Schade schoolgebouw / inventaris

Home > Inwoners > Schade schoolgebouw / inventaris

Schade schoolgebouw / inventaris

 • Wat is het

  Heeft u schade aan het onderwijsgebouw of aan de inventaris van de school? U kunt de schade melden en declareren bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  In bijzondere gevallen betaalt de gemeente schade aan schoolgebouwen en de inventaris (vastgelegd in onze Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs). Dit is bijvoorbeeld bij schade als gevolg van:

  • brand
  • diefstal
  • glasbreuk
  • vandalisme

  Dit geldt alleen voor materialen die ook met overheidsmiddelen (rijk, gemeente, provincie, Europese subsidie etc.) zijn bekostigd. Investeringen die het schoolbestuur met niet-overheidsmiddelen (maar met eigen middelen zoals de ouderbijdrage of opbrengsten van een Fancy Fair ) heeft aangeschaft, vallen hier niet onder. Het schoolbestuur kan voor deze zaken een eigen verzekering afsluiten.

  Schadeafwikkeling

  Herstel van schade aan een onderwijsgebouw en/of inventaris moet worden aangevraagd door het schoolbestuur. U kunt uw schade bij ons melden via het digitale schadeformulier onderwijs (zie kopje +Formulieren).

  De procedure voor de afhandeling van uw schade gaat als volgt:

  Schade melden

  • U stuurt uw schademelding naar de gemeente via het digitale schadeformulier onderwijs (zie kopje +Formulieren). In uw schadeclaim beschrijft u wat er is gebeurd en u voegt bewijs van de schade toe (foto’s).
  • Bij de schade voegt u een offerte voor het herstel van de schade toe. Bij vandalisme dient u om een kopie van de politie aangifte mee te sturen.
  • De gemeente beoordeelt daarna uw schadeclaim.
    

  Schadebedrag declareren

  Als na de melding uw declaratie akkoord is, krijgt u van ons een schademeldnummer. U kunt daarmee uw factuur uploaden in het Schadeformulier (zie kopje + Formulieren). Wij zullen de factuur, na ontvangst van het formulier, vergoeden.

 • Wat moet u doen?

  Melding van schade of vandalisme onderwijsgebouw en/of inventaris

  U kunt uw schade aan de gemeente melden via het digitale schadeformulier onderwijs (zie kopje +Formulieren). Om te beoordelen of de gemeente verantwoordelijk is voor bekostiging van het herstel van de schade, hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Datum, tijdstip en adres waar de schade is ontstaan;
  • Politieaangifte (verplicht bij vandalisme schade)
  • Foto’s van de schade;
  • Een offerte voor het herstel van de schade;

  Nadat de schade door de gemeente is beoordeeld zal de gemeente overgaan tot betaling van de schade. U kunt ons uw factuur ook toesturen met het digitale formulier (zie kopje +Formulieren). Houd hiervoor uw schademeldnummer bij de hand!

  Heeft u nog vragen?

  U kunt contact opnemen via: schadeschoolgebouwen@sudwestfryslan.nl of via telefoonnummer 14 0515 (zonder netnummer).

 • Formulieren