Kwijtschelding aanvragen

Home > Inwoners > Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding aanvragen

 • Wat is het

  U kunt kwijtschelding aanvragen als u de gemeentelijke heffingen niet kunt betalen. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Waterschapsbelasting is geen gemeentelijke belasting. Kwijtschelding van de waterschapsbelasting vraagt u aan bij het Noordelijk Belastingkantoor.  

  Download het kwijtscheldingsformulier

  Kijk onder +Wat heeft u nodig? om te zien wat u verder nodig heeft.

 • Hoe werkt het?

  U vraagt kwijtschelding aan via het kwijtscheldingsformulier. Doe dit zo snel mogelijk na het ontvangen van het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen. De gemeente stuurt u binnen twee weken een ontvangstbevestiging en neemt uw aanvraag in behandeling. U hoeft de aanslag niet te betalen zolang uw aanvraag in behandeling is. U ontvangt van de gemeente een brief waarin zij aangeeft of uw kwijtscheldingsaanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

  Automatische kwijtschelding

  Als u automatisch kwijtschelding ontving in afgelopen jaren, betekent dat niet dat u ook dit jaar automatisch kwijtschelding krijgt. U ontvangt van de gemeente schriftelijk bericht als u dit jaar automatische kwijtschelding krijgt. In dit geval hoeft u zelf geen kwijtschelding aan te vragen. Heeft u deze brief niet ontvangen en wilt u wel kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen? Vraag dan alsnog kwijtschelding aan.

  Ik heb de gemeentelijke belastingen al (gedeeltelijk) betaald. Kan ik nog kwijtschelding aanvragen?

  U kunt binnen 3 maanden kwijtschelding aanvragen nadat u de aanslag of een gedeelte daarvan heeft betaald.
   

 • Wat moet u doen?

  Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

  Kwijtschelding vraagt u aan met het aanvraagformulier. U kunt het aanvraagformulier:

  • downloaden onder het kopje Documenten (zie onderaan deze pagina)
  • ophalen bij het gemeenteloket in Bolsward of Sneek
  • telefonisch aanvragen bij de gemeente via 14 0515. De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot en met 16:00 uur.

  Ik ben het niet eens met de (gedeeltelijke) afwijzing

  U kunt binnen 10 dagen na de afwijzing van uw aanvraag schriftelijk beroep indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Stuur de brief naar Gemeente Súdwest-Fryslân, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 8600 HA  Sneek of lever deze in bij het gemeenteloket in Sneek of Bolsward.

 • Wat heeft u nodig?

  U heeft voor het aanvragen van kwijtschelding de volgende gegevens van uzelf (en uw partner) nodig:

  • inkomen uit loon, pensioen, uitkering en heffingskortingen
  • afschriften van uw betaalrekening
  • afschriften van uw spaarrekening
  • ziektekostenverzekeringspremie
  • spaarpolissen, levensverzekeringen, aandelen, deposito’s e.d.

  En de volgende bewijsstukken als dat voor uw situatie van toepassing is:

  • bewijs van huur
  • huur- en zorgtoeslag
  • hypotheek met daaraan gekoppelde levensverzekering
  • kentekenbewijs deel I en II van uw auto met bewijs van onmisbaarheid
  • belastingschulden met aflossingsregeling
  • alimentatieverplichtingen of ontvangsten
 • Wat kost het?

  Het aanvragen van kwijtschelding is gratis.

 • Documenten