Leerplicht

Home > Inwoners > Leerplicht

Leerplicht

  • Wat is het

    Waarom leerplicht?

    Je staat sterker in de maatschappij met een goede opleiding en een diploma op zak. Daarom is er in Nederland de leerplicht. Dit betekent dat iedereen tot zijn achttiende verjaardag naar school moet. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden is een kind leerplichtig. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Hier zit geen dag tussen. De kwalificatieplicht eindigt pas als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 is geworden.

    Kwalificatieplicht

    Voor jongeren tot 18 jaar is er de kwalificerende leerplicht . Met deze kwalificatieplicht moeten meer jongeren een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveaus 2 tot 4- diploma. Het halen van een startkwalificatie kan ook in de vorm van een combinatie van leren en werken. Leren en werken moet wel gedurende vijf dagen per week en gericht zijn op het behalen van een diploma. Wie vóór zijn 18de verjaardag een startkwalificatie gehaald heeft, hoeft niet meer (verplicht) naar school (maar doorleren mag natuurlijk wel!). Voor leerlingen in het praktijkonderwijs of voor leerlingen die een speciale school voor zeer moeilijk lerende kinderen bezoeken gelden andere regels. Deze leerlingen lukt het meestal niet een startkwalificatie te behalen. Daarom geldt die verplichting voor hen ook niet.

  • Documenten