemeente.

  Stuur uw opzegging naar info@sudwestfryslan.nl of per brief aan de gemeente Súdwest-Fryslân, ter attentie van team ABSD (cluster Minima), Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. Vermeld in uw email of brief de datum, uw naam, adres en woonplaats en geef aan per wanneer u de AV Frieso wilt opzeggen. Zet onder uw brief uw handtekening.

  De gemeente beëindigt uw collectieve ziektekostenverzekering zodra:

  • Uw netto maandinkomen hoger is dan de inkomensgrens van 125% van de bijstandsnorm
  • U zich gaat verzekeren bij een andere zorgverzekeraar
  • U verhuist naar een andere gemeente.

  Heeft u een vraag?

  U kunt de gemeente telefonisch bereiken op telefoonnummer 14 0515 van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur en via info@sudwestfryslan.nl
  Voor vragen over vergoedingen neemt u contact op met de Friesland Zorgverzekeraar op telefoonnummer 058 - 291 31 31 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 • Wat kost het?

  De AV Frieso kost voor 2018 € 134,18 per volwassene per maand. Dit bedrag is inclusief de basisverzekering en de aanvullende verzekering AV Frieso.

  U betaalt de premie rechtstreeks aan De Friesland Zorgverzekeraar. Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, kan de gemeente de premie inhouden op uw uitkering.

  De Friesland Zorgverzekeraar stuurt u een polis van uw verzekering. Op de polis is geen rekening gehouden met de financiële bijdrage van de gemeente. De Friesland Zorgverzekeraar zal wel het bedrag van € 134,18 per verzekerde bij u incasseren.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen acht weken ontvangt u een brief waarin staat of de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd of afgewezen. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, meldt de gemeente u aan bij de Friesland Zorgverzekeraar.

 • Tips

  http://www.gezondverzekerd.nl/mijngemeente/449

  http://www.zorgverzekeringslijn.nl/ (meer informatie over de zorgverzekering in het algemeen)

  Kijkt u ook eens naar de mogelijkheden van Bijzondere bijstand  en/of Minimaregelingen en Kindpakket en de tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering.

 • Documenten