Uittreksel persoonsgegevens

Home > Inwoners > Uittreksel persoonsgegevens

Uittreksel persoonsgegevens

 • Wat is het

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u voor een instantie een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel BRP staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats. Het is belangrijk dat u zelf weet welke gegevens nog meer op het uittreksel moeten staan. Vaak geeft een instantie die de gegevens nodig heeft wel aan welke gegevens ze nodig hebben. U kunt bij het loket of op het digitale formulier zelf aangeven welke gegevens u op het uittreksel nodig heeft.

  Voor het buitenland is een uittreksel in meerdere talen te krijgen.

 • Hoe werkt het?

  Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven

  Een uittreksel kan worden opgevraagd door:

  • uzelf
  • door uw geregistreerd partner of echtgenoot als die op hetzelfde adres woont
  • uw meerderjarige kind als die op hetzelfde adres woont
  • een meerderjarige gemachtigde
  • als ouder kunt u voor uw minderjarige kind(eren) een uittreksel aanvragen als u op hetzelfde adres woont.

  Bent u uitgeschreven als inwoner van Nederland?

  Dan kunt u bij een aantal landelijk vastgestelde gemeenten een uittreksel uit de Registratie Niet Ingezetenen (RNI) aanvragen met uw vertrekgegevens. U wordt dan ingeschreven als niet-ingezetene.

  Een uittreksel Burgerlijke stand is iets anders

  In het uittreksel Burgerlijke Stand staan persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte) vermeld. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand alleen verkrijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden.

  Snel en eenvoudig

  Voor direct digitaal aanvragen heeft u uw DigiD nodig, dit geldt als uw digitale handtekening. Daarnaast moet u internetbankieren hebben. Een digitale aanvraag kost u minder dan een aanvraag via het loket. Het uittreksel wordt binnen 2 dagen per post verzonden.

 • Wat moet u doen?

  Vraag het uittreksel op één van de volgende manieren aan:

  • digitaal via internet met DigiD
  • persoonlijk bij het gemeenteloket
  • schriftelijk
  • iemand anders machtigen om het namens u te halen. Let op! U kunt alleen iemand machtigen die 18 jaar of ouder is.
 • Wat heeft u nodig?

  Digitaal aanvragen via internet

  • uw DigiD inlogcode
  • uw gegevens om te internetbankieren

  Persoonlijk aanvragen

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • contant geld of een pinpas

  Schriftelijk aanvragen

  Schrijf een brief waarin staat:

  • wie u zelf bent
  • waarom u het uittreksel nodig hebt
  • of het een internationaal of Nederlands uittreksel moet zijn
  • uw handtekening (onderteken de brief met naam en handtekening)
  • stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

  Iemand anders machtigen

  Schrijf een brief waarin staat:

  • wie u zelf bent
  • de naam van de persoon die het uittreksel voor u mag afhalen (uw gemachtigde)
  • waarom u het uittreksel nodig hebt
  • of het een internationaal of Nederlands uittreksel moet zijn
  • uw handtekening (onderteken de brief met naam en handtekening)

  Uw gemachtigde neemt de brief mee naar de gemeente samen met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde
    

  Zie ook openingstijden en adressen

 • Wat kost het?

  Online betaalt u € 5,05 , een schriftelijke aanvraag of een aanvraag bij het gemeenteloket kost € 8,10.
   

 • Formulieren

  Let op! Wilt u een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of akte van overlijden aanvragen? Ga dan naar Uittreksel burgerlijke stand

  Uittreksel BRP aanvragen

  Uittreksel BRP met historische woonadressen aanvragen

  Logo DigiD
  Om u te identificeren moet u voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.