Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het

  De regeling leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan of voor gehandicapte leerlingen die naar het basis- en voortgezet onderwijs gaan.

  Bent u op zoek naar de vergoeding van reiskosten voor het voortgezet onderwijs? Ga dan naar de regeling Reiskosten Voortgezet Onderwijs.

 • Hoe werkt het?

  Eigen verantwoordelijkheid

  Als ouder/verzorger bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind (leerling) en moet u zelf zorgen voor het vervoer van en naar school.

  Vanaf 4 kilometer reisafstand of meer heeft u echter recht op een vergoeding als uw kind op het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs zit. De vergoeding geldt per fiets, Openbaar Vervoer (OV) of met eigen vervoer. En in specifieke gevallen is taxivervoer mogelijk.

  Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding?

  • Uw kind volgt het Speciaal Basis Onderwijs op SBO de Súdwester of SBO de Wetterwille en heeft te maken met een lichte(re) vorm van ontwikkelingsproblematiek.
   • De afstand tussen woning en school moet meer dan 4 kilometer zijn.
  • Als uw kind het Speciaal Onderwijs volgt en een visuele- of gehoorhandicap heeft. Als uw kind een motorische- of verstandelijke handicap heeft. Of als er sprake is van langdurige ziekte of uw kind heeft te maken met stoornissen en gedragsproblemen.
   • De afstand tussen woning en school moet meer dan 4 kilometer* zijn.
  • Als uw kind naar het Regulier Onderwijs gaat.
   • De afstand tussen woning en school moet meer dan 6 kilometer* zijn. Bij een gediagnostiseerde handicap of ziekte heeft de leerling recht op Leerlingenvervoer, of als het de dichtbij zijnde school is met een bepaalde geloofsovertuiging.

  * De kilometer- en leeftijdgrens vervallen als er sprake is van een gediagnostiseerde handicap waardoor taxi- of autovervoer de enige mogelijkheid is.

  Weet u niet zeker of u in aanmerking komt?

  In het aanvraagformulier zit een checklist. Door enkele vragen te beantwoorden ziet u direct of uw kind in aanmerking komt voor een vergoeding of taxivervoer.

  Is uw kind jonger dan 10 jaar?

  Zit uw kind op het Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs? Dan kan uw kind in aanmerking komen voor taxivervoer als de afstand van huis naar school 4 kilometer of groter is. Dit kan alleen als andere vormen van vervoer (fiets, OV of eigen vervoer) niet mogelijk zijn.

  Is uw kind ouder dan 10 jaar?

  Vanaf 10 jaar zal uw kind in staat zijn om zelfstandig te reizen, ook al volgt hij of zij Speciaal Basis Onderwijs. Vanaf dat moment heeft u alleen nog recht op een vervoersvergoeding voor fiets, OV of eigen vervoer.

  Welke vergoeding?

  1. Per fiets, fietsvergoeding (€ 0,09 per kilometer)
  2. Per Openbaar Vervoer, reizen met de gemeentelijke Voor Elkaar Pas (VEP), die de gemeente voor uw kind bestelt
  3. Eigen Vervoer, kilometervergoeding (€ 0,37 per kilometer)
  4. Aangepast vervoer, taxivervoer die de gemeente voor uw kind regelt.  

  Vragen?

  Als u vragen heeft mail dan naar leerlingenvervoer@sudwestfryslan.nl of bel ons via telefoonnummer 14 0515.

  Spelregels leerlingenvervoer

  • De begeleiding van het kind van en naar school is primair een taak van de ouders;
  • Leerlingenvervoer geldt alleen voor vervoer van de woning naar de school waar het kind staat ingeschreven en weer terug;
  • Het is niet mogelijk leerlingenvervoer met terugwerkende kracht aan te vragen;
  • Voor ieder schooljaar vraagt u in principe opnieuw leerlingenvervoer aan, tenzij u een meerjarige beschikking krijgt. De periode van het Leerlingenverdoer zetten we in uw beschikking;
  • De schooltijden zijn altijd leidend voor het leerlingenvervoer. Krijgt een leerling voor of na schooltijd zorg/behandelingen, dan zijnde schooltijden toch leidend voor het leerlingenvervoer;
  • Vervoer naar opvangadressen valt niet onder leerlingenvervoer, tenzij deze op de route liggen en er geen meerkosten voor de gemeente zijn;
  • Is er sprake van co-ouderschap? Als het kind om en om bij beide ouders verblijft, dan moeten beide ouders aanvraag doen bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Als er bijvoorbeeld sprake is van een omgangsregeling, hoeft alleen de ouder bij wie de kinderen wonen een aanvraag te doen;
  • U moet uw inkomensgegevens over belastingjaar 2016 aan de gemeente toesturen. Dit hoeft alleen als de leerling onderwijs volgt op het Speciaal en Regulier Basisonderwijs en uw gezamenlijk inkomen in 2016 lager was dan €26.100,- .
   • U kunt via de Belastingdienst 0800 - 0543 gratis een inkomensverklaring van 2017 opvragen. Deze gegevens kunt u vervolgens digitaal met het aanvraagformulier mee verzenden.

  Leerlingenvervoer aanvragen met DigiD

  Zorg dat u dit bij de hand heeft!

  • Uw DigiD inloggegevens;
  • De adresgegevens van de school;
  • Schooltijden
  • Uw inkomensgegevens van belastingjaar 2016 indien nodig (zie ‘Spelregels’);
  • De Vervoersverklaring (VVK) van de school

  Project ‘Zelfstandig leren reizen’.

  Geef uw kind dan op voor het project ‘Zelfstandig leren reizen’. Onder begeleiding  van vrijwilligers leert uw kind met het openbaar vervoer of op de fiets zelf naar en van school te reizen. Uw kind krijgt de kans iets te doen wat hij/zij eerder niet deed. Dit geeft uw kind extra zelfvertrouwen, verbreedt zijn/haar mogelijkheden en zorgt vaak ook voor betere concentratie en prestaties op school!

  Voor kinderen die binnenkort naar het voortgezet onderwijs gaan, is dit een mooie stap naar zelfstandigheid. En bedenk dat uw kind (ouder dan 10 jaar) niet meer in aanmerking komt voor taxivervoer.

  Geïnteresseerd?
  U kunt zich opgeven bij de consulent Leerlingenvervoer via telefoonnummer 14 0515 of via leerlingenvervoer@sudwestfryslan.nl

 • Formulieren

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Logo DigiD
  Om u te identificeren moet u voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.

 • Documenten