Mantelzorgwaardering

Home > Inwoners > Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering

 • Wat is het

  Er is grote waardering voor de inzet van mantelzorgers in de gemeente. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de gemeenschap en leveren een zeer waardevolle bijdrage. Door de inzet van mantelzorgers kunnen mensen (zorgontvangers) langer thuis blijven wonen. In veel situaties betekent de mantelzorg dat er geen of minder professionele zorg of ondersteuning nodig is.

  Mantelzorgers en zorgontvangers in Súdwest-Fryslân kunnen samen voor de mantelzorger een extra waardering van € 75,00 aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  Wanneer kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen?

  Iemand die zorg nodig heeft en die onbetaald zorg krijgt van bijvoorbeeld zijn/haar partner, kan samen met deze persoon een aanvraag doen bij de gemeente. Dan ontvangt de mantelzorger een geldbedrag van € 75,00. De onbetaalde zorg kan ook gegeven worden door ouders, kinderen, een ander familielid of iemand anders uit de directe omgeving.

  Voorwaarden voor deze waarderingsbijdrage zijn:

  • De mantelzorger heeft in het kalenderjaar 3 maanden of langer,  8 uur per week of meer, onbetaald mantelzorg verleend;
  • Deze zorgverlening gaat verder dan de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar;
  • De zorgontvanger woont in de gemeente Súdwest-Fryslân.
  • Per kalenderjaar kan de mantelzorger een keer in aanmerking komen voor een waardering.
  • Per kalenderjaar kan de zorgontvanger maximaal twee keer een waardering aanvragen, samen met en voor twee verschillende mantelzorgers.
  • Per kalenderjaar kan per huishouden (woonachtig op 1 adres) maximaal twee keer een waardering worden toegekend.
 • Wat moet u doen?

  Hoe vraagt u de mantelzorgwaardering aan?

  U kunt de waarderingsbijdrage een keer per jaar aanvragen, in de periode vanaf 1 april tot en met 31 december 2018.

  De zorgontvanger doet samen met de mantelzorger de aanvraag.

  Mantelzorgwaardering aanvragen

  Wat als u het niet eens bent met de beschikking?

  Als de gemeente de aanvraag toekent krijgt de mantelzorger een brief en ontvangt hij/zij binnen twee weken na de verzenddatum van het besluit het bedrag op de eigen rekening.

  Als de gemeente de aanvraag afwijst krijgt de mantelzorger een brief met een motivering waarom de aanvraag is afgewezen.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen acht weken ontvangt u van de gemeente een brief waarin staat of uw aanvraag is toegekend of afgewezen.

  Als de gemeente uw aanvraag toekent krijgt de mantelzorger een brief en ontvangt hij/zij binnen twee weken na de verzenddatum van het besluit het bedrag van € 75,00 op de eigen rekening.

 • Tips

 • Documenten