Taxatieverslag WOZ

Home > Inwoners > Taxatieverslag WOZ

Taxatieverslag WOZ

 • Wat is het

  Elk jaar taxeert de gemeente alle woningen en niet-woningen (zoals bedrijfspanden) in Súdwest-Fryslân. In het taxatieverslag staan alle gegevens die de gemeente gebruikt om de WOZ-waarde van uw pand(en) te berekenen.

  Vrijstelling voor de waarde van een dijk

  Ligt de grond bij uw pand helemaal of voor een deel op een dijk die in beheer is bij het Waterschap? Dan wordt de waarde van uw grond dat onderdeel is van de dijk, niet meegenomen in de WOZ-waarde.

  Dijken in beheer bij het waterschap zijn waterverdedigingswerken, waterverdedigingswerken zijn vrijgesteld en worden bij het taxeren buiten de WOZ-waarde gelaten. De vrijstelling staat apart vermeld op het taxatieverslag van uw pand.

  De waterverdedigingsvrijstelling geldt alleen voor grond die op de dijk  ligt. De vrijstelling geldt dus alleen voor:

  • Onbebouwde grond op de dijk (oude keur: kernzone) zelf.

  De vrijstelling geldt niet voor:

  • Opstallen en de ondergrond daarvan
  • Beschermingszones naast de dijk
  • Overige grond naast de dijk.
  • De delen die zijn vrijgesteld zijn terug te vinden op de leggerkaart van Wetterskipfryslan.nl

  U kunt het taxatieverslag opvragen door in te loggen met het aanslagnummer en -bedrag.

  Taxatieverslag opvragen

 • Hoe werkt het?

  Hoe taxeert de gemeente uw woning? Is dat op een andere manier dan de plaatselijke makelaar? U leest het hieronder.

  Hoe taxeert de plaatselijke makelaar?

  Elke makelaar of taxateur heeft veel informatie over de woning nodig. Bijvoorbeeld hoe groot is de woning en de tuin? Met welke materialen is de woning gebouwd? Is het huis goed onderhouden? Is het een vrijstaande woning gelegen aan vaarwater of is het een rijtjeswoning dicht bij een doorgaande weg? Al die kenmerken van uw woning spelen een rol bij het taxeren van uw woning.

  Een makelaar heeft vaak jarenlange ervaring en weet voor hoeveel geld woningen worden verkocht. Met die ervaring en de kennis van uw woning kan hij dan de waarde bepalen. Vaak krijgt u van de makelaar een taxatierapport met daarin alle gegevens van uw woning en de getaxeerde waarde.

  Hoe taxeert de gemeente mijn woning?

  De gemeente taxeert eigenlijk op dezelfde manier als de plaatselijke makelaars. Daarnaast halen de taxateurs van de gemeente ook informatie uit de bouwvergunningen en we hebben zelfs nog meer informatie over de verkoopcijfers dan de plaatselijke makelaars. Ook gebruiken we luchtfoto’s die we gezamenlijk met andere gemeenten laten maken. Met al die informatie kunnen onze ervaren taxateurs de waarde van uw woning goed bepalen.

  Bekijk het filmpje Zo werkt de WOZ

  ‘We hebben de gemeentelijke taxateur nooit gezien!’

  Onze taxateur heeft u misschien niet gezien. Dat komt omdat onze taxateurs gebruik maken van speciale rekenprogramma’s. Met die rekenprogramma’s kan de gemeente de woningen sneller taxeren. Daarnaast beschikken onze taxateur over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van taxaties. Daarom is het niet altijd nodig om de woning van binnen te bekijken.

  Waarom doet de gemeente het op een andere manier dan plaatselijke makelaars?

  Elk jaar moet de gemeente alle woningen in Súdwest-Fryslân taxeren. Dat zijn er zo’n 38.000. Als we op dezelfde wijze gaan werken als een plaatselijk makelaar, zal de gemeente ongeveer 150 taxateurs in dienst moeten hebben. Dat zou een enorme stijging van de personeelskosten betekenen. Ongeveer 20 keer zoveel. Die kosten moeten we u via de gemeentelijke belastingaanslagen in rekening brengen. Dat doen we liever niet.

  Is de gemeentelijke manier van werken betrouwbaar?

  Ja, onze manier van werken is betrouwbaar. We worden elk jaar gecontroleerd door een onafhankelijk bedrijf. We hebben zelfs toestemming nodig van dat bedrijf om de waarde aan u te geven. Ook de Rijksbelastingdienst, banken en verzekeraars maken graag gebruik van onze taxaties.

 • Wat moet u doen?

  Taxatieverslag opvragen inwoners met DigiD

  U kunt de WOZ-waarde van uw woning of niet-woning en het taxatieverslag digitaal bekijken via MijnOverheid.nl Hiervoor moet u met uw DigiD inloggen. Let op: als u inlogt, moet dat gebeuren met de DigiD van de persoon op wiens naam de WOZ-beschikking staat. Als het niet de DigiD van de juiste persoon is, dan krijgt  u de mededeling dat de gegevens niet bij de gemeente bekend zijn.

  Taxatieverslag opvragen bedrijven en inwoners zonder DigiD 

  Heeft u geen DigiD of wilt u voor een bedrijf het taxatieverslag opvragen? Dan kunt u het taxatieverslag opvragen door in te loggen met het aanslagnummer en -bedrag.

  Ik ben het niet eens met de taxatie

  Als u vindt dat het taxatieverslag onjuist is, dan kunt u dit aan ons doorgeven. Neem hiervoor contact op met team Belastingen. Tegen het taxatieverslag kunt u geen bezwaar maken. U kunt alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. 

 • Wat kost het?

  • Het opvragen en digitaal bekijken van het taxatieverslag is gratis
  • Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde is gratis
    
 • Formulieren

  Taxatieverslag opvragen

  (u logt in met uw aanslagnummer en -bedrag)

  Logo DigiDOm u te identificeren moet u voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.