Reiskosten Voortgezet Onderwijs

Home > Inwoners > Reiskosten Voortgezet Onderwijs

Reiskosten Voortgezet Onderwijs

 • Wat is het

  Reiskosten mogen geen belemmering vormen in de ontwikkeling van kinderen. Wanneer sprake is van een afstand naar de dichtstbijzijnde school van meer dan 11 kilometer, willen we ouders met een laag inkomen tegemoetkomen in de reiskosten (bus of trein-abonnement via Arriva).
  Gezinnen met een laag inkomen kunnen een gratis OV-kaart aanvragen of een korting van 30% krijgen op de kosten van een OV-kaart.
  De regelingen voor de verschillende schooljaren zijjn alleen bedoeld voor scholieren die in onze gemeente wonen en naar een school in onze gemeente gaan.

  Regeling voor het schooljaar 2017-2018

  • Ouders met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm: volledige tegemoetkoming in de gemaakte kosten.
  • Ouders met een inkomen van meer dan 120% van de bijstandsnorm: een tegemoetkoming van 30% in de gemaakte kosten.

  De regeling reiskosten voorgezet onderwijs geldt voor het huidige schooljaar (2017-2018), waarvoor u tot 1 juli 2018 met terugwerkende kracht een aanvraag kunt u indienen (dit is het aanvraagformulier 2017-2018). Bij het indienen van de aanvraag moet u een kopie van de factuur van Arriva of NS uploaden. Als het aanvraagformulier op 1 juli 2018 of later binnenkomt, wordt uw aanvraag afgewezen. 
  De vergoeding of de tegemoetkoming geldt voor het schooljaar 2017-2018 voor de abonnementen die zowel via Arriva als de NS zijn aangeschaft.

  Regeling voor het schooljaar 2018-2019

  • Ouders met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm: u ontvangt van Arriva in de week van 25 augustus 2018 uw abonnement; u hoeft de kosten niet eerst zelf voor te schieten (met andere woorden: u hoeft voor het schooljaar 2018-2019 zelf geen reisabonnement aan te schaffen). De gemeente neemt de kosten van het volledige abonnement voor haar rekening.
  • Ouders met een inkomen van meer dan 120% van de bijstandsnorm: u ontvangt in de week van 25 augustus 2018 van Arriva een kortingscode waarmee u via de Webshop van Arriva een abonnement met 30% korting kunt aanschaffen. U kunt de korting pas aanvragen als u een persoonlijk OV-chipkaartnummer heeft (dit nummer moet u ook in de aanvraag vermelden). Heeft u geen persoonlijke OV-chipkaart? U kunt deze eenvoudig aanvragen via https://www.ov-chipkaart.nl/ov-chip-kopen/persoonlijke-ov-chipkaart-aanvragen.htm.

  U kunt tot en met 25 juli 2018 voor het schooljaar 2018-2019 uw aanvraag indienen (dit is het aanvraagformulier 2018-2019). Als u voldoet aan de voorwaarden melden wij u aan bij Arriva voor een abonnement.

  Nb. Mocht u al een vergoeding voor het openbaar vervoer van en naar de school hebben gekregen uit de bijzondere bijstand of leerlingenvervoer, dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling. De kosten worden slechts eenmaal vergoed.

 • Hoe werkt het?

  Staat de dichtstbijzijnde school voor het geadviseerde schoolniveau op meer dan 11 km van uw woning? Gaat uw kind daarom met de bus of trein naar school? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gratis OV-kaart of een tegemoetkoming in de kosten van de OV-kaart.

  Hoe werkt het voor het schooljaar 2017/2018?
  Nb. U kunt deze vergoeding tot en met 30 juni 2018 aanvragen.

  Gratis OV-kaart voor scholieren

  Voor inwoners met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum is er een gratis OV-kaart met jaarabonnement (zowel Arriva als NS) voor scholieren.

  1. Heeft u al een  jaarabonnement  over het schooljaar 2017-2018  dan vergoeden we de kosten met terugwerkende kracht.
  2. Heeft u een maandabonnement? Dan kunt u de OV-kaart met jaarabonnement tot uiterlijk 30 juni 2018 aanvragen en vergoeden we de gemaakte kosten voor maandabonnement(en) met terugwerkende kracht.

  Hoogte van het inkomen bij 120% van de bijstandsnorm voor de aanvraag 2018
  (normen per 1 januari 2018)

  Gehuwden/samenwonenden vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd €1.615,74
  Alleenstaande ouder vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd €1.454,17

  Korting op de OV-kaart voor scholieren

  Is uw inkomen meer dan 120% van het sociaal minimum? Maar kunt u de kosten voor Openbaar Vervoer moeilijk of niet betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten.

  Hoe werkt het voor het schooljaar 2018/2019?
  Nb. U kunt deze vergoeding tot en met 25 juli 2018 aanvragen.

  Gratis OV-kaart voor scholieren

  Voor inwoners met een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum is er een gratis OV-kaart met jaarabonnement  voor scholieren. Als u voldoet aan de voorwaarden dan krijgt u in de week van 25 augustus 2018 het abonnement opgestuurd

  Hoogte van het inkomen bij 120% van de bijstandsnorm voor de aanvraag 2018
  (normen per 1 januari 2018)

  Gehuwden/samenwonenden vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd €1.615,74
  Alleenstaande ouder vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd €1.454,17

  Korting op de OV-kaart voor scholieren

  Is uw inkomen meer dan 120% van het sociaal minimum? Maar kunt u de kosten voor Openbaar Vervoer moeilijk of niet betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een korting van 30% op het abonnement. U ontvangt dan een kortingscode waarmee u zelf een abonnement met 30% korting kunt aanschaffen via de website van Arriva.

 • Wat moet u doen?

  Vergoeding voor een OV-kaart aanvragen?

  Let op! Verzamel eerst de onderstaande gegevens en bewaar ze op uw computer.

  1. Vul in de fietsroute in via de ANWB routeplanner. Vul in de straatnamen en huisnummers van woon- en schooladressen. Deze afstand moet meer dan 11 kilometer zijn. Bewaar dit document op uw computer;
  2. De factuur van Arriva of NS. Als u deze niet meer heeft, dan kunt u voor Arriva-abonnementen een kopie opvragen bij Arriva via klantenservice@arriva.nl of 0800-0232545. Heeft u een NS-abonnement en heeft u de factuur niet meer, bel dan met 070-7515155 of vul het contactformulier in.
  3. Wanneer u geen uitkering van de gemeente ontvangt, moet u bewijsstukken van uw loon, uitkering, etc. uploaden. Scan deze documenten alvast in of maak er een digitale foto van.
  4. Is uw inkomen hoger dan 120% van de bijstandsnorm, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een korting op een abonnement. Hiervoor heeft u wel een persoonlijke OV-chipkaart met pasfoto nodig. Heeft u deze nog niet, dan moet u deze eerst aanvragen. U kunt deze eenvoudig aanvragen via https://www.ov-chipkaart.nl/ov-chip-kopen/persoonlijke-ov-chipkaart-aanvragen.htm.

  Onder het kopje 'formulieren' vindt u het aanvraagformulier voor het schooljaar 2017-2018 en het aanvraagformulier voor het schooljaar 2018-2019.

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen acht weken ontvangt u van de gemeente een brief waarin staat of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

  Schooljaar 2017-2018

  Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan staat in de brief welke bijdragen u ontvangt. Dit bedrag stort de gemeente binnen twee weken na de datum van de brief op uw rekening. Als u een abonnement heeft aangevraagd, ontvangt u een brief van Arriva.

  Schooljaar 2018-2019

  Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan ontvangt u een toekenningsbeschikking van ons en wij melden u aan bij Arriva. In de week van 25 augustus 2018 ontvangt u dan het abonnement of de kortingscode van Arriva.

 • Tips

  Hoe bepaal ik de afstand tussen woonplaats en school?
  In de ANWB Routeplanner vult de postcode en huisnummer in van uw woonplaats en die van de school. De afstand die u via fietsroutes moet afleggen is meer dan 11 kilometer.

  Mijn kind kan naar het voortgezet onderwijs in  Koudum, maar wil het liefst naar een school in Bolsward of Sneek. Kom ik in aanmerking voor deze regeling?
  Vanaf het 3e schooljaar komt u in aanmerking voor deze regeling.

  Mijn kind kan binnen 11 kilometer naar het Voortgezet onderwijs, maar de voorkeur gaat uit naar een school op een grotere afstand  (bijv. vanwege geloofsovertuiging, technasium, zelfstandig gymnasium, etc.)
  De regeling geldt alleen wanneer een school met het geadviseerde schoolniveau zich meer dan 11 kilometer van het woonadres bevindt. Het schooladvies is leidend en niet uw persoonlijke voorkeur.

  Waarom geldt de regeling alleen voor reiskosten naar scholen binnen onze gemeentegrenzen?
  Uw kind kan in onze gemeente het geadviseerde schoolniveau volgen.

  Kom ik in aanmerking als mijn kind niet in deze gemeente woont?
  Nee. Alleen kinderen die woonachtig zijn in deze gemeente komen in aanmerking voor deze regeling. 

  Is uw kind gehandicapt en kan niet op de fiets naar het voortgezet onderwijs, maar wel met het openbaar vervoer reizen?
  Meer informatie hierover vindt u onder leerlingenvervoer.

  Staat uw vraag er niet bij, neem contact op via 14 0515 of via info@sudwestfryslan.nl.

 • Formulieren

  Aanvraag vergoeding OV-kaart scholieren voortgezet onderwijs 2017-2018 

  Aanvraag vergoeding Ov-kaart scholieren voortgezet onderwijs 2018-2019

  Logo DigiD
  Om u te identificeren moet u voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.