Verkoop verhuurde strookjes grond

Home > Inwoners > Verkoop verhuurde strookjes grond

Verkoop verhuurde strookjes grond

 • Wat is het

  In gemeente Súdwest-Fryslân zijn veel perceeltjes gemeentegrond verhuurd. Omdat de gemeente dit wil verminderen, bieden we perceeltjes die we verhuren actief aan bij de huurders. Huurders van gemeentegrond krijgen een korting van 25% op de grondprijs, wanneer zij het stukje grond kopen.

  Koop of verkoop woning met verhuurde grond

  Bij verkoop van uw woning met verhuurde grond eindigt de lopende huurovereenkomst. U moet dan het perceel volgens onze richtlijnen ontruimen. Wilt u weten of de grond gekocht kan worden? Neem dan contact op met de collega’s van Vastgoed&Exploitatie via ons contactformulier of via het algemene nummer 14 0515.

 • Hoe werkt het?

  Koopaanbieding

  Huurt u een stuk gemeentegrond? Dan krijgt u van de gemeente het aanbod om de grond te kopen. In sommige strookjes verhuurde grond liggen kabels en leidingen. Vaak kunnen deze stukken grond niet gekocht worden. We laten dit de huurders ook weten.

  Overdracht grond

  Meestal wordt de koopsom in de grondaanbieding gebaseerd op het aantal m2 die in uw huurovereenkomst genoemd wordt. Als wij de grondaanbieding getekend retour krijgen wordt er een verkooptekening gemaakt. Deze wordt op basis van het werkelijke gebruik gemaakt.

  Als de nieuwe oppervlakte afwijkt van de oppervlakte die in de huurovereenkomst wordt genoemd dan stellen wij u op de hoogte van de nieuwe oppervlakte en de nieuwe koopsom.  

  Hierna geven wij het Kadaster opdracht voor een voorlopige of definitieve splitsing van het perceel (zie voor meer informatie op kadaster.nl).

  Vervolgens sturen wij de stukken door naar de door u gekozen notaris. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een mailbericht. Voor het passeren van de akte van levering neemt de notaris contact met u op.

 • Wat kost het?

  Naast de grondkosten heeft u te maken met:

  • Kosten voor de grondoverdracht en het passeren van de eigendomsakte bij de notaris (aktekosten, kadastraal recht en kadastrale recherche). Informeer hiernaar bij een notaris, de tarieven van de notaris zijn onderhandelbaar.
  • Overdrachtsbelasting over de aankoopsom;
  • Omzetbelasting als bij de overdracht feiten wijzigen waardoor het stuk grond als ‘bouwterrein’ kan worden beschouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een omgevingsvergunning krijgt om op de grond iets te bouwen;
  • Kosten door aanpassingen ten gevolge van uitgifte komen voor rekening van de aanvrager. Bijvoorbeeld het verleggen van paden, leidingen, parkeergangen of eventuele kosten voor het vestigen van een opstalrecht;
  • Kosten voor de klicmelding (meting of er leidingen en kabels in de grond zitten).

  Grondaankoop en WOZ waarde

  De aankoop van een perceel grond is van invloed op de WOZ waardevaststelling van uw onroerende zaak, met ingang van een volgend belastingjaar. Veelal stijgt de totale waarde van de woning meer dan waarvoor de grond is aangekocht. Het aangekochte perceel wordt toegevoegd aan het hoofdperceel en de totale grootte loopt mee in een de zogenaamde staffeling voor de grond. Bijvoorbeeld: Als de WOZ waarde toeneemt met bijvoorbeeld € 10.000,-- zal het aanslagbedrag OZB verhoogd worden met ongeveer € 15,-- (dit bedrag is gebaseerd op tarief belastingjaar 2017). In geval van huurgrond, vervalt na aankoop van de grond de OZB over het deel van de huurgrond. Daarnaast vervalt ook de jaarlijkse huurnota. Heeft u een specifieke vraag? Neem dan contact op met Team Belastingen, bereikbaar via het algemene nummer 14 0515.

  Huursom

  Bij verkoop beëindigt de huurovereenkomst. De huursom wordt verrekend tot de maand waarin de overdracht plaatsvindt. Is het bedrag lager dan € 10,00? Dan verrekenen wij dit  niet.

  Grondprijzen

 • Formulieren