Enquête naam Historisch en Cultureel Centrum Bolsward

Home > Inwoners > Enquête naam Historisch en Cultureel Centrum Bolsward

Enquête naam Historisch en Cultureel Centrum Bolsward

 • Wat is het

  Welke naam verdient de plek waar al het moois op het gebied van historie en cultuur in onze gemeente samenkomt? In het Historisch Centrum Westergo in Bolsward krijgen de bibliotheek, de museumcollecties van het Titus Brandsma Museum, het Gysbert Japcixhûs en de Oudheidkamer, een toeristeninformatiepunt, een horecagelegenheid en het gemeentearchief een nieuw onderkomen. Met moderne tentoonstellingen, lezingen en exposities, beleeft u de verhalen van toen in het heden. Het is een ontmoetingsplaats voor burgers en toeristen. Vanuit de rijke historie van de stad Bolsward en het omringende gebied, krijgt de bezoeker een prachtig beeld van hoe de huidige stad en het gebied zijn ontstaan.

  De gemeente en betrokken instellingen hebben de afgelopen periode gebrainstormd over een geschikte naam. Okkinga Communicatie heeft hierin ondersteund en hieruit zijn drie mogelijke namen ontstaan.

  U krijgt de kans uw voorkeur uit te spreken over de drie mogelijke namen. Heeft u zelf een goed idee over de naamgeving dan kunt u dit in onderstaande enquête ook vermelden. Het college van burgemeester en wethouders neemt de uitslag van de enquête mee als advies in hun beslissing over de naamgeving.

  Meedoen aan de enquête kan tot en met 3 augustus.

  Enquête