Klacht over gedrag gemeente

Home > Inwoners > Klacht over gedrag gemeente

Klacht over gedrag gemeente

 • Wat is het

  Melding, klacht of bezwaar?

  U kunt een klacht indienen als u vindt dat u niet prettig of oneerlijk bent behandeld door iemand van de gemeente. Soms krijgen we ook een klacht binnen als inwoners eigenlijk een melding willen doen of bezwaar willen maken. Hieronder leggen we het verschil uit.

  Melding openbare ruimte

  Heeft u een melding of klacht over afval, bomen, bladeren, openbaar groen, wegen of stoepen, straatverlichting, strooien, verkeersborden etc.?

  Gebruik dan ons Meldingsformulier  via  Melding Openbare Ruimte.

  Bezwaar tegen een besluit

  Als u het niet eens bent met een beslissing van het gemeentebestuur, kunt u bezwaarmaken. Dit kunt u ook digitaal doen. Kijk dan bij Bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit.

  Overlast melden

  Overlast kunt u melden bij ons Meldpunt Overlast

  Klacht over gedrag gemeente

  Bent u oneerlijk of niet netjes behandeld door iemand van de gemeente? Dit kan een ambtenaar zijn of een bestuurder. Of wilt u een klacht indienen over de wijze waarop de gemeente Súdwest-Fryslân zich naar u of een ander heeft gedragen in een bepaalde situatie. Dan kunt u dit melden bij onze onafhankelijke klachtencoördinator.

  De klachtencoördinator hoort uw verhaal aan en  gaat na wat er precies is gebeurd. Zij zal proberen om een oplossing te vinden. Uiteraard laat zij u weten hoe wij omgegaan met uw klacht.

 • Hoe werkt het?

  Hoe dient u uw klacht in?

  • Digitaal via ons klachtenformulier. Vult u duidelijk in waar we u kunnen bereiken? Als ons iets nog niet duidelijk is, kunnen we dat even met u bespreken.
  • Telefonisch doorgeven via 14 0515 (zonder kengetal)
  • Brief schrijven naar de klachtencoördinator en sturen aan Postbus 10.000 8600 HA Sneek. Zet u er wel bij door wie u niet prettig bent behandeld en wanneer? Geef daarbij ook aan hoe we u kunnen bereiken als we nog vragen hebben.

  Wat doen wij daarna?

  Zodra onze klachtencoördinator uw klacht binnen heeft gaat zij na wat er precies is gebeurd en gezegd. De gebeurtenis wordt duidelijk en objectief in kaart gebracht. Daarna gaat de klachtcoördinator op zoek naar een oplossing. Mogelijkheid neemt de klachtencoördinator contact met u op voor verdere uitleg van de klacht of een oplossing. Heeft u zelf al ideeën of een mogelijke oplossing? Dan kunt u dit meteen met uw klacht doorgeven.

  Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?

  Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan kunt u de klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Kijk voor meer informatie op www.nationaleombudsman.nl of neem contact op via het telefoonnummer 0800 33 55 555.

  Vragen?

  Heeft u vragen over al ingediende of eventueel nog in te dienen klachten? Neemt u dan contact op met onze klachtencoördinator via 14 0515 (zonder kengetal)

 • Hoe lang duurt het?

  De klacht moet binnen zes weken na ontvangst afgehandeld zijn. Deze termijn mag eenmaal met vier weken worden verlengd. Een verder uitstel van de afhandeling is mogelijk voor zover u het daarmee (schriftelijk) eens bent.

 • Tips

  Kan er ook anoniem een klacht ingediend worden?

  Ja, er kan een anonieme klacht worden ingediend. Deze wordt wel behandeld maar niet volgens de regels van hoofdstuk 9 van de Awb “klachtbehandeling door een bestuursorgaan”.

 • Documenten