Mantelzorgwaardering

Home > Inwoners > Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering

 • Wat is het

  Er is grote waardering voor de inzet van mantelzorgers in de gemeente. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de gemeenschap en leveren een zeer waardevolle bijdrage. Door de inzet van mantelzorgers kunnen mensen (zorgvragers) langer thuis blijven wonen. In veel situaties betekent de mantelzorg dat er geen of minder professionele zorg of ondersteuning nodig is.

  Mantelzorgers en zorgvragers in Súdwest - Fryslân kunnen samen voor de mantelzorger een extra waardering van 75 euro, aanvragen. 

 • Hoe werkt het?

  Wanneer kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen?

  Iemand die zorg nodig heeft en die onbetaald zorg krijgt van bijvoorbeeld de partner of echtgenoot, kan samen met deze persoon een aanvraag doen bij de gemeente. Dan ontvangt de mantelzorger een geldbedrag van 75 euro. De onbetaalde zorg kan ook gegeven worden door ouders, kinderen, een ander familielid of iemand anders uit de directe omgeving.

  Voorwaarden om voor een waarderingsbijdrage in aanmerking te komen zijn:

  •  de mantelzorger heeft 3 maanden of langer,  8 uur per week of meer, onbetaald mantelzorg verleend en
  • de zorgverlening gaat verder dan de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar
  • de zorgvrager of mantelzorger (of beiden) wonen in Súdwest-Fryslân

  Bekijk de hele regeling:

  Regeling mantelzorgwaardering gemeente Súdwest-Fryslân

 • Wat moet u doen?

  Hoe vraagt u de mantelzorgwaardering aan?

  U kunt de waarderingsbijdrage op ieder moment aanvragen. Een jaar nadat een besluit op uw aanvraag is genomen, kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

  Aanvraag met papieren aanvraagformulier:

  De zorgvrager doet samen met de mantelzorger de aanvraag via het aanvraagformulier ‘Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering’.

  Het aanvraagformulier downloadt u onder het kopje Documenten.

  Wat als u het niet eens bent met de beschikking?

  Als de gemeente de aanvraag toekent krijgt de mantelzorger een brief en ontvangt hij/zij binnen twee weken na de verzenddatum van het besluit het bedrag op de eigen rekening.

  Als de gemeente de aanvraag afwijst krijgt de mantelzorger een brief met een motivering waarom de aanvraag is afgewezen.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen acht weken ontvangt u van de gemeente een brief waarin staat of uw aanvraag is toegekend of afgewezen.

  Als de gemeente uw aanvraag toekent krijgt de mantelzorger een brief en ontvangt hij/zij binnen twee weken na de verzenddatum van het besluit het bedrag van € 75,- op de eigen rekening.

 • Tips

 • Documenten