Leerplicht

Home > Inwoners > Leerplicht

Leerplicht

 • Wat is het

  Waarom leerplicht?

  Je staat sterker in de maatschappij met een goede opleiding en een diploma op zak. Daarom is er in Nederland de leerplicht. Dit betekent dat iedereen tot zijn achttiende verjaardag naar school moet. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden is een kind leerplichtig. Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Hier zit geen dag tussen. De kwalificatieplicht eindigt pas als een leerling een startkwalificatie heeft gehaald of 18 is geworden.

  Kwalificatieplicht

  Voor jongeren tot 18 jaar is er de kwalificerende leerplicht . Met deze kwalificatieplicht moeten meer jongeren een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveaus 2 tot 4- diploma. Het halen van een startkwalificatie kan ook in de vorm van een combinatie van leren en werken. Leren en werken moet wel gedurende vijf dagen per week en gericht zijn op het behalen van een diploma. Wie vóór zijn 18de verjaardag een startkwalificatie gehaald heeft, hoeft niet meer (verplicht) naar school (maar doorleren mag natuurlijk wel!). Voor leerlingen in het praktijkonderwijs of voor leerlingen die een speciale school voor zeer moeilijk lerende kinderen bezoeken gelden andere regels. Deze leerlingen lukt het meestal niet een startkwalificatie te behalen. Daarom geldt die verplichting voor hen ook niet.

 • Wat moet u doen?

  Vakantie aanvragen buiten de schoolvakanties om

  Wilt u buiten de schoolvakanties om met uw kind op vakantie? Dit kan onder bijzondere omstandigheden. De regels hierover leest u op het aanvraagformulier. Lever dit formulier minstens 8 weken vóór de bedoelde vakantieperiode in bij de directeur van de school. Let op: vul ook de vakantieverklaring werkgever in. Deze vindt u onderaan dit formulier.

  Aanvraagformulier vakantie buiten schoolvakanties

  Verlofaanvraag voor buitengewone gebeurtenissen

  Soms zijn er gebeurtenissen waardoor uw kind één of meerder dagen school mist. Bijvoorbeeld bij een huwelijksjubileum van ouders of grootouders, of bij een begrafenis. Met onderstaand formulier kunt u dit verlof aanvragen. Op het formulier staan ook de gebeurtenissen waarvoor vrij wordt gegeven en wordt uitgelegd wanneer geen verlof is toegestaan.

  Aanvraagformulier verlof van school voor buitengewone gebeurtenis

  Minder uren naar naar school voor vijfjarigen

  In de Leerplichtwet is geregeld dat vijfjarigen minder uren naar school hoeven. Wilt u uw kind in verband met zijn/haar jonge leeftijd graag een aantal uren in de week thuishouden? Dat kunt u aanvragen met onderstaand formulier. Om overbelasting te voorkomen mag een vijfjarige nogmaals 5 uren per week minder naar school gaan. Wilt u aanvullend urenvermindering aanvragen? Ook dit kan met het volgende formulier.

  Aanvraagformulier verminderen schooluren vijfjarige

  U kunt de formulieren printen, invullen en bij de directie van de school van uw kind inleveren.

 • Documenten

Contact

Gemeente Súdwest-Fryslân
Telefonisch: 14 0515
(geen netnummer nodig)

Openingstijden

Afspraak maken

Contactformulier

Contact vanuit buitenland