Overlijden, aangifte

Home > Inwoners > Overlijden, aangifte

Overlijden, aangifte

 • Wat is het

  Als nabestaande hebt u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Zo moet u overige familieleden en de huisarts hiervan op de hoogte stellen en eventueel een uitvaartonderneming inschakelen. Ook moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen.

  Let op! Aangifte van overlijden kan niet tijdens onze avondopenstelling. Dit kun u alleen overdag bij ons gemeenteloket doen.

  Maak een afspraak en plan zelf gewenste dag en tijdstip in.

  Afspraak maken voor aangifte overlijden

 • Hoe werkt het?

  • Aangifte van overlijden wordt gedaan in de gemeente van overlijden.
  • De burgerlijke stand van de gemeente die het bericht van overlijden ontvangt, maakt de akte en stuurt de gegevens door naar de gemeente waar de overledene het laatst woonde.
  • Overlijdt iemand tijdens een zee- of luchtreis in een boot of vliegtuig die geregistreerd staat in Nederland? De gezagvoerder is dan verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift van de akte te sturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag.
  • Overlijdt iemand in het buitenland dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde. U moet dan de officiële stukken uit het buitenland meenemen. Vaak moeten deze documenten aan speciale voorwaarden voldoen. Neem daarom vooraf contact op met de gemeente.
 • Wat moet u doen?

  Meestal verzorgt de uitvaartondernemer de aangifte. Er is geen termijn waarbinnen de aangifte van overlijden moet worden gedaan. Wél moet de begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Hiervoor is een verlof tot begraven of crematie nodig. Deze verklaring wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook dit verlof wordt geregeld door de uitvaartondernemer.

  Uitstel van begraven of crematie

  Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. Er is dan toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit uitstel.

 • Wat heeft u nodig?

  De uitvaartondernemer heeft de volgende documenten nodig om aangifte van overlijden te kunnen doen:

  • Een verklaring van de arts of lijkschouwer.
  • Eventueel het trouwboekje.
  • Een geldig identiteitsbewijs van de persoon die de aangifte doet.
  • De enveloppe met de doodsoorzaakverklaring (B-formulier) voor het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • DigiD / eHerkenning