Grond kopen, huren of pachten

Home > Inwoners > Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

 • Wat is het

  Kopen


  Overhoek/snippergroen

  Bent u geïnteresseerd in een strookje grond  gelegen voor, naast of achter uw woning, en zou u dat graag bij uw eigen tuin willen voegen? Dat is mogelijk als het strookje grond dat u wilt kopen aan bepaalde voorwaarden voldoet. Of uw het stukje snippergroen bij uw woning kunt kopen, leest u op:

  Bouwkavels

  Een bouwkavel is grond waarop gebouwd mag worden. U kunt een bouwkavel kopen om bijvoorbeeld een eigen woning te bouwen.

  Ga naar de bouwkavels en de nieuwbouwprojecten.

  Huren

  Op grond van de Nota Juridisch Eigendomsbeheer Gronden 2017 wordt alleen nog in uitzonderlijke omstandigheden overgegaan tot verhuur van gemeentegrond. Deze grond komt in principe wel voor verkoop in aanmerking maar verkoop is niet mogelijk door, bv.:

  • de aanwezigheid van kabels en leidingen van nutsbedrijven in het perceel grond en deze nutsbedrijven stemmen niet in met de verkoop van de grond;
  • verhuur van grond aan een huurder van een woning wanneer verhuur van de grond een wezenlijke vergroting van het woongenot voor de huurder betekent ( bv iemand die slecht ter been door het huren van grond de auto dicht bij zijn/haar woning kan parkeren.

  Bruikleen/in gebruikgeving

  Op grond van de Nota Juridisch Eigendomsbeheer Gronden 2017 worden in de gemeente Súdwest-Fryslân geen nieuwe bruikleen overeenkomsten meer gesloten.

  Pacht

  Pachten is het huren van een stuk grond en/of hoeve voor uitoefening van landbouw. De huur wordt in een overeenkomst tussen de eigenaar (verpachter) en de huurder (pachter) vastgelegd. De maximale pachtprijzen zijn wettelijk bepaald. U kunt contact opnemen met één van de medewerkers van Vastgoed & Exploitatie via ons contactformulier of via 14 0515 (zonder netnummer).