Flitsvergunning (vergunning binnen 2 werkdagen)

Home > Inwoners > Flitsvergunning (vergunning binnen 2 werkdagen)

Flitsvergunning (vergunning binnen 2 werkdagen)

 • Wat is het

  Kleinere bouwwerken en in- en uitritten kunnen in aanmerking komen voor een flitsvergunning. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die binnen 2 werkdagen wordt verleend. Uw (bouw)plan moet aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

  Vergunningsvrij

  In een aantal gevallen heeft u geen vergunning nodig. Als u een plan heeft kunt u op www.omgevingsloket.nl online een vergunningscheck doen.

 • Hoe werkt het?

  Waarvoor kunt u een flitsvergunning aanvragen?

  De volgende (bouw)plannen komen in aanmerking:

  • Dakkapel of dakopbouw (een dakopbouw is een gevel of nokverhoging waarbij het profiel van het dak wijzigt);
  • Tuinhuisje of overkapping;
  • Kozijnveranderingen;
  • Erf- en perceelafscheidingen;
  • Garage of een aan- en uitbouw;
  • In- en uitritten;
  • Schotelantennes;
  • Damwanden, walbeschoeiingen en steigers.

  U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De vergunning moet digitaal zijn aangevraagd via www.omgevingsloket.nl.
  • Alle voor ons benodigde stukken moeten erbij zitten (kijk onder 'wat moet u doen?').
  • Het plan moet voldoen aan de regels van bijvoorbeeld het bestemmingsplan*, welstandscriteria en het bouwwerk moet constructief veilig zijn.
  • Niet op, aan of bij een monument of binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • De bouwlocatie bevindt zich niet binnen 1 km van een Natura2000 gebied in verband met de Wet natuurbescherming.

  *Voldoet uw plan niet aan het bestemmingsplan? Dan kijken wij of wij daarvan kunnen afwijken. Hiervoor hebben wij regels opgesteld in ons planologisch afwijkingenbeleid.

 • Wat moet u doen?

  De vergunning moet u digitaal aanvragen en daarbij de benodigde gegevens aanleveren. Het is belangrijk dat alle stukken bij de aanvraag zitten. Als dit niet het geval is, vragen wij u om de ontbrekende gegevens aan te leveren. Hierdoor duurt het langer voordat er een besluit kan worden genomen op uw aanvraag. Aanvragen via:

  www.omgevingsloket.nl

  Regels en aan te leveren documenten

  Hieronder leest u per onderwerp welke gegevens u moet aanleveren en aan welke regels u moet voldoen.

  Let op!!! Er moeten duidelijke tekeningen worden aangeleverd bij de omgevingsvergunning 

 • Wat kost het?

  Wij brengen kosten in rekening voor de behandeling van de vergunningaanvraag: de leges. Deze kosten staan in de bijlage van de legesverordening. Er zijn verschillende leges die in rekening kunnen worden gebracht. Dit is afhankelijk van de aanvraag.

 • Hoe lang duurt het?

  Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die binnen 2 werkdagen wordt verleend.

 • Tips

  Heeft u een vraag? Dan kunt u team Vergunningen (Wabo) bereiken via omgevingwabo@sudwestfryslan.nl of 14 0515 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:30 uur).

 • Documenten