Meldpunt overlast

Home > Inwoners > Meldpunt overlast

Meldpunt overlast

 • Wat is het

  Harde muziek, vernieling, parkeeroverlast of loslopende dieren. Dit zijn allerlei vormen van overlast waarvan u hinder kunt ondervinden. Soms is dit een eenmalige situatie, maar als de overlast aanhoudt of regelmatig voorkomt kunt u dit melden bij Team Handhaving Publiek Domein.

  De gemeente ontvangt per maand gemiddeld 100 overlastmeldingen. Op de speciale Twitterpagina van Handhaving en Toezicht kunt u alle resultaten en acties volgen.

  Direct overlast melden

  Melding Openbare Ruimte

  Onze speeltuinen, wegen en parken horen veilig en netjes te zijn. Ziet u iets op gemeentegrond dat stuk is of opgeruimd moet worden? Meld het ons via het digitale formulier Openbare ruimte. Bekijk hier het instructiefilmpje

  Melding Openbare Ruimte

  Melding buiten openingstijden?

  U wilt iets melden buiten de openingstijden? Doet u met het meldingsformulier buiten openingstijden alléén als het echt nog vóór de volgende werkdag opgelost moet worden. Bijvoorbeeld als er een tak los hangt of een gat in de weg zit. Meld het dan via:

  Spoedmelding buiten openingstijden

  Levensgevaarlijke situatie voor mens of dier? Bel met de politie (0900 8844) of bij spoed 112.

  Wilt u een melding doen over gevaarlijke situaties op het water of te snel varende vaartuigen? Neem contact op met de politie via 0900 8844. 

 • Hoe werkt het?

  Meld geweld, bedreiging, gaslucht, ammoniaklucht of brandlucht altijd direct bij de politie of brandweer.

  Probeer in eerste instantie zelf de veroorzaker op de overlast aan te spreken en samen tot een oplossing te komen. Schakel de hulp van Team Handhaving en Toezicht Publiek Domein in als de overlast niet stopt of verergert.

  U kunt op twee manieren een melding van overlast aan de gemeente doorgeven. Digitaal via het overlastformulier en telefonisch via 14 0515.

  Team Handhaving en Toezicht Publiek Domein registreert de melding, neemt deze in behandeling en houdt de voortgang ervan in de gaten. 
  Wij proberen om iedere melding binnen drie dagen te behandelen. In de meeste gevallen onderneemt Team Handhaving en Toezicht Publiek Domein zelf direct actie of samen met de politie.

  Handhavers

  Súdwest-Fryslân wil een veilige en schone leefomgeving. Onze handhavers spelen hierbij een belangrijke rol. Deze handhavers worden ook wel BOA’s genoemd: ‘Buitengewoon Opsporingsamtenaar’.

  Een BOA is een soort van agent in dienst van de gemeente. Er werken in Súdwest-Fryslân vijftien BOA’s. Zij helpen de politie, omdat die niet alles zelf kan oppakken. Een voorbeeld is het aanpakken van geluidsoverlast, hondenpoep, maar ook zwerfafval. Hierbij geldt telkens “Dienstbaar door Daadkracht”.

  De BOA’s maken hun rondes door de gemeente. Dat doen ze in de auto, maar ook te voet, op de fiets of met de boot. Ze dragen een speciaal uniform. Zo zijn ze gemakkelijk herkenbaar voor inwoners.

  Iedere BOA heeft zijn/haar eigen regio. Binnenkort verschijnt hier een overzichtskaart waarin u kunt zien welke BOA verantwoordelijk is voor uw regio. Daarnaast hebben wij een jeugd-BOA, die speciaal is aangesteld voor jeugd en jeugdoverlast.

 • Wat heeft u nodig?

  Geef bij een melding Overlast de volgende informatie door:

  • Naam, leeftijd, geslacht en uiterlijk van de veroorzaker
  • Is de overlast eenmalig of komt de overlast vaker voor?
  • De locatie en het tijdstip van de overlast
  • Het ras en informatie over de eigenaar bij overlast door dieren
  • Het kenteken bij overlast door voertuigen
  • De naam van het bedrijf bij overlast door bedrijven
 • Formulieren