Gebiedsteam, advies & hulp

Home > Inwoners > Gebiedsteam, advies & hulp

Gebiedsteam, advies & hulp

 • Wat is het

  In Súdwest-Fryslân werken vier gebiedsteams. In de meeste gevallen komt de medewerker bij u thuis langs om samen met u en eventueel mensen uit uw netwerk in te kunnen schatten welke zorg en ondersteuning nodig is.

  Neem contact op met het Gebiedsteam

  U kunt ook op afspraak langskomen bij het gebiedsteam. Advies en hulp van het gebiedsteam is gratis.

  Bekijk het filmpje (nieuw venster) voor meer informatie over de vier gebiedsteams.

 • Hoe werkt het?

  We delen de gemeenten Súdwest-Fryslân op in vier gebieden. De behoefte aan zorg en ondersteuning in een gebied bepaalt de samenstelling van het gebiedsteam. In het ene gebied is er meer behoefte aan ouderenzorg en in een ander gebied is er bijvoorbeeld meer behoefte aan zorg voor jeugd of verslaafden. 

  Wie zitten er in een gebiedsteam?

  In een gebiedsteam werken breed opgeleide hulpverleners met een achtergrond als WMO consulent, gezinsbegeleider of jeugdwerker, inkomen en participatie, maatschappelijk werk, ouderenadviseur. Zij werken samen met professionals uit de buurt, zoals de huisarts, de fysiotherapeut, jongerenwerkers, welzijnswerk, sportcoaches, leerkrachten. Ook overleggen ze met vertegenwoordigers van verenigingen, kerken, vrijwilligers, dorpsbelang.
  Samen vormen zij een  sterk netwerk in uw omgeving. Deze samenwerking betekent een betere zorg die aansluit bij de lokale situatie.

  Waarvoor kunt u bij uw gebiedsteam terecht?

  Het gebiedsteam helpt u met uw vraag over:

  • mantelzorg: belastbaarheid en ondersteuning
  • relaties: eenzaamheid of problemen met partner, ouders, kinderen
  • geld:  onvoldoende inkomen, problemen met de uitkering, schulden
  • opvoeden: vragen en problemen over opvoeden en opgroeien
  • wonen:  woning aanpassing, hulp bij huurtoeslag, geen onderdak hebben
  • werk:  problemen op het werk, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, dagbesteding
  • onderwijs: problemen op school, pesten, faalangst
  • verwerking: rouw, echtscheiding, mishandeling, verlies van mobiliteit
  • gezondheid: ziekte, spanning, opname in verzorgingshuis, hulp in het huishouden, beperkingen
  • verslaving: internet, alcohol, drugs, gokken
  • vervoer: vervoer van en naar de dagbesteding

  Zoek uw Gebiedsteam

  De indeling van de gebieden van de gebiedsteams is gedaan per postcode. Met deze Gebiedsteamzoeker vindt u gemakkelijk en snel het gebiedsteam voor uw stad of dorp. U hoeft alleen de cijfers van uw postcode in te vullen.

  Bij het kopje documenten vindt u de kaart met de indeling van de gebieden voor de gebiedsteams.

 • Wat moet u doen?

  Hoe neemt u contact op met het gebiedsteam?

  U kunt op een aantal manieren contact opnemen met het gebiedsteam. Stel uw vraag aan het gebiedsteam via:

  • het contactformulier op de website;
  • het algemene telefoonnummer 14 0515. Dit is het algemene telefoonnummer van de gemeente Súdwest-Fryslân. De klantencontactmedewerker zal uw vraag beantwoorden of uw vraag doorsturen naar een medewerker van het gebiedsteam. De medewerker van het gebiedsteam neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op.
  • een school, wijkvereniging of plaatselijk belang, vrijwilligersorganisatie, kerk, politie, wijkverpleegkundige of uw huisarts.

  Heeft u in het weekend met spoed hulp nodig?

  Neem contact op met de crisisdiensten als u met spoed hulp nodig hebt. De crisisdiensten, zoals de politie, huisartsenposten en Spoed4jeugd blijven het eerste aanspreekpunt voor ernstige situaties (buiten kantooruren).

  Belangrijke telefoonnummers:

  • Politie: 112 of 0900-8844
  • Huisartsenpost: 112
  • Spoedeisende (jeugd)hulp Spoed4jeugd: 0800-7763345
 • Tips

  Bij onafhankelijk advies over zorg, inkomen en jeugd

  Voor veel mensen is het prettig dat er iemand aanwezig is bij het (keukentafel)gesprek met een medewerker van het gebiedsteam. Hebt u geen familielid of bekende die hierbij aanwezig kan zijn of wilt u graag ondersteuning bij het gesprek van een onafhankelijk adviseur?

  Hoe gaat de gemeente om met mijn gegevens?

  Zijn mijn gegevens goed beveiligd? Wie kan gevoelige informatie over mijn persoonlijke situatie inzien? Hoe gaat de gemeente om met mijn gegevens?

  Wij hebben oog voor uw privacy en gaan zorgvuldig om met gegevens. Hoe wij dat doen? U kunt meer informatie hierover vinden onder:

 • Formulieren

 • Documenten