Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

Home > Inwoners > Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

 • Wat is het

  Uittreksel burgerlijke stand aanvragen

  Van belangrijke gebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging of omzetting van geregistreerd partnerschap, maakt de afdeling burgerlijke stand van een gemeente akten op. Deze akten zijn een bewijs van deze gebeurtenissen. Ze worden bewaard in het register van de burgerlijke stand in de gemeente waar ze zijn opgemaakt.

  U kunt bij de gemeente een afschrift of uittreksel van deze akten vragen. Een afschrift bevat alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Een uittreksel bevat beperkte informatie uit de akte.

  Let op! U kunt in enkele gevallen de akte niet direct mee krijgen! Na betaling sturen wij u de akte toe. Houdt u rekening met ongeveer 5 werkdagen levertijd.
  Op dit moment zijn wij namelijk ons archief aan het digitaliseren. Hiervoor zijn delen van ons archief tijdelijk bij een extern bedrijf.

 • Wat moet u doen?

  De gemeente maakt akten van de burgerlijke stand op van levensgebeurtenissen die in de gemeente hebben plaatsgevonden, zoals een huwelijk, geboorte of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van een akte dan ook alleen aanvragen in de gemeente waar deze is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Er zijn verschillende manieren om een uittreksel/afschrift burgerlijke stand te krijgen:

  • U gaat persoonlijk langs bij de gemeente.
  • U machtigt iemand dit namens u te doen. De gemachtigde moet wel meerderjarig zijn.
  • U vraagt het bewijs schriftelijk aan, ondertekend met een kopie van uw identiteitsbewijs.
  • U vraagt het bewijs digitaal aan met uw DigiD.
 • Wat heeft u nodig?

  Persoonlijk afhalen

  U kunt zelf op vertoon van een geldig identiteitsbewijs het uittreksel burgerlijke stand aanvragen bij de gemeente.

  Iemand anders machtigen

  U machtigt iemand om het uittreksel/afschrift burgerlijke stand namens u aan te vragen bij de gemeente. Hiervoor moet u een brief schrijven waarin u de gemachtigde toestemming geeft dit namens u te doen. De gemachtigde moet wel meerderjarig zijn. Zet in uw brief ook de reden van uw aanvraag. De brief moet ondertekend worden door u. De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket samen met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en dat van de gemachtigde zelf.

  Schriftelijk aanvragen

  U stuurt een brief naar de gemeente met daarin de reden van uw aanvraag. Vergeet de brief niet te ondertekenen en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen.

  Kijk op de site voor adressen en openingstijden van de gemeente.

  Via internet

  U kunt met uw DigiD een uittreksel aanvragen.

 • Wat kost het?

  Uittreksel van de burgerlijke stand  € 13,20.

 • Hoe lang duurt het?

  Let op! U kunt momenteel de akte niet direct mee krijgen! Na betaling sturen wij u de akte toe. Houdt u rekening met ongeveer 5 werkdagen levertijd.
  Op dit moment zijn wij namelijk ons archief aan het digitaliseren. Hiervoor zijn delen van ons archief tijdelijk bij een extern bedrijf.

 • Formulieren

  Uittreksel burgerlijke stand aanvragen

  Logo DigiDAls burger moet u (om u te identificeren) voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.DigiD.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland. Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.