Mantelzorgwaardering

Home > Inwoners > Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering

 • Wat is het

  Er is grote waardering voor de inzet van mantelzorgers in de gemeente. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de gemeenschap en leveren een zeer waardevolle bijdrage. Door de inzet van mantelzorgers kunnen mensen (zorgvragers) langer thuis blijven wonen. In veel situaties betekent de mantelzorg dat er geen of minder professionele zorg of ondersteuning nodig is.

  Mantelzorgers en zorgvragers in Súdwest - Fryslân kunnen samen voor de mantelzorger een extra waardering van 75 euro, aanvragen. 

 • Hoe werkt het?

  Wanneer kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen?

  Iemand die zorg nodig heeft en die onbetaald zorg krijgt van bijvoorbeeld zijn/haar partner, kan samen met deze persoon een aanvraag doen bij de gemeente. Dan ontvangt de mantelzorger een geldbedrag van €75,00. De onbetaalde zorg kan ook gegeven worden door ouders, kinderen, een ander familielid of iemand anders uit de directe omgeving.

  Voorwaarden voor deze waarderingsbijdrage 2017 zijn:

  • U heeft 3 maanden of langer,  8 uur per week of meer, onbetaald mantelzorg verleend;
  • Uw zorgverlening gaat verder dan de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar;
  • Als  zorgvrager of mantelzorger (of beiden) woont u in de gemeente Súdwest-Fryslân.

  Alle zorgvragers en mantelzorgers in  Súdwest-Fryslân die in 2017 nog geen waardering hebben ontvangen kunnen samen een waardering van €75,00 aanvragen voor de mantelzorger. Dit kan nog tot 31 december 2017.

  LET OP: Als u in 2016 een waardering heeft aangevraagd welke in 2017 aan u is toegekend, en u nog steeds aan de voorwaarden voldoet,  kunt u ook in 2017 nog in aanmerking komen voor deze mantelzorgwaardering.

  Wat gebeurt er in 2018 met de mantelzorgwaardering?

  Ook in 2018 blijft de waarderingsbijdrage van €75,00 voor mantelzorgers. Wel zullen de voorwaarden worden aangevuld. U leest hier uiterlijk 1 februari 2018 meer over op onze website.

 • Wat moet u doen?

  Hoe vraagt u de mantelzorgwaardering aan?

  U kunt de waarderingsbijdrage op ieder moment aanvragen. Een jaar nadat een besluit op uw aanvraag is genomen, kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

  Aanvraag met papieren aanvraagformulier:

  De zorgvrager doet samen met de mantelzorger de aanvraag via het aanvraagformulier ‘Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering’.

  Het aanvraagformulier downloadt u onder het kopje Documenten.

  Wat als u het niet eens bent met de beschikking?

  Als de gemeente de aanvraag toekent krijgt de mantelzorger een brief en ontvangt hij/zij binnen twee weken na de verzenddatum van het besluit het bedrag op de eigen rekening.

  Als de gemeente de aanvraag afwijst krijgt de mantelzorger een brief met een motivering waarom de aanvraag is afgewezen.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen acht weken ontvangt u van de gemeente een brief waarin staat of uw aanvraag is toegekend of afgewezen.

  Als de gemeente uw aanvraag toekent krijgt de mantelzorger een brief en ontvangt hij/zij binnen twee weken na de verzenddatum van het besluit het bedrag van € 75,- op de eigen rekening.

 • Tips

 • Documenten

Contact

Gemeente Súdwest-Fryslân
Telefonisch: 14 0515
(geen netnummer nodig)

Openingstijden

Afspraak maken

Contactformulier

Contact vanuit buitenland