Leerlingenvervoer

Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Wat is het

  De regeling leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die naar het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs gaan of voor gehandicapte leerlingen die naar het basis- en voortgezet onderwijs gaan.

 • Hoe werkt het?

  Vanaf welke afstand heeft u(w kind) recht op leerlingenvervoer?

  • Basisonderwijs: de afstand tussen woning en school is meer dan 6 kilometer;
  • Speciaal basisonderwijs: de afstand tussen woning en school is meer dan 2 kilometer;
  • Speciaal onderwijs: de afstand tussen woning en school is meer dan 2 kilometer;
  • Voortgezet speciaal onderwijs: de afstand tussen woning en school is meer dan 2 kilometer.

  Welke soorten vergoedingen en vervoer zijn mogelijk?

  • Vergoeding Openbaar vervoer (eventueel met begeleiding);
  • Aangepast vervoer (door de gemeente georganiseerd vervoer in een taxi of taxibusje);
  • Vergoeding voor eigen vervoer met auto;
  • Vergoeding voor eigen vervoer met een bromfiets of fiets.

  Wat zijn verdere belangrijke spelregels voor vergoeding  leerlingenvervoer?

  • De begeleiding van het kind van en naar school is primair een taak van de ouders;
  • Leerlingenvervoer geldt alleen voor vervoer van de woning naar de school waar het kind staat ingeschreven en weer terug;
  • Het is niet mogelijk leerlingenvervoer met terugwerkende kracht aan te vragen;
  • Voor ieder schooljaar vraagt u opnieuw leerlingenvervoer aan;
  • De schooltijden zijn altijd leidend voor het leerlingenvervoer. Krijgt een leerling voor of na schooltijd zorg/behandelingen, dan zijn toch de schooltijden leidend voor het leerlingenvervoer;
  • Vervoer naar opvangadressen valt niet onder leerlingenvervoer, tenzij deze op de route liggen en er geen meerkosten voor de gemeente zijn;
  • Is er sprake van co-ouderschap? Als het kind om en om bij beide ouders verblijft, dan moeten beide ouders aanvraag doen bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Als er bijvoorbeeld sprake is van een omgangsregeling, hoeft alleen de ouder bij wie de kinderen wonen een aanvraag te doen.

  Verordening Leerlingenvervoer

  De gemeente toetst uw aanvraag aan de Verordening Leerlingenvervoer 

 • Wat moet u doen?

  U kunt  leerlingenvervoer digitaal aanvragen. U logt daarbij in met behulp van uw DigiD.

  Welke gegevens moet u bij de hand houden?

  • Uw DigiD inloggegevens;
  • De adresgegevens van de school;
  • Schooltijden
  • Uw inkomensgegevens van belastingjaar 2015. U hoeft deze gegevens alleen bij te voegen als de leerling onderwijs volgt op het speciaal en regulier basisonderwijs en uw gezamenlijk inkomen in 2015 lager dan €25.650,-was. U kunt via de Belastingdienst (BelastingTelefoon: 0800 - 0543 gratis) een inkomensverklaring van 2015 opvragen. Deze gegevens kunt u vervolgens digitaal met het aanvraagformulier mee verzenden of per post achteraf.

  Stuurt u uw inkomensgegevens per post?

  Doe dit dan binnen een week na het verzenden van uw aanvraagformulier. We kunnen uw aanvraag anders niet beoordelen.

  Heeft u nog vragen?

  Kunt u het formulier niet digitaal invullen of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de medewerker leerlingenvervoer via 14 0515 of  mail leerlingenvervoer@sudwestfryslan.nl.

 • Wat kost het?

  Moet u een eigen bijdrage voor leerlingenvervoer betalen?

  De eigen bijdrage hangt af van het onderwijs van het kind en de hoogte van uw inkomen.

  • U betaalt een eigen bijdrage als;
   • het kind naar het regulier basisonderwijs of
   • naar het speciaal basisonderwijs op de Súdwester of Wetterwille gaat
   • én het gezinskomen over 2015 hoger is dan €25.650,- .

  Draagkrachtafhankelijke bijdrage

  Als de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt, moeten ouders naast de eigen bijdrage ook een draagkrachtafhankelijke bijdrage betalen als hun inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt.

 • Hoe lang duurt het?

  U kunt het formulier digitaal indienen. Nadat u de aanvraag verstuurd hebt, krijgt u een bevestiging in uw eigen mailbox. Wij proberen natuurlijk uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Het kan maximaal 12 weken duren voordat u een brief met daarin het besluit ontvangt.

  Let u wel op dat u binnen een week ons uw Inkomensverklaring stuurt, als u ervoor gekozen heeft dit per post te doen?  

 • Formulieren

  Leerlingenvervoer aanvragen

  Logo DigiD
  Om u te identificeren moet u voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.