Individuele inkomenstoeslag

Home > Inwoners > Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag

 • Wat is het

  De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. U krijgt deze toeslag als u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.

  Uitbetaling

  De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag eenmaal per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

 • Hoe werkt het?

  U komt in aanmerking voor de individuele inkomens toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • u hebt 36 maanden of langer een laag inkomen (niet hoger dan 105% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm).
  • uw vermogen is niet hoger dan €  6.020,00 voor een alleenstaande en voor een alleenstaande ouder/gehuwden geldt een bedrag van € 12.040,00.
  • u heeft alles geprobeerd om uw inkomen te verbeteren, maar dit is niet gelukt (geen uitzicht op inkomensverbetering)
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

  De hoogte van de individuele inkomenstoeslag per 1 januari 2018 per huishouden is € 400,00.

 • Wat moet u doen?

  U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente. Het aanvraagformulier vindt u onder het kopje "documenten".

 • Wat heeft u nodig?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten
 • Documenten