Huwelijk en partnerschap

Home > Inwoners > Huwelijk en partnerschap

Huwelijk en partnerschap

 • Wat is het

  Gaat u trouwen of laat u een partnerschap registreren? Gefeliciteerd!
  Het huwelijk of partnerschap is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner formeel te bezegelen.

  Voordat deze dag aanbreekt, moet u natuurlijk één en ander regelen om uw huwelijk of partnerschapsregistratie goed te laten verlopen.

  Melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap

  U kunt de melding  (persoonlijk of schriftelijk) rechtstreeks bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de trouw- of partnerschapsgemeente doen.

  Bij deze melding wordt u ook gevraagd wat de datum, tijdstip en locatie van uw huwelijk of partnerschap is. Deze dient eerst in onze agenda te worden vastgelegd. Van deze reservering krijgt u een schriftelijke bevestiging.

  De melding moet minstens twee weken en maximaal een jaar vóór de trouw- of geregistreerd partnerschapsdatum gedaan zijn. Om de gang van zaken rondom uw huwelijk of registratie goed en op tijd te regelen adviseren wij u minimaal 4 weken voor de datum van uw huwelijk- of partnerschapregistratie melding te doen.

  Bent u in het buitenland geboren of bezit u niet de Nederlandse nationaliteit?

  Bent u in het buitenland geboren, heeft u in het buitenland gewoond en/of bezit u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u nog steeds documenten overleggen. Een afspraak maken blijft mogelijk tijdens de openingstijden van het team Burgerzaken
  Let op! Deze melding kan niet tijdens onze avondopenstelling. Dit kunt u alleen overdag ons gemeenteloket doen.

  Huwelijkse voorwaarden

  Het huwelijk in gemeenschap van goederen is vanaf 1 januari 2018 niet meer standaard-bruiloftsarrangement. Vanaf 1 januari wordt elke nieuwe huwelijk of partnerschap gesloten op huwelijkse voorwaarden.

  Meer informatie over huwelijkse voorwaarden leest u op de site van Rijksoverheid

 • Hoe werkt het?

  Het begint met een melding van uw huwelijk of partnerschapsregistratie

  Het meldingsformulier en het reserveren van uw huwelijks of partnerschapsdatum kunt u telefonisch aanvragen bij het team Burgerzaken via 14 0515 (zonder kengetal). Wij vullen het formulier zo ver mogelijk voor u in en sturen u het toe. Daarna controleert u of de gegevens juist zijn en stuurt u het ondertekende exemplaar naar ons terug. Ook ontvangt u een schriftelijke bevestiging van uw huwelijk of partnerschapsafspraak.

  U moet minimaal 14 dagen vóór het huwelijk of uw partnerschapsregistratie de melding doen bij de gemeente waar u gaat trouwen of uw partnerschap laat registreren. Om de gang van zaken rondom uw huwelijk of registratie goed en op tijd te regelen adviseren wij u minimaal 4 weken voor de datum van uw huwelijk/partnerschap-registratie melding te doen. U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum/partnerschaps-registratiedatum de melding doen.

  Neem eerder contact op als..

  Neem ver vóór de melding van een voorgenomen huwelijk/partnerschap contact op met de gemeente als:

  • u in het buitenland bent geboren
  • u in het buitenland woont of heb gewoond
  • een eerder huwelijk in het buitenland is ontbonden 
  • een eerder huwelijk/huwelijksontbinding nog niet in de Basisregistratie Personen (BPR) is geregistreerd 
  • u als meerderjarige niet doorlopend als inwoner van Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd bent geweest
  • u niet de Nederlandse nationaliteit bezit.                                                                              

  Drie ceremoniemogelijkheden

  U kunt, als aanstaande bruidspaar, bij de gemeente Súdwest-Fryslân kiezen hoe u uw huwelijk wilt vastleggen. Dit geldt natuurlijk ook voor koppels die een geregistreerd partnerschap aan willen gaan.

  Het gaat om de volgende ceremoniemogelijkheden:

  1. Kort en krachtig. Dit is een kosteloos huwelijk door een gemeenteambtenaar dat zonder toespraak gehouden wordt. Deze voltrekking vindt plaats in een spreekkamer van het gemeentehuis in Sneek waarbij het bruidspaar en de getuigen aanwezig zijn. Deze variant is mogelijk op dinsdagmorgen om 9.00 en 10.00  uur. Op moment van de melding van het voorgenomen (kosteloze) huwelijk moet minstens één van de aanstaande partners als ingezetene in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Súdwest-Fryslân zijn opgenomen.
  2. Een verkorte ceremonie. Deze verkorte voltrekkingen worden gehouden in de trouwzaal van het stadhuis in Workum. Dit is een ceremonie van 20 minuten waarbij maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn. Vanaf 1 januari 2017 vinden deze voltrekkingen alleen op donderdag plaats, om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur.
  3. De uitgebreide ceremonie. Naast de gemeentehuizen kan het bruidspaar zelf een eenmalige locatie laten aanwijzen en een ceremonie kan zelfs op het water. De voorwaarden kunt u lezen onder eenmalige trouwlocatie.

  Trouwambtenaren

  Als u wilt trouwen of een partnerschap wilt laten registreren, mag u zelf kiezen door welke buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (trouwambtenaar) u dit wilt laten doen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft meerdere trouwambtenaren waar u uit kunt kiezen. Ook kunt u kiezen voor een trouwambtenaar uit een andere gemeente. Deze moet al benoemd zijn door de gemeente en beëdigd zijn door de rechtbank en als trouwambtenaar actief zijn in die gemeente. Dit kunt u aanvragen met het Formulier benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 specifieke huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie. Print dit formulier uit en stuur hem (uiteraard volledig ingevuld) op naar team Burgerzaken. Voor meer informatie kunt contact opnemen met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0515.

  Omzetting partnerschap in een huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Daarvoor moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. De omzetting hoeft niet in de eigen woongemeente, maar kan via iedere gemeente.
  Voor het maken van een afspraak voor een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk kunt u contact opnemen met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0515.

  Erkennen kind niet nodig bij partnerschap

  Een kind hoeft niet erkend te worden bij een geregistreerd partnerschap. De man en vrouw met een geregistreerd partnerschap zijn automatisch ouder van het kind. Voorwaarde is dat het geregistreerd partnerschap al bestaat op het moment van de geboorte van het kind. Zie voor meer informatie bij Erkennen van een kind.

  Erkenning partnerschapsregistratie in buitenland

  Houd er rekening mee dat veel landen het geregistreerd partnerschap niet erkennen. In die landen is het Nederlandse geregistreerd partnerschap niet rechtsgeldig. Dit kan problemen opleveren als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

  Voorwaarden om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie of erkenning. Dit heet huwelijksdispensatie. Voor meer informatie: zie website Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Wat moet u doen?

  Het huwelijk of partnerschapsregistratie begint bij een vooraankondiging van de melding. 

  • Voor het meldingsformulier en het reserveren van uw huwelijks of partnerschapsdatum kunt telefonisch contact opnemen met het team Burgerzaken. 
  • Melding doet u in de gemeente waar u gaat trouwen of uw partnerschap laat registreren.
  • Bij deze melding geeft u als bruidspaar/partners in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Burgerzaken 14 0515 (zonder kengetal).

 • Wat heeft u nodig?

  Welke documenten zijn er nodig bij de melding van huwelijk/partnerschapsregistratie:

  • Geldig identiteitsbewijs van jullie beiden (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Een kopie van een identiteitsbewijs van de getuigen (minimaal 2, maximaal 4).
 • Wat kost het?

  Onderstaand overzicht geeft aan wanneer u kunt trouwen of uw partnerschap kunt registreren en wat de kosten daarvan zijn.

  Overzicht kosten huwelijk en partnerschapregistratie 2018
  Omschrijving Kosten
  Maandag t/m donderdag in het gemeentehuis c.q. voormalig gemeentehuis te Sneek, Bolsward, Workum en IJlst van 09.00 t/m 16.30 uur en op vrijdag van 09.00 t/m 19.30 uur € 290,60
  Zaterdag in het gemeentehuis c.q. voormalig gemeentehuis te Sneek, Bolsward, Workum en IJlst van 09.00 t/m 19.30 uur € 599,40
  Maandag t/m donderdag in een eenmalige trouwlocatie (exclusief de eventuele kosten van de eenmalige trouwlocatie zelf)van 09.00 t/m 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 t/m 19.30 uur € 290,60
  Zaterdag in een eenmalige locatie (exclusief de eventuele kosten van de eenmalige trouwlocatie zelf) Tijden: van 09.00 t/m 19.30 uur € 599,45
  Donderdagmiddag, de verkorte ceremonie wordt alleen gehouden in een door de gemeente aangewezen locatie (ceremonie van 20 minuten met maximaal 20 aanwezigen) van 13.00 t/m 16.00 uur € 188,30
  Voor het annuleren of wijzigen  van eerder gekozen locatie, datum en/of tijdstip van een huwelijk/partnerschapsregistratie € 25,40
  Getuigen van de gemeente (tarief per getuige) € 16,00
  Kosten trouwboekje/partnerschapsboekje € 25,90
  Benoeming van een externe buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand (trouwambtenaar) voor één dag € 84,95
 • Documenten