Subsidie

Home > Inwoners > Subsidie

Subsidie

 • Wat is het

  Op deze pagina vindt u het aanbod van de subsidies van de gemeente Súdwest-Fryslân en leest u hoe u de subsidie aanvraagt. De subsidies zijn onder andere bedoeld voor activiteiten op het gebied van sport, jeugd en onderwijs, kunst en cultuur, milieu, toerisme en cultureel erfgoed. Bekijk het overzicht van subsidieregelingen van de gemeente Súdwest-Fryslân.

  Voordat u kunt inloggen op het subsidieloket moet u zich eerst éénmalig registreren. 

  Subsidieloket

 • Hoe werkt het?

  De gemeente geeft jaarlijkse subsidies en eenmalige subsidies.

  Jaarlijkse subsidies

  Jaarlijkse subsidies zijn subsidies die ieder jaar worden gegeven, bijvoorbeeld voor een muziek- of zangvereniging.

  Eenmalige subsidies

  Eenmalige subsidies zijn subsidies met een éénmalig karakter, zoals bijvoorbeeld een subsidie voor een cultureel evenement.

  Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

  We kunnen subsidie geven als de activiteit van uw organisatie past binnen ons beleid. Ons subsidiebeleid kunt u in de volgende documenten nalezen:

  1. Algemene subsidieverordening Súdwest-Fryslân (2011)
  2. Subsidieregelingen maart 2018

  Besteding van de subsidie verantwoorden

  Hoe hoger de subsidie is die u krijgt, des te uitgebreider u de besteding van het bedrag bij de gemeente moet verantwoorden. In het besluit op uw aanvraag staat of u de besteding van uw subsidie moet verantwoorden en hoe u dit doet.

 • Wat moet u doen?

  Hoe vraagt u een subsidie aan?

  U kunt de subsidie digitaal aanvragen. Hiervoor moet u zich eerst éénmalig registreren. Wilt u liever een per e-mail een formulier ontvangen om te printen, invullen en op te sturen? Mail dan naar subsidie@sudwestfryslan.nl.

  Digitaal subsidie aanvragen

  Inloggegevens voor digitale subsidieaanvraag

  • Registreren. Om een subsidie digitaal aan te vragen heeft u inloggegevens nodig. Hiervoor moet u zich één keer registreren. Binnen twee werkdagen ontvangt u de inloggegevens op het door u aangegeven e-mailadres. Met deze inloggegevens logt u in en vraag u de subsidie aan.
  • U logt in met uw inloggegevens. U maakt een keuze uit het aanbod van subsidies en u vraagt de subsidie aan.

  Digitale aanvraag volgen

  Het voordeel van de digitale aanvraag is dat u de status van uw aanvraag kunt blijven volgen, gemakkelijk bijlagen toevoegt en sneller nieuwe aanvragen kunt indienen.

  Ik ben mijn inloggegevens kwijt, hoe vraag ik deze opnieuw aan?

  U kunt uw inloggegevens met het registratieformulier inloggegevens opnieuw aanvragen. Binnen twee werkdagen ontvangt u de inloggegevens op het door u aangegeven e-mailadres.

  Schriftelijke subsidieaanvraag

  Liever een formulier ontvangen dat u kunt printen en opsturen?  Mail dan naar subsidie@sudwestfryslan.nl. Vul na ontvangst het formulier in en stuur uw aanvraag naar gemeente Súdwest-Fryslân, o.v.v. subsidieaanvraag, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. 

  Inleverdata aanvraag

  Uw aanvraag voor de jaarlijkse subsidie moet jaarlijks vóór 1 november bij de gemeente binnen zijn. Aanvragen die te laat zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

  U vraagt eenmalige subsidies voor projecten en investeringen in gebouwen uiterlijk 4 weken vóór de start van de activiteit aan. Levert u deze aanvraag na de start van het project/investering bij de gemeente in? Dan is de kans groot dat de gemeente uw aanvraag afwijst.

  Houd er rekening mee dat de inlevertermijn kan afwijken voor sommige regelingen voor eenmalige subsidies voor kortlopende/eendaagse activiteiten.De inleverdata per regeling kunt u navragen bij de gemeente of nalezen in het document met subsidieregelingen (zie onder kopje ‘hoe werkt het).

  Vragen? Of wilt u meer informatie?

  Als u hierover vragen heeft kunt u bellen met 14 0515 of mail subsidie@sudwestfryslan.nl.

 • Hoe lang duurt het?

  Voor jaarlijkse subsidies neemt de gemeente een besluit vóór 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend.

  De gemeente neemt binnen 4-6 weken een besluit op een aanvraag voor een éénmalige subsidie.

  Wanneer u een eenmalige subsidie aanvraagt volgens een bepaalde subsidieregeling, kan het zijn dat er een indientermijn van toepassing is. De gemeente neemt binnen 4-6 weken na de indientermijn een besluit op uw aanvraag.

 • Tips

  Wilt u weten of er buiten de gemeentelijke regelingen nog andere mogelijkheden zijn voor subsidie/ondersteuning?
  Via de landelijke database fondsen en subsidies kunt u zoeken naar andere subsidiemogelijkheden bij fondsen en overheden.

 • Documenten