Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

Home > Inwoners > Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

 • Wat is het

  Een financiële tegemoetkoming van € 120,00 per jaar voor de premie van een aanvullende zorgverzekering. Deze bijdrage is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen en die niet verzekerd zijn bij De Friesland Zorgverzekeraar.

  Bent u wel verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar? Dan is de aanvullende zorgverzekering AV Frieso wellicht iets voor u.

  Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering aanvragen

 • Hoe werkt het?

  De regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering is bedoeld voor:

  • Inwoners die 18 jaar of ouder zijn en rondkomen van een laag gezamenlijk netto inkomen. Zie de tabel hieronder voor de maximale hoogte van het inkomen
  • Inwoners met een zorgverzekering (basis én aanvullend) bij een andere zorgverzekeraar dan De Friesland Zorgverzekeraar

  Hoogte van uw inkomen

  De hoogte van uw maandelijkse inkomen mag niet hoger zijn dan de norm. In onderstaande tabel staan een aantal inkomensnormen. In deze bedragen telt de vakantietoeslag niet mee.

  Inkomensnormen

  Sociaal minimum inkomensnormen
  Geldig vanaf 1 juli 2018

  Inkomensnorm
  Max. 120% van minimum.
  Exclusief vakantietoeslag

  Alleenstaand tot de pensioengerechtigde leeftijd

  €1.136,08

  Alleenstaand vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

  €1.278,43

  Alleenstaande ouder tot de pensioengerechtigde leeftijd

  €1.460,68

  Gehuwden/samenwonenden (met/zonder kinderen) tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

  €1.622,98

  Gehuwden/samenwonenden (met/zonder kinderen) vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

  €1.747,82

  Alleenstaande die in een verzorgings-/verpleeghuis verblijft

  € 400,51

  Gehuwden, beiden in een verzorgingshuis-/verpleeghuis

  € 656,72

 • Wat moet u doen?

  Tegemoetkoming aanvragen via een digitaal aanvraagformulier

  • Vul het digitale aanvraagformulier in en stuur de gevraagde gegevens mee. U vraagt de premie digitaal aan met behulp van uw DigiD. Houd uw inloggegevens van DigiD bij de hand. Het aanvraagformulier staat onder het kopje "Wat is het".
  • Stuur een kopie van uw verzekeringspolis mee
  • Als u of uw partner een uitkering van de gemeente ontvangt, hoeft u geen inkomensgegevens mee te sturen. Anders moet u ook de meest recente inkomensbewijzen, zoals een bankafschrift of loonstrookje bij het aanvraagformulier voegen.
    

  Aanvraag met papieren aanvraagformulier

  Via onze website kunt  u alleen nog de tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering via het DigiD-aanvraagformulier aanvragen. Lukt dat niet? Bel dan met 14 0515.
   

  Bent u verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar?

  U kunt de tegemoetkoming niet aanvragen als u een basisverzekering hebt bij De Friesland Zorgverzekering. Wel kunt u in aanmerking komen voor de collectieve zorgverzekering AV Frieso. Dit is een basisverzekering met een uitgebreide aanvullende verzekering. De gemeente betaalt een deel van uw premie voor de AV Frieso zorgverzekering. Gedurende het hele jaar kunt u zich aanmelden voor de AV Frieso. Op de pagina Collectieve zorgverzekering AV Frieso leest u hoe u zich aanmeldt. 

 • Hoe lang duurt het?

  Binnen acht weken ontvangt u een brief waarin staat of de gemeente uw aanvraag heeft goedgekeurd of afgewezen.