Melding Openbare Ruimte

Home > Inwoners > Melding Openbare Ruimte

Melding Openbare Ruimte

 • Wat is het

  Onze speeltuinen, wegen en parken horen veilig en netjes te zijn. Ziet u iets op gemeentegrond dat stuk is of opgeruimd moet worden? Meld het ons via het digitale formulier Openbare ruimte. Bekijk hier het instructiefilmpje

  Melding Openbare Ruimte

  Overlast door personen of bedrijven, zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast of overlast door loslopende dieren? Gebruik dan het formulier

  Overlast Melden

  Melding buiten openingstijden?

  U wilt iets melden buiten de openingstijden? Doet u met het meldingsformulier buiten openingstijden alléén als het echt nog vóór de volgende werkdag opgelost moet worden. Bijvoorbeeld als er een tak los hangt of een gat in de weg zit. Meld het dan via:

  Spoedmelding buiten openingstijden

  Levensgevaarlijke situatie voor mens of dier? Bel met de politie (0900 8844) of bij spoed 112.

  Wilt u een melding doen over gevaarlijke situaties op het water of te snel varende vaartuigen? Neem contact op met de politie via 0900 8844. 

 • Hoe werkt het?

  De gemeente draagt zorg voor het opruimen van het afval op openbare wegen en pleinen. Volgens een onderhoudsplan worden met regelmaat de straten geveegd. De veegfrequentie ligt als het om een rustige woonwijk gaat lager dan in bijvoorbeeld een centrumgebied.

  Wel melden bij de gemeente

  • losse stoeptegel
  • gat in de weg
  • kapotte straatverlichting
  • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
  • onveilige plekken
  • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
  • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
  • vernield groen
  • zwerfvuil
  • overvolle afvalbakken
  • dode dieren langs de weg of in het water
  • stankoverlast
  • achtergelaten fietsen of auto’s
  • onveilige verkeerssituatie
  • aanleg en onderhoud van speelplekken
  • kapotte of onveilige speeltoestellen

  Niet melden bij de gemeente

  • gevonden dieren: bel dan de dierenambulance
  • ongedierte: bel een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf of een imker (bijennest)
  • overlast van andere mensen (buren, jongeren, verslaafden): bel de politie

  Let op!

  De gemeente lost niet alle meldingen op. Hebt u een melding gedaan over voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn? Dan doet de gemeente niks. U kunt uw melding doen bij de eigenaar.

 • Wat moet u doen?

  U geeft uw melding Openbare Ruimte door aan de gemeente. Omschrijf duidelijk waar de melding over gaat. Geef ook aan op welke plek er iets moet gebeuren.

  Bekijk hier het instructiefilmpje

 • Hoe lang duurt het?

  Wij behandelen uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

 • Formulieren