Verhuizing doorgeven

Home > Inwoners > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

 • Wat is het

  Als u gaat verhuizen moet u dit uiterlijk binnen 5 dagen na uw verhuizing doorgeven bij de gemeente waar u gaat wonen. Uw nieuwe woongemeente vraagt uw gegevens uit de oude woongemeente op. U hoeft zich niet zelf af te melden bij uw oude woongemeente.

  Verhuizing doorgeven

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland, dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

 • Hoe werkt het?

  De volgende personen zijn verplicht aangifte van verhuizing te doen:

  • Iedereen die 18 jaar of ouder is.
  • Is iemand jonger dan 16? Dan doen ouders, voogd of verzorgers aangifte.
  • De ouders, voogd of verzorgers voor inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.
   Minderjarigen van 16 en 17 jaar mogen ook zelf aangifte doen.
  • Staat iemand onder curatele? Dan doet de curator aangifte.

  De volgende personen mogen aangifte doen voor een ander:

  • Een meerderjarig kind voor ouder(s) die op hetzelfde adres wonen.
  • Ouder(s) voor een meerderjarig kind dat op hetzelfde adres woont.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen.
  • Elke meerderjarige die hiervoor schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die in die instelling verblijft (onder bepaalde voorwaarden).
 • Wat moet u doen?

  U moet uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing aangifte hiervan doen bij de (nieuwe) gemeente. U kunt een verhuizing persoonlijk, schriftelijk of digitaal doorgeven.

 • Wat heeft u nodig?

  Digitale aangifte

  Verhuizing doorgeven

  Persoonlijke aangifte

  Neem een geldig identiteitsbewijs mee (een rijbewijs, identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument).

  Schriftelijke aangifte

  Schriftelijk aangifte kunt u ook doen met een standaard verhuisformulier. Deze kunt u vinden onder het tabblad openbare documenten. Op het formulier zet u het volgende:

  • naam en geboortedatum van u en gezinsleden die meeverhuizen
  • uw oude adres
  • uw nieuwe adres en de datum van verhuizing
  • uw handtekening

  Briefadres

  Een briefadres is een adres waarop u uw post kunt ontvangen wanneer u geen vast woon- of verblijfplaats hebt.

 • Formulieren

  Verhuizing doorgeven

  Logo DigiD
  Om u te identificeren moet u voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.

 • Documenten