Gebiedsteams, advies & hulp

Home > Inwoners > Gebiedsteams, advies & hulp

Gebiedsteams, advies & hulp

 • Wat is het

  In Súdwest-Fryslân en Littenseradiel werken zes gebiedsteams. In de meeste gevallen komt de medewerker bij u thuis langs om in te kunnen schatten welke zorg en ondersteuning nodig is. U kunt ook op afspraak op het kantoor van het gebiedsteam langskomen. Advies en hulp van het gebiedsteam is gratis.

  Bekijk het filmpje (nieuw venster) voor meer informatie over de gebiedsteams.

 • Hoe werkt het?

  We delen de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel op in zes gebieden van 10.000 tot 15.000 inwoners. De behoefte aan zorg en ondersteuning in een gebied bepaalt de samenstelling van het gebiedsteam. In het ene gebied is er meer behoefte aan ouderenzorg en in een ander gebied is er bijvoorbeeld meer behoefte aan zorg voor jeugd of verslaafden. 

  Wie zitten er in een gebiedsteam?

  In een gebiedsteam zitten bijvoorbeeld:

  • Algemeen Maatschappelijk werker
  • Generalist/verstandelijke beperking specialist
  • Generalist/pedagogisch specialist
  • Generalist/ouderen specialist
  • Medewerker gemeente (consulent werk/inkomen/Wmo)

  In de gebiedsteams werken medewerkers van de gemeente, Bureau Jeugdzorg, MEE, Timpaan, Cedin en Stichting Ouderenwerk Bolsward.

  Waarvoor kunt u bij uw gebiedsteam terecht?

  Het gebiedsteam helpt u met uw vraag over:

  • mantelzorg: belastbaarheid en ondersteuning
  • relaties: eenzaamheid of problemen met partner, ouders, kinderen
  • geld:  onvoldoende inkomen, problemen met de uitkering, schulden
  • opvoeden: vragen en problemen over opvoeden en opgroeien
  • wonen:  woning aanpassing, hulp bij huurtoeslag, geen onderdak hebben
  • werk:  problemen op het werk, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, dagbesteding
  • onderwijs: problemen op school, pesten, faalangst
  • verwerking: rouw, echtscheiding, mishandeling, verlies van mobiliteit
  • gezondheid: ziekte, spanning, opname in verzorgingshuis, hulp in het huishouden, beperkingen
  • verslaving: internet, alcohol, drugs, gokken
  • vervoer: vervoer van en naar de dagbesteding

  Zoek uw Gebiedsteam

  De indeling van de gebieden van de gebiedsteams is gedaan per postcode. Met deze Gebiedsteamzoeker vindt u gemakkelijk en snel het gebiedsteam voor uw stad of dorp. U hoeft alleen de cijfers van uw postcode in te vullen.

  Bij het kopje documenten vindt u de kaart met de indeling van de gebieden voor de gebiedsteams.

 • Wat moet u doen?

  Hoe neemt u contact op met het gebiedsteam?

  U kunt op een aantal manieren contact opnemen met het gebiedsteam. Stel uw vraag aan het gebiedsteam via:

  • het contactformulier op de website;
  • het algemene telefoonnummer 14 0515. Dit is het algemene telefoonnummer van de gemeente Súdwest-Fryslân. De klantencontactmedewerker zal uw vraag beantwoorden of uw vraag doorsturen naar een medewerker van het gebiedsteam. De medewerker van het gebiedsteam neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op.
  • een school, wijkvereniging of plaatselijk belang, vrijwilligersorganisatie, kerk, politie, wijkverpleegkundige of uw huisarts.

  Heeft u in het weekend met spoed hulp nodig?

  Neem contact op met de crisisdiensten als u met spoed hulp nodig hebt. De crisisdiensten, zoals de politie, huisartsenposten en Spoed4jeugd blijven het eerste aanspreekpunt voor ernstige situaties (buiten kantooruren).

  Belangrijke telefoonnummers:

  • Politie: 112 of 0900-8844
  • Huisartsenpost: 112
  • Spoedeisende (jeugd)hulp Spoed4jeugd: 0800-7763345
 • Tips

  Onafhankelijk advies over zorg, inkomen en jeugd

  Voor veel mensen is het prettig dat er iemand aanwezig is bij het (keukentafel)gesprek meteen medewerker van het gebiedsteam van de gemeente. Hebt u geen familielid of bekende die hierbij aanwezig kan zijn of wilt u graag ondersteuning bij het gesprek van een onafhankelijk adviseur?

 • Formulieren

 • Documenten